PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kuzey-doğu Anadolu’da kış mevsimi süresince sağlık ve verimle ilişkili sığırların bakım koşulları

Yıl 2005, Cilt: 52 Sayı: 1, 39 - 43, 01.03.2005

Öz

Çiftlik hayvanlarının yetiştirme koşulları kendilerinden beklenen verimi ve sağlıklarını kolaylıkla etkileyebilirler. Bu nedenle çalışmanın amacı, Türkiye’nin kuzey doğusunda sığırların yetiştirme koşullarını ortaya koymaktır. Bu anket çalışması bölgeden rasgele seçilen çiftçiler ve köyler üzerinde yürütülmüştür (1162 kişi, 83 köy). Yetiştiricilerin çoğu (% 95.09) düşük eğitim seviyesine sahiptir (ortaokul veya altı). Ahırların çoğu (% 91.14) taş duvar, tahta toprak tavan ve taş veya beton zeminden yapılmıştır. Ahırların ortalama büyüklükleri 100.45±2.78 m2 ve 305.11 m3 şeklindedir. Ahırların havalandırmaları oldukça yetersiz, hatta yetiştiricilerin % 21,69’u ahır havalandırmalarını kış süresince tamamen kapattıkları bildirilmiştir. Bölgedeki yetiştiricilerin yalnızca % 3.12’sinin uygun altlık kullanıldığını bildirmiştir. Yine yetiştiricilerin % 57.23’ü ahır temizliği için hiçbir dezenfektan kullanılmadığını bildirmiş, geri kalanları ise bu amaçla yalnızca kirecin kullanıldığını bildirmişlerdir. Bölgede at (% 62.65), kanatlı (% 63.86) ve koyunların (% 4.22) sığırlarla birlikte aynı ahırda barındırıldıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak, bölgedeki sığır yetiştiriciliğinin koşulları kötü kalitede olduğu tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Arıtürk E (1983): Hayvan Barınakları. Genel Zootekni. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları No. 395 II. Baskı. Ankara. pp 261-266.
 • Aspinall JM, Thompson KF, Hart ND (1994): The role of women in livestock production in eastern Turkey. Proc New Zealland Soc Anim Prod, 54, 185-187.
 • Aytuğ CN, Alaçam E, Görgül S, Gökçen H, Tuncer ŞD, Yilmaz K (1991): Sığır Hastalıkları. Tüm-Vet.Yayınları, No:3, İstanbul.
 • Baumgartner W (1999): Umweltverhaltnisse. 72-78. In Baumgartner W (Ed): Klinische Propadeutik der Inneren Krankheiten und Hautkrankheiten der haus und Heimtiere. 4. Auflage. Parey Buchverlag, Berlin.
 • Fell LR, Colditz IG, Walker KH, Watson DC (1999): Associations between temperament, performance and im- mune function in cattle entering a commercial feedlot. Aust J Exp Agr, 39, 795-802.
 • Frangman TJ, Tubbs PC, Henningsen K (1996): Influence of weaning site, weaning age, and viral exposure on production performance in early weaned nursery pigs. Swine Healt. & Prod. 4, 223-229.
 • Hinks CE, Hunter EA, Lowman BG, Scott NA (1999): Effect of breed tpe, sex, methot of rearing, winter nutrition and subsequent grazing treatment on lifetime performance and carcass composition in a 20 mount beef system; carcass characteristics. Animal Sci, 9, 465-472.
 • Karademir B (2001): General condition of animals admitted to Kafkas University, Veterinary Faculty, Internal Medicine Clinics in 1999. Istanbul Univ Vet Fak Derg, 27, 377-383.
 • Karademir B, Saatci M, Celebi F, Erdogan HM, Aksoy AR (1999): Venous blood gas values in cattle kept indoor. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 5, 155-159.
 • Karademir B, Saatci M, Aksoy AR (2001): The effects of different barn types on blood gases of cattle. Istanbul Univ Vet Fak Derg, 27, 385-392.
 • Mehlhorn G (1987): Entstehung, ausbreitung und wir- kung von schadgasen in der tierproduktion (ubersichtsre- ferat). Mh Vet Med, 42, 346-352.
 • Radostits OM, Blood DC, Gay CC (1994): Veterinary Medicine. Eighth Edition Bailliere Tindall. London.
 • Rosenberger G (1990): Atmungsapparat. 242-284 In Die Klinische Untersuchung des Rides., Verlag Paul Parey., Berlin.
 • Stephan E (1978): Stallklima-Meβbesteek, ein Schritt zur Objektiverung der Tierhaltungs bedingungen. Tierzuchter, 30, 203-206.
 • T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ardahan Tarım İl Müdürlüğü, Ardahan master planı. 2002. Tarımsal üretim sistemi. Kars. pp 31-34.
 • T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Iğdır Tarım İl Müdürlüğü, Iğdır master planı. 2002. Tarımsal üretim sistemi. Kars. pp 35-40.
 • T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Kars Tarım İl Müdürlüğü, Kars master planı. 2002. Tarımsal üretim sistemi. Kars. pp 22-23.
 • Thompson KF, Hart ND (1994): Animal production in eastern Turkey. Proc N Zealand Soc Anim Product, 54, 189-191.
 • Urquhart GM, Armouf J, Duncan JL, Dunn AM, Jennings FW (1996): Veterinary Parasitology. Second edition. Blackwell Science. Oxford.
 • Vestweber JG (1986): Diseases of the Respiratory System. 649 – 690. In Howard J.L. (Ed): Current Veterinary Therapy 2. Saunders, Philadelphia. Geliş tarihi: 23.12.2003 / Kabul tarihi: 31.05.2004

