Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Possibilities of using lecithin added oil mixture to replace sunflower oil as an energy source in broiler rations

Yıl 2005, Cilt: 52 Sayı: 1, 63 - 68, 01.03.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000018

Öz

This study was conducted to determine the effects of supplementation of sunflower oil and lecithin added oil mixture seperately or together to broiler rations on broiler live weight gain, feed consumption, feed efficiency, carcass yield, liver and abdominal fat weight and some blood parameters. A total of 320 day old broiler chicks (Ross PM3) were used in the experiment. This study was performed on four treatment groups each containing 80 chicks. Experimental period was lasted in 42 days. Diets of 1.,2.,3., and 4., groups were consisted of 3% sunflower oil, 2% sunflower oil + 1% lecithin added oil mixture (Bergafat), 1% sunflower oil + 2% lecithin added oil mixture and lecithin added oil mixture 3%, respectively. Average live weights of chicks

Kaynakça

 • Altıntaş A, Fidancı UR (1993): Evcil hayvanlarda ve insanda kanın biyokimyasal normal değerleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 40, 173-187.
 • AOAC (1990): “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists”. 14th ed., The William Byrd Press, Inc. Arlington. Virginia.
 • Balevi T, Coşkun B (1999): Rasyonlarda kullanılan bazı yağların etlik piliçlerde performans ve abdominal yağdaki yağ asidi kompozisyonları üzerine etkileri. VIV. Uluslara- rası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 3-6 Haziran, 348- 359, İstanbul.
 • Balevi T, Coşkun B (2000): Effects of some oils used in broiler rations on performance and fatty acids compositions in abdominal fat. Revue Med Vet, 151, 937- 944.
 • Balevi T, Coşkun B, Aktümsek A (2000): Broyler rasyonlarında yağ sanayi yan ürünlerinin kullanımı. Ulus- lararası Hayvan Besleme Kongresi, 4-6 Eylül, 633-640, Is- parta.
 • Balevi T, Coşkun B, Kurtoğlu V, Umucalılar D. (2000): Broyler rasyonlarında kullanılan iç yağ ve bitkisel yağın farklı kombinasyonlarının performans üzerine etkileri. U- luslararası Hayvan Besleme Kongresi, 4-6 Eylül, 304-309, Isparta.
 • Baysal A (1990): Besleme. 5. Baskı, H.Ü. Yayınları, A-31, Ankara.
 • Bilal T, Abaş İ, Özpınar H, Kutay C (1999): Broyler diyetlerinde kullanılan farklı yağ kaynaklarının besin maddelerinin sindirilebilirliği, performans ve abdominal yağ birikimine etkileri. IV. Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 3-6 Haziran, 231-239, İstanbul.
 • Duncan DR (1955): Multiple range and multiple F tests. Biometrics. 11, 1-42.
 • Enslen M, Millon H, Mainoe A (1991): Effects of low intake of omega-3 fatty acid during development on brain phospholipid fatty acid composition and exploratory behavior in rats. Lipids, 26, 203-207.
 • Farrell DJ (1992): The healty egg. Poultry Digest, 7, 20- 22.
 • Farrell DJ (1993): Une’s designer egg. Poultry International, 32, 62-66.
 • Gökçe R, Akkuş I, Yöntem M, Ay M, Gürel A, Çağla- yan O, Bodur S, Ergun S (2000): Effects of dietary oils on lipoproteins, lipid peroxidation and thromboxane A2 production in chicks. Tr J Vet Anim Sci, 24, 473-478.
 • Karadaş E, Özer H, Beytok E (1999): Rendering yağı içeren yemle beslenen broiler piliçlerde ‘’karaciğer- böbrek yağlanması sendromu’’ üzerinde patolojik ve biyo- kimyasal araştırmalar. Tr J Vet Anim Sci, 23, 93-104.
 • Kırkpınar F, Taluğ M, Erkek R, Sevgican F (1999): Etlik piliç karma yemlerine ilave edilen değişik yağların performans ve yağlanma ile ilgili bazı parametreler üzeri- ne etkisi. Tr J Vet Anim Sci, 23, 523-532.
 • Pinchasov Y, Nir I (1992): Effect of dietary poly unsaturated fatty acid concentration on performance, fat deposition and carcass fatty acid composition in broiler chickens. Poultry Sci, 71, 1504-1512.
 • Shoeib HK (1997): The value of using different sources and levels of fat in broiler diets. Assiut Vet Med J, 37, 109-119.
 • Şengör E (2001): Tavukçuluk sektörü çıkmazda. Katkı, 11, 3.
 • Şenköylü N (1991): Modern Tavuk Üretimi. Çiftlik Ya- yıncılık. 469.
 • TSE (1991): Hayvan Yemleri-Metabolik (Çevrilebilir) Enerji Tayini (Kimyasal Metot). TSE No : 9610. Türk Standartları Enstitüsü. Ankara.
 • Waldrup PW, Watkins SE, Saleh EA (1998): Serbest yağ asidi oranı düşük ve yüksek olan iki hayvansal ve bit- kisel yağ karışımının karşılaştırılması. (Çeviri: İC Koru), NRA Bülteni, 12.
 • Yavuz HM, Eren M, Tayor M, Kardeş S (1997): Yemle- re katılan sıvı ve katı yağların etlik piliçlerde besi perfor- mansı ile vücut yağının miktarı ve kesim sonrası saklama koşullarına etkisi. Y Y Ü Sağ Bil Derg, 3, 43-48.
 • Zincirlioğlu M (1992): Kanatlı karma yemlerinde hayvan- sal yağ ve sorgumun kullanılma olanakları. National Renderers Association (NRA) seminer. Geliş tarihi: 27.05.2004 / Kabul tarihi: 14.07.2004

