PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 3, 229 - 231, 01.09.2004

Öz

Afyon yöresinde 1 yaşın üstünde 172 koyuna ait serum örnekleri, Sabin-Feldman (SF) boya testi ile Toxoplasma gondii antikorları yönünden kontrol edilmiştir. Yapılan serolojik muayene sonucunda 172 koyundan 94’ü (% 54.65) seropozitif bulunmuştur. Bu koyun serumlarının titrasyon basamağı 1/16’da 42; 1/64’de 33; 1/256’da 16 ve 1/1024’de 3 adedinin pozitiflik verdiği tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Arene FO (1984): The prevalence and public health significance of Toxoplasma gondii in indigenous meat animals in the Niger Delta. Tropenmed Parasitol, 35, 133- 135.
 • Amin AM, Morsy TA (1997): Anti-toxoplasma antibodies in butchers and slaughtered sheep and goats in Jeddah Municipal abattoir, Saudi Arabia. J Egypt Soc Parasitol. 27, 913-918.
 • Beattie CP (1982): The ecology of toxoplasmosis. Ecol Dis, 1, 13-20.
 • Babür C (1996) : Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Seroinsidensi ve İzolasyonu Üzerine Araştırmalar. Ankara Üniv Sağlık Bil Enst., Ankara. Doktora tezi.
 • Babür C, Karaer Z, Çakmak A, Yaralı C, Zeybek H (1996): Ankara yöresinde Sabin-Feldman (SF), indirekt floresan antikor (IFA), latex aglutinasyon (LA) testleri ile koyun Toxoplasmosis’inin prevalansı. FÜ Sağlık Bil Derg, 10, 273-277.
 • Babür C, İnci A, Karaer Z (1997): Çankırı yöresinde koyun ve keçilerde Toxoplasma gondii seropozitifliğinin Sabin-Feldman boya testi ile saptanması. T Parasitol Derg, 21, 409-412.
 • Babür C, Esen B, Bıyıkoğlu G (2001): Yozgat’ta koyun- larda Toxoplasmosis gondii’nin seroprevalansı. Turk J Vet Anim Sci, 25, 283-285.
 • Dubey JP, Kirkbride CA (1990): Toxoplasmosis and other causes of abortions in sheep from north Central United States. JAVMA, 196, 287-290.
 • Dubey JP, Foreyt WJ (2000): Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Rocky Mountain bighorn sheep (Ovis canadensis). J Parasitol, 86, 622-623.
 • Esteban-Redondo I, Maley SW, Thomson K, Nicoll S, Wright S, Buxton D, Innes EA (1999): Detection of T.gondii in tissues of sheep and cattle following oral infection. Vet Parasitol, 86, 155-171.
 • Gondim P, Barbosa HV, Filho R, Saeki H (1999): Serological survey of antibodies to Toxoplasma gondii in goats, sheep, cattle and water buffaloes in Bahia State, Brazil. Vet Parasitol, 82, 273-276.
 • Gorman T, Arancibia JP, Lorca M, Hird D, Alcaino H (1999): Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in sheep and alpacas (Llama pacos) in Chile. Prev Vet Med, 40, 143-149.
 • Hoghooghi-Rad N, Afraa M (1993) : Prevalence of toxoplasmosis in humans and domestic animals in Ahwaz, capital of Khoozestan province, south-west Iran. J Trop Med Hyg, 96, 163-168.
 • Jacobs L, Remington JS, Melton ML (1960): A survey of meat samples from swine, cattle, and sheep for the presen- ce of encysted Toxoplasma. J Parasitol, 46, 23-28.
 • Karatepe M, Babür C, Karatepe B (2001): Gümüşhacı- köy (Amasya) yöresi koyunlarında Toxoplasma gondii’nin Sabin-Feldman boya testi ile seroprevalansı. T Parasitol Derg, 25, 110-112.
 • Mirdha BR, Samantaray JC, Pandey A (1999): Seropositivity of Toxoplasma gondii in domestic animals. Indian J Public Health, 43, 91-92.
 • Nene SS, Joshi BN, Patki J (1986): Toxoplasma antibodies in local domestic animals. Int J Zoonoses, 13, 187-189.
 • Öz İ, Özyer M, Çorak R (1995): Adana yöresi sığır, koyun ve keçilerinde ELISA ve IHA testleri ile Toxoplas- mosis’in yaygınlığının araştırılması. Etlik Vet Mikrob Derg, 8, 87-90.
 • Perry BD, Grieve AS, Mogollon JD, Galvis AL (1978): Serological study of ovine toxoplasmosis in Colombia: prevalence of haemagglutinating antibodies to toxoplasma in sheep. Vet Rec, 103, 584-585.
 • Plant JW, Freeman P, Saunders E (1982) : Serological survey of the prevalence of Toxoplasma gondii antibodies in rams in sheep flocks in New South Wales. Aust Vet J, 59, 87-89.
 • Puije WN, Bosompem KM, Canacoo EA, Wastling JM, Akanmori BD (2000): The prevalence of anti-Toxoplasma gondii antibodies in Ghanaian sheep and goats. Acta Trop, 76, 21-26.
 • Samad MA, Rahman KB, Halder AK (1993): Seroprevalence of Toxoplasma gondii in domestic ruminants in Bangladesh. Vet Parasitol, 47, 157-159.
 • Tizard IR, Harmeson J, Lai CH (1978): The prevalence of serum antibodies to Toxoplasma gondii in Ontario mammals. Can J Comp Med, 42, 177-183.
 • Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM (2000): Toxoplasma gondii: from animals to humans. Int J Parasitol, 30, 1217-1258.
 • Weiland G, Dalchow, W (1970): Toxoplasma infectionen bei Haustieren in der Turkei (Serologische Untersuchun- gen im Sabin Feldman Test. Berl Münch Tierarztl Wochenschr, 83, 65-68.
 • Zaki M (1995): Seroprevalence of Toxoplasma gondii in domestic animals in Pakistan. J Pak Med Assoc, 45, 4-5.
 • Zeybek, H, Yaralı C, Nishikawa H, Nishikawa F, Dün- dar B (1995): Ankara yöresi koyunlarında Toxoplasma gondii’nin prevalansının saptanması. Etlik Vet. Mikrob Derg, 8, 80-86.