Keeping conditions of cattle related with health and productivity during the winter season in the north-eastern Anatolia

Yıl 2005, Cilt: 52 Sayı: 1, 39 - 43, 01.03.2005

Öz

The keeping condition can easily affect expected production and health of farm animals. Therefore, the study was aimed to determine the keeping condition of cattle in northeast Turkey (Kars, Ardahan and Iğdır). This survey-study was performed on randomly selected local farmers and villages in the region (1162 person, 83 villages). The most of the breeders (95.09%) have low educational level (secondary school or below). The most of the animal houses (91.14%) consist of the stone-wall, wood-soil ceiling and stone or concrete floor. The average size of animal houses were 100.45±2.78 m2 and 305.11 m3. Ventilations of the barns were rather insufficient, even, 21.69% of breeders reported that the ventilation of the barns was completely closed during the winter. Only 3.12% of the breeders in this region were reported using proper bedding. Again 57.23 % of the breeders reported that they never use any disinfectant agents to cleaning the barns, rest of them said that they only use lime for this aim. It was found out that, generally horse (62.65%), poultry (63.86%) and sheep (4.22%) were kept together with cattle in the same shed. As a conclusion, the cattle keeping conditions in the region were determined poor in quality

Kaynakça

 • Arıtürk E (1983): Hayvan Barınakları. Genel Zootekni. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları No. 395 II. Baskı. Ankara. pp 261-266.
 • Aspinall JM, Thompson KF, Hart ND (1994): The role of women in livestock production in eastern Turkey. Proc New Zealland Soc Anim Prod, 54, 185-187.
 • Aytuğ CN, Alaçam E, Görgül S, Gökçen H, Tuncer ŞD, Yilmaz K (1991): Sığır Hastalıkları. Tüm-Vet.Yayınları, No:3, İstanbul.
 • Baumgartner W (1999): Umweltverhaltnisse. 72-78. In Baumgartner W (Ed): Klinische Propadeutik der Inneren Krankheiten und Hautkrankheiten der haus und Heimtiere. 4. Auflage. Parey Buchverlag, Berlin.
 • Fell LR, Colditz IG, Walker KH, Watson DC (1999): Associations between temperament, performance and im- mune function in cattle entering a commercial feedlot. Aust J Exp Agr, 39, 795-802.
 • Frangman TJ, Tubbs PC, Henningsen K (1996): Influence of weaning site, weaning age, and viral exposure on production performance in early weaned nursery pigs. Swine Healt. & Prod. 4, 223-229.
 • Hinks CE, Hunter EA, Lowman BG, Scott NA (1999): Effect of breed tpe, sex, methot of rearing, winter nutrition and subsequent grazing treatment on lifetime performance and carcass composition in a 20 mount beef system; carcass characteristics. Animal Sci, 9, 465-472.
 • Karademir B (2001): General condition of animals admitted to Kafkas University, Veterinary Faculty, Internal Medicine Clinics in 1999. Istanbul Univ Vet Fak Derg, 27, 377-383.
 • Karademir B, Saatci M, Celebi F, Erdogan HM, Aksoy AR (1999): Venous blood gas values in cattle kept indoor. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 5, 155-159.
 • Karademir B, Saatci M, Aksoy AR (2001): The effects of different barn types on blood gases of cattle. Istanbul Univ Vet Fak Derg, 27, 385-392.
 • Mehlhorn G (1987): Entstehung, ausbreitung und wir- kung von schadgasen in der tierproduktion (ubersichtsre- ferat). Mh Vet Med, 42, 346-352.
 • Radostits OM, Blood DC, Gay CC (1994): Veterinary Medicine. Eighth Edition Bailliere Tindall. London.
 • Rosenberger G (1990): Atmungsapparat. 242-284 In Die Klinische Untersuchung des Rides., Verlag Paul Parey., Berlin.
 • Stephan E (1978): Stallklima-Meβbesteek, ein Schritt zur Objektiverung der Tierhaltungs bedingungen. Tierzuchter, 30, 203-206.
 • T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ardahan Tarım İl Müdürlüğü, Ardahan master planı. 2002. Tarımsal üretim sistemi. Kars. pp 31-34.
 • T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Iğdır Tarım İl Müdürlüğü, Iğdır master planı. 2002. Tarımsal üretim sistemi. Kars. pp 35-40.
 • T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Kars Tarım İl Müdürlüğü, Kars master planı. 2002. Tarımsal üretim sistemi. Kars. pp 22-23.
 • Thompson KF, Hart ND (1994): Animal production in eastern Turkey. Proc N Zealand Soc Anim Product, 54, 189-191.
 • Urquhart GM, Armouf J, Duncan JL, Dunn AM, Jennings FW (1996): Veterinary Parasitology. Second edition. Blackwell Science. Oxford.
 • Vestweber JG (1986): Diseases of the Respiratory System. 649 – 690. In Howard J.L. (Ed): Current Veterinary Therapy 2. Saunders, Philadelphia. Geliş tarihi: 23.12.2003 / Kabul tarihi: 31.05.2004