Broyler rasyonlarında enerji kaynağı olarak ayçiçek yağı yerine lesitin katkılı karma yağın kullanılma olanakları

Yıl 2005, Cilt: 52 Sayı: 1, 63 - 68, 01.03.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000018

Öz

Bu araştırma, ayçiçek ve lesitin katkılı karma yağın birlikte veya ayrı ayrı rasyona katılmasının canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma, karkas randımanı, karaciğer ve abdominal yağ ağırlıkları ile bazı kan parametreleri üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada toplam 320 adet günlük Ross PM3 broyler civciv kullanılmıştır. Her birinde 80 adet civciv bulunan 4 deneme grubu şeklinde düzenlenen araştırma 42 gün sürdürülmüştür. Hazırlanan rasyonlarda, 1. grupta %3 oranında ayçiçek yağı kullanılırken, 2. grupta %2 ayçiçek yağı + %1 lesitin katkılı bitkisel karma yağı (Bergafat), 3. grupta %1 ayçiçek yağı + %2 lesitin katkılı bitkisel karma yağı, 4. grupta ise %3 lesitin katkılı bitkisel karma yağı kullanılmıştır. Araştırma sonunda 2. grupta canlı ağırlığın, 1. ve 3. gruptan önemli derecede (p

Kaynakça

 • Altıntaş A, Fidancı UR (1993): Evcil hayvanlarda ve insanda kanın biyokimyasal normal değerleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 40, 173-187.
 • AOAC (1990): “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists”. 14th ed., The William Byrd Press, Inc. Arlington. Virginia.
 • Balevi T, Coşkun B (1999): Rasyonlarda kullanılan bazı yağların etlik piliçlerde performans ve abdominal yağdaki yağ asidi kompozisyonları üzerine etkileri. VIV. Uluslara- rası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 3-6 Haziran, 348- 359, İstanbul.
 • Balevi T, Coşkun B (2000): Effects of some oils used in broiler rations on performance and fatty acids compositions in abdominal fat. Revue Med Vet, 151, 937- 944.
 • Balevi T, Coşkun B, Aktümsek A (2000): Broyler rasyonlarında yağ sanayi yan ürünlerinin kullanımı. Ulus- lararası Hayvan Besleme Kongresi, 4-6 Eylül, 633-640, Is- parta.
 • Balevi T, Coşkun B, Kurtoğlu V, Umucalılar D. (2000): Broyler rasyonlarında kullanılan iç yağ ve bitkisel yağın farklı kombinasyonlarının performans üzerine etkileri. U- luslararası Hayvan Besleme Kongresi, 4-6 Eylül, 304-309, Isparta.
 • Baysal A (1990): Besleme. 5. Baskı, H.Ü. Yayınları, A-31, Ankara.
 • Bilal T, Abaş İ, Özpınar H, Kutay C (1999): Broyler diyetlerinde kullanılan farklı yağ kaynaklarının besin maddelerinin sindirilebilirliği, performans ve abdominal yağ birikimine etkileri. IV. Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 3-6 Haziran, 231-239, İstanbul.
 • Duncan DR (1955): Multiple range and multiple F tests. Biometrics. 11, 1-42.
 • Enslen M, Millon H, Mainoe A (1991): Effects of low intake of omega-3 fatty acid during development on brain phospholipid fatty acid composition and exploratory behavior in rats. Lipids, 26, 203-207.
 • Farrell DJ (1992): The healty egg. Poultry Digest, 7, 20- 22.
 • Farrell DJ (1993): Une’s designer egg. Poultry International, 32, 62-66.
 • Gökçe R, Akkuş I, Yöntem M, Ay M, Gürel A, Çağla- yan O, Bodur S, Ergun S (2000): Effects of dietary oils on lipoproteins, lipid peroxidation and thromboxane A2 production in chicks. Tr J Vet Anim Sci, 24, 473-478.
 • Karadaş E, Özer H, Beytok E (1999): Rendering yağı içeren yemle beslenen broiler piliçlerde ‘’karaciğer- böbrek yağlanması sendromu’’ üzerinde patolojik ve biyo- kimyasal araştırmalar. Tr J Vet Anim Sci, 23, 93-104.
 • Kırkpınar F, Taluğ M, Erkek R, Sevgican F (1999): Etlik piliç karma yemlerine ilave edilen değişik yağların performans ve yağlanma ile ilgili bazı parametreler üzeri- ne etkisi. Tr J Vet Anim Sci, 23, 523-532.