Seroprevalence of Toxoplasma gondii in sheep using Sabin-Feldman (SF) dye test in Afyon province

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 3, 229 - 231, 01.09.2004

Öz

The sera of 172 sheep over one year of age, collected in Afyon region were tested by the SF dye test for Toxoplasma gondii antibodies. Obtained results revealed 54. 65 % (94 out of 172) of sheep to have Toxoplasma gondii antibodies at a titer of 1:16 and above (42 samples at 1/16, 33 at 1/64, 16 at 1/256 and 3 at 1/1024)

Kaynakça

 • Arene FO (1984): The prevalence and public health significance of Toxoplasma gondii in indigenous meat animals in the Niger Delta. Tropenmed Parasitol, 35, 133- 135.
 • Amin AM, Morsy TA (1997): Anti-toxoplasma antibodies in butchers and slaughtered sheep and goats in Jeddah Municipal abattoir, Saudi Arabia. J Egypt Soc Parasitol. 27, 913-918.
 • Beattie CP (1982): The ecology of toxoplasmosis. Ecol Dis, 1, 13-20.
 • Babür C (1996) : Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Seroinsidensi ve İzolasyonu Üzerine Araştırmalar. Ankara Üniv Sağlık Bil Enst., Ankara. Doktora tezi.
 • Babür C, Karaer Z, Çakmak A, Yaralı C, Zeybek H (1996): Ankara yöresinde Sabin-Feldman (SF), indirekt floresan antikor (IFA), latex aglutinasyon (LA) testleri ile koyun Toxoplasmosis’inin prevalansı. FÜ Sağlık Bil Derg, 10, 273-277.
 • Babür C, İnci A, Karaer Z (1997): Çankırı yöresinde koyun ve keçilerde Toxoplasma gondii seropozitifliğinin Sabin-Feldman boya testi ile saptanması. T Parasitol Derg, 21, 409-412.
 • Babür C, Esen B, Bıyıkoğlu G (2001): Yozgat’ta koyun- larda Toxoplasmosis gondii’nin seroprevalansı. Turk J Vet Anim Sci, 25, 283-285.
 • Dubey JP, Kirkbride CA (1990): Toxoplasmosis and other causes of abortions in sheep from north Central United States. JAVMA, 196, 287-290.
 • Dubey JP, Foreyt WJ (2000): Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Rocky Mountain bighorn sheep (Ovis canadensis). J Parasitol, 86, 622-623.
 • Esteban-Redondo I, Maley SW, Thomson K, Nicoll S, Wright S, Buxton D, Innes EA (1999): Detection of T.gondii in tissues of sheep and cattle following oral infection. Vet Parasitol, 86, 155-171.
 • Gondim P, Barbosa HV, Filho R, Saeki H (1999): Serological survey of antibodies to Toxoplasma gondii in goats, sheep, cattle and water buffaloes in Bahia State, Brazil. Vet Parasitol, 82, 273-276.
 • Gorman T, Arancibia JP, Lorca M, Hird D, Alcaino H (1999): Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in sheep and alpacas (Llama pacos) in Chile. Prev Vet Med, 40, 143-149.
 • Hoghooghi-Rad N, Afraa M (1993) : Prevalence of toxoplasmosis in humans and domestic animals in Ahwaz, capital of Khoozestan province, south-west Iran. J Trop Med Hyg, 96, 163-168.
 • Jacobs L, Remington JS, Melton ML (1960): A survey of meat samples from swine, cattle, and sheep for the presen- ce of encysted Toxoplasma. J Parasitol, 46, 23-28.
 • Karatepe M, Babür C, Karatepe B (2001): Gümüşhacı- köy (Amasya) yöresi koyunlarında Toxoplasma gondii’nin Sabin-Feldman boya testi ile seroprevalansı. T Parasitol Derg, 25, 110-112.
 • Mirdha BR, Samantaray JC, Pandey A (1999): Seropositivity of Toxoplasma gondii in domestic animals. Indian J Public Health, 43, 91-92.
 • Nene SS, Joshi BN, Patki J (1986): Toxoplasma antibodies in local domestic animals. Int J Zoonoses, 13, 187-189.
 • Öz İ, Özyer M, Çorak R (1995): Adana yöresi sığır, koyun ve keçilerinde ELISA ve IHA testleri ile Toxoplas- mosis’in yaygınlığının araştırılması. Etlik Vet Mikrob Derg, 8, 87-90.
