PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sığır oositlerinin in vitro maturasyonunun belirlenmesinde kullanılan kriterlerin etkinliğinin karşılaştırılması

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 3, 205 - 209, 01.09.2004

Öz

Çalışmada, mezbahadan toplanan ovaryumlardan aspire edilen toplam 200 sığır oositi kullanıldı. In vitro maturasyon, %0.6 sığır serum albumini katılmış doku kültürü vasatı içerisinde, 39°C’de, %5 CO2 atmosferinde 24 saatte gerçekleştildi. In vitro fertilizasyon işlemi ise modifiye Tyrode’nin albumin laktat piruvat vasatında aynı inkubasyon koşullarında 20 saatte gerçekleştirildi. Çalışmaya alınan oositler 10’arlı gruplar halinde işaretli petrilerde inkübe edilerek, her oosit, maturasyon sonrası kumulus ekspansiyon derecesi (yok-0, hafif-1, ileri-2), kutup hücresinin görülmesi (yok-0, var-1) ve fertilizasyonun ortaya konması (dişierkek pronukleuslar yok-0, var-1) açısından değerlendirildi. Çalışma sonucunda, in vitro maturasyon ve fertilizasyon işlemine alınan toplam 200 oositten 91’inde (%45.5) fertilizasyon saptanmıştır. Kumulus ekspansiyonunu göstermeyen 42 oositten 4’ünde fertilizasyon gözlenirken (%9.5) (p

Kaynakça

 • Brackett BG, Zuelke KA (1993): Analysis of factors involved in the in vitro production of bovine embryos. Theriogenology, 39, 43-64.
 • Gordon, I (1994): The Laboratory Production of Bovine Embryos. University Press, Cambridge.
 • Gordon I, Lu KH (1990): Production of embryos in vitro and its impacts on livestock production. Theriogenology, 33, 77-87.
 • Hoshi, H (2003): In vitro production of bovine embryos and their application for embryo transfer. Theriogenology, 59, 675-685.
 • Hunter AG, Moore RM (1987): Stage-dependent effects of inhibiting ribonucleic acids and protein synthesis on meiotic maturation of bovine oocytes in vitro. J Dairy Sci, 70, 1646-1651.
 • Kim KS, Mitsumizo N, Fujita K, Utsumi K (1996): The effects of follicular fluid on in vitro maturation, oocyte fertilization and the development of bovine embryos. Theriogenology, 45, 787-799.
 • Nandi S, Ravindranatha BM, Gupta PSP, Sarma PV (2002): Timing of sequential changes in cumulus cells and first polar body extrusion during in vitro maturation of buffalo oocytes. Theriogenology, 57, 1151-1159.
 • Neglia G, Gasparrini B, di Brienza VC, Palo RD, Campanile G, Presicce GA Zicarelli L (2003): Bovine and buffalo in vitro embryo production using oocytes derived from abattoir ovaries or collected by transvaginal follicle aspiration. Theriogenology, 59, 1123-1130.
 • Nelson LD, Nelson CF (2002): Handling and culture of bovine embryos: survey of media used by 26 embryo trans- fer companies in the USA. Theriogenology, 56, 1377-1382.
 • Shamsuddin M, Larsson B, Rodriguez-Martinez H (1993): Maturation-related changes in bovine oocytes under different culture conditions. Anim Reprod Sci, 31, 49-60.
 • Sirard MA, Blondin P (1996): Oocyte maturation and IVF in cattle. Anim Reprod Sci, 42, 417-426.
 • Tanghe S, Soom AV, Mehrzad J, Maes D, Duchateau L, de Kruif A (2003): Cumulus contributions during bovine fertilization in vitro. Theriogenology, 60, 135-149.
 • Ün M (2002): Mezbahadan Toplanan Ovaryumlar-dan Elde Edilen Sığır Oositlerinin in vitro Maturasyonu ve Fertilizasyonu. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dok- tora Tezi, Ankara.

The comparison of the effectiveness of the criterions used to determine the in vitro maturation of bovine oocytes

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 3, 205 - 209, 01.09.2004

Öz

In this study, totally 200 bovine oocytes aspirated from the slaughtered ovaries were used as the material. In vitro maturation process was carried out in bovine serum albumine added (%0.6) tissue culture media at 39 C° under 5% CO2 atmosphere for 24 hours. In vitro fertilization was carried out in modified Tyrode’s albumine lactate pyruvate media with similar conditions for 20 hours. Oocytes were placed into seperated-tagged petri dishes in ten-a-piece and every oocytes were evaluated for the cumulus expansion degrees (none-0, slight-1 and progressive-2), extursion of polar body (none-0 and existence-1) and fertilization (male and female pronuclei absence-0 and existence-1). After the fertilization process, 91 of 200 oocytes were fertilized (45.5%). Fertilization was observed in 4 of 42 unexpanded oocytes (9.5%) (p