 • Pinchasov Y, Nir I (1992): Effect of dietary poly unsaturated fatty acid concentration on performance, fat deposition and carcass fatty acid composition in broiler chickens. Poultry Sci, 71, 1504-1512.
 • Shoeib HK (1997): The value of using different sources and levels of fat in broiler diets. Assiut Vet Med J, 37, 109-119.
 • Şengör E (2001): Tavukçuluk sektörü çıkmazda. Katkı, 11, 3.
 • Şenköylü N (1991): Modern Tavuk Üretimi. Çiftlik Ya- yıncılık. 469.
 • TSE (1991): Hayvan Yemleri-Metabolik (Çevrilebilir) Enerji Tayini (Kimyasal Metot). TSE No : 9610. Türk Standartları Enstitüsü. Ankara.
 • Waldrup PW, Watkins SE, Saleh EA (1998): Serbest yağ asidi oranı düşük ve yüksek olan iki hayvansal ve bit- kisel yağ karışımının karşılaştırılması. (Çeviri: İC Koru), NRA Bülteni, 12.
 • Yavuz HM, Eren M, Tayor M, Kardeş S (1997): Yemle- re katılan sıvı ve katı yağların etlik piliçlerde besi perfor- mansı ile vücut yağının miktarı ve kesim sonrası saklama koşullarına etkisi. Y Y Ü Sağ Bil Derg, 3, 43-48.
 • Zincirlioğlu M (1992): Kanatlı karma yemlerinde hayvan- sal yağ ve sorgumun kullanılma olanakları. National Renderers Association (NRA) seminer. Geliş tarihi: 27.05.2004 / Kabul tarihi: 14.07.2004
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İlkay Yalçınkaya

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 52 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yalçınkaya, İ. (2005). Broyler rasyonlarında enerji kaynağı olarak ayçiçek yağı yerine lesitin katkılı karma yağın kullanılma olanakları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52(1), 63-68. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000018
AMA Yalçınkaya İ. Broyler rasyonlarında enerji kaynağı olarak ayçiçek yağı yerine lesitin katkılı karma yağın kullanılma olanakları. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2005;52(1):63-68. doi:10.1501/Vetfak_0000000018
Chicago Yalçınkaya, İlkay. “Broyler rasyonlarında Enerji kaynağı Olarak ayçiçek yağı Yerine Lesitin katkılı Karma yağın kullanılma Olanakları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52, sy. 1 (Mart 2005): 63-68. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000018.
EndNote Yalçınkaya İ (01 Mart 2005) Broyler rasyonlarında enerji kaynağı olarak ayçiçek yağı yerine lesitin katkılı karma yağın kullanılma olanakları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 1 63–68.
IEEE İ. Yalçınkaya, “Broyler rasyonlarında enerji kaynağı olarak ayçiçek yağı yerine lesitin katkılı karma yağın kullanılma olanakları”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 52, sy. 1, ss. 63–68, 2005, doi: 10.1501/Vetfak_0000000018.
ISNAD Yalçınkaya, İlkay. “Broyler rasyonlarında Enerji kaynağı Olarak ayçiçek yağı Yerine Lesitin katkılı Karma yağın kullanılma Olanakları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52/1 (Mart 2005), 63-68. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000018.
JAMA Yalçınkaya İ. Broyler rasyonlarında enerji kaynağı olarak ayçiçek yağı yerine lesitin katkılı karma yağın kullanılma olanakları. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52:63–68.
MLA Yalçınkaya, İlkay. “Broyler rasyonlarında Enerji kaynağı Olarak ayçiçek yağı Yerine Lesitin katkılı Karma yağın kullanılma Olanakları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 52, sy. 1, 2005, ss. 63-68, doi:10.1501/Vetfak_0000000018.
Vancouver Yalçınkaya İ. Broyler rasyonlarında enerji kaynağı olarak ayçiçek yağı yerine lesitin katkılı karma yağın kullanılma olanakları. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52(1):63-8.