 • Perry BD, Grieve AS, Mogollon JD, Galvis AL (1978): Serological study of ovine toxoplasmosis in Colombia: prevalence of haemagglutinating antibodies to toxoplasma in sheep. Vet Rec, 103, 584-585.
 • Plant JW, Freeman P, Saunders E (1982) : Serological survey of the prevalence of Toxoplasma gondii antibodies in rams in sheep flocks in New South Wales. Aust Vet J, 59, 87-89.
 • Puije WN, Bosompem KM, Canacoo EA, Wastling JM, Akanmori BD (2000): The prevalence of anti-Toxoplasma gondii antibodies in Ghanaian sheep and goats. Acta Trop, 76, 21-26.
 • Samad MA, Rahman KB, Halder AK (1993): Seroprevalence of Toxoplasma gondii in domestic ruminants in Bangladesh. Vet Parasitol, 47, 157-159.
 • Tizard IR, Harmeson J, Lai CH (1978): The prevalence of serum antibodies to Toxoplasma gondii in Ontario mammals. Can J Comp Med, 42, 177-183.
 • Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM (2000): Toxoplasma gondii: from animals to humans. Int J Parasitol, 30, 1217-1258.
 • Weiland G, Dalchow, W (1970): Toxoplasma infectionen bei Haustieren in der Turkei (Serologische Untersuchun- gen im Sabin Feldman Test. Berl Münch Tierarztl Wochenschr, 83, 65-68.
 • Zaki M (1995): Seroprevalence of Toxoplasma gondii in domestic animals in Pakistan. J Pak Med Assoc, 45, 4-5.
 • Zeybek, H, Yaralı C, Nishikawa H, Nishikawa F, Dün- dar B (1995): Ankara yöresi koyunlarında Toxoplasma gondii’nin prevalansının saptanması. Etlik Vet. Mikrob Derg, 8, 80-86.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hatice ÇİÇEK
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Afyon


Cahit BABÜR
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Afyon


Zafer KARAER
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Afyon

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004Cilt: 51 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { auvfd600090, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2004}, volume = {51}, number = {3}, pages = {229 - 231}, title = {Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı}, key = {cite}, author = {Çiçek, Hatice and Babür, Cahit and Karaer, Zafer} }
APA Çiçek, H. , Babür, C. & Karaer, Z. (2004). Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 51 (3) , 229-231 . Retrieved from http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47522/600090
MLA Çiçek, H. , Babür, C. , Karaer, Z. "Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51 (2004 ): 229-231 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47522/600090>
Chicago Çiçek, H. , Babür, C. , Karaer, Z. "Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51 (2004 ): 229-231
RIS TY - JOUR T1 - Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı AU - HaticeÇiçek, CahitBabür, ZaferKaraer Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 231 VL - 51 IS - 3 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı %A Hatice Çiçek , Cahit Babür , Zafer Karaer %T Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı %D 2004 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 51 %N 3 %R %U
ISNAD Çiçek, Hatice , Babür, Cahit , Karaer, Zafer . "Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51 / 3 (Eylül 2004): 229-231 .
AMA Çiçek H. , Babür C. , Karaer Z. Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004; 51(3): 229-231.
Vancouver Çiçek H. , Babür C. , Karaer Z. Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2004; 51(3): 229-231.
IEEE H. Çiçek , C. Babür ve Z. Karaer , "Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 51, sayı. 3, ss. 229-231, Eyl. 2004