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Başaran KARADEMİR
Department of Internal Diseases


Mustafa SAATCI
Department of Internal Diseases


Güler KARADEMİR
Department of Internal Diseases

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 52 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { auvfd600063, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {52}, number = {1}, pages = {39 - 43}, title = {Keeping conditions of cattle related with health and productivity during the winter season in the north-eastern Anatolia}, key = {cite}, author = {Karademir, Başaran and Saatcı, Mustafa and Karademir, Güler} }
APA Karademir, B. , Saatcı, M. & Karademir, G. (2005). Keeping conditions of cattle related with health and productivity during the winter season in the north-eastern Anatolia . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 52 (1) , 39-43 . Retrieved from http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47521/600063
MLA Karademir, B. , Saatcı, M. , Karademir, G. "Keeping conditions of cattle related with health and productivity during the winter season in the north-eastern Anatolia" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 (2005 ): 39-43 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47521/600063>
Chicago Karademir, B. , Saatcı, M. , Karademir, G. "Keeping conditions of cattle related with health and productivity during the winter season in the north-eastern Anatolia". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 (2005 ): 39-43
RIS TY - JOUR T1 - Kuzey-doğu Anadolu’da kış mevsimi süresince sağlık ve verimle ilişkili sığırların bakım koşulları AU - BaşaranKarademir, MustafaSaatcı, GülerKarademir Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 43 VL - 52 IS - 1 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Keeping conditions of cattle related with health and productivity during the winter season in the north-eastern Anatolia %A Başaran Karademir , Mustafa Saatcı , Güler Karademir %T Keeping conditions of cattle related with health and productivity during the winter season in the north-eastern Anatolia %D 2005 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 52 %N 1 %R %U
ISNAD Karademir, Başaran , Saatcı, Mustafa , Karademir, Güler . "Keeping conditions of cattle related with health and productivity during the winter season in the north-eastern Anatolia". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 / 1 (Mart 2005): 39-43 .
AMA Karademir B. , Saatcı M. , Karademir G. Keeping conditions of cattle related with health and productivity during the winter season in the north-eastern Anatolia. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005; 52(1): 39-43.
Vancouver Karademir B. , Saatcı M. , Karademir G. Keeping conditions of cattle related with health and productivity during the winter season in the north-eastern Anatolia. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2005; 52(1): 39-43.
IEEE B. Karademir , M. Saatcı ve G. Karademir , "Keeping conditions of cattle related with health and productivity during the winter season in the north-eastern Anatolia", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 52, sayı. 1, ss. 39-43, Mar. 2005