Kaynakça

 • Brackett BG, Zuelke KA (1993): Analysis of factors involved in the in vitro production of bovine embryos. Theriogenology, 39, 43-64.
 • Gordon, I (1994): The Laboratory Production of Bovine Embryos. University Press, Cambridge.
 • Gordon I, Lu KH (1990): Production of embryos in vitro and its impacts on livestock production. Theriogenology, 33, 77-87.
 • Hoshi, H (2003): In vitro production of bovine embryos and their application for embryo transfer. Theriogenology, 59, 675-685.
 • Hunter AG, Moore RM (1987): Stage-dependent effects of inhibiting ribonucleic acids and protein synthesis on meiotic maturation of bovine oocytes in vitro. J Dairy Sci, 70, 1646-1651.
 • Kim KS, Mitsumizo N, Fujita K, Utsumi K (1996): The effects of follicular fluid on in vitro maturation, oocyte fertilization and the development of bovine embryos. Theriogenology, 45, 787-799.
 • Nandi S, Ravindranatha BM, Gupta PSP, Sarma PV (2002): Timing of sequential changes in cumulus cells and first polar body extrusion during in vitro maturation of buffalo oocytes. Theriogenology, 57, 1151-1159.
 • Neglia G, Gasparrini B, di Brienza VC, Palo RD, Campanile G, Presicce GA Zicarelli L (2003): Bovine and buffalo in vitro embryo production using oocytes derived from abattoir ovaries or collected by transvaginal follicle aspiration. Theriogenology, 59, 1123-1130.
 • Nelson LD, Nelson CF (2002): Handling and culture of bovine embryos: survey of media used by 26 embryo trans- fer companies in the USA. Theriogenology, 56, 1377-1382.
 • Shamsuddin M, Larsson B, Rodriguez-Martinez H (1993): Maturation-related changes in bovine oocytes under different culture conditions. Anim Reprod Sci, 31, 49-60.
 • Sirard MA, Blondin P (1996): Oocyte maturation and IVF in cattle. Anim Reprod Sci, 42, 417-426.
 • Tanghe S, Soom AV, Mehrzad J, Maes D, Duchateau L, de Kruif A (2003): Cumulus contributions during bovine fertilization in vitro. Theriogenology, 60, 135-149.
 • Ün M (2002): Mezbahadan Toplanan Ovaryumlar-dan Elde Edilen Sığır Oositlerinin in vitro Maturasyonu ve Fertilizasyonu. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dok- tora Tezi, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep Pınar ÜN
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ankara


Mustafa ÜN
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ankara

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004Cilt: 51 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { auvfd600096, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2004}, volume = {51}, number = {3}, pages = {205 - 209}, title = {The comparison of the effectiveness of the criterions used to determine the in vitro maturation of bovine oocytes}, key = {cite}, author = {Ün, Zeynep Pınar and Ün, Mustafa} }
APA Ün, Z. P. & Ün, M. (2004). The comparison of the effectiveness of the criterions used to determine the in vitro maturation of bovine oocytes . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 51 (3) , 205-209 . Retrieved from http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47522/600096
MLA Ün, Z. P. , Ün, M. "The comparison of the effectiveness of the criterions used to determine the in vitro maturation of bovine oocytes" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51 (2004 ): 205-209 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47522/600096>
Chicago Ün, Z. P. , Ün, M. "The comparison of the effectiveness of the criterions used to determine the in vitro maturation of bovine oocytes". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51 (2004 ): 205-209
RIS TY - JOUR T1 - Sığır oositlerinin in vitro maturasyonunun belirlenmesinde kullanılan kriterlerin etkinliğinin karşılaştırılması AU - Zeynep PınarÜn, MustafaÜn Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 209 VL - 51 IS - 3 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi The comparison of the effectiveness of the criterions used to determine the in vitro maturation of bovine oocytes %A Zeynep Pınar Ün , Mustafa Ün %T The comparison of the effectiveness of the criterions used to determine the in vitro maturation of bovine oocytes %D 2004 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 51 %N 3 %R %U
ISNAD Ün, Zeynep Pınar , Ün, Mustafa . "The comparison of the effectiveness of the criterions used to determine the in vitro maturation of bovine oocytes". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51 / 3 (Eylül 2004): 205-209 .
AMA Ün Z. P. , Ün M. The comparison of the effectiveness of the criterions used to determine the in vitro maturation of bovine oocytes. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004; 51(3): 205-209.
Vancouver Ün Z. P. , Ün M. The comparison of the effectiveness of the criterions used to determine the in vitro maturation of bovine oocytes. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2004; 51(3): 205-209.
IEEE Z. P. Ün ve M. Ün , "The comparison of the effectiveness of the criterions used to determine the in vitro maturation of bovine oocytes", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 51, sayı. 3, ss. 205-209, Eyl. 2004