Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Some haematological and biochemical parameters in Kilis goat

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 2, 83 - 85, 01.06.2004
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002275

Öz

The aim of this study is to examinethe haematologicaland biocheınicalof Kilis goats located inSanliurfa. The investigationcovers 166 healthy goats aged between six months (71 goats) and three years old (95 goats). The bloodsamples from each group were analysed for erythrocyteand leukocyte counts, haemoglobinconcentration,percentage rates of leukocyte types.Mean corpuscularvoluıne, mean corpuscularhemoglobin and ınean corpuscular haemoglobinconcentrationum, potassiuın and total calcium levels were deterınined. Compared to other races, Kilis goat was found to have more red cells perunit volume which, however, is in accord with reduction in ceıı volume. This ınay be attributed to adaptation to lower oxygen levelsat high altitudes, as weıı as to a breed-dependingels were deterınined to have a statistical significance level of p

Kaynakça

 • Azab ME, Abdel HA (I 999): Changes in some haemato- logical and postpartum periods in fenıale Baladi goats. SmaH Rum Res, 34, 77-85. Bhargava SC (1980): Haematological studies in gOals. Indian Vet J, 57,485.
 • Jain NC (1986): Schalm'sVeterinary Henıatology. 4 th
 • Ed. Lea and Febiger, Philadelphia. JJ (1988): Kaneko
 • Clinical Riochemisty of Domestic animals. 4 th Ed, Aeademic Press Ine. New York. Kaymakçı M, Aşkın Y (1997): Keçi Yetiştiriciliği. Baran Ofset, Ankara. Konuk
 • T (1981): Pratik Fizyoloji 1. 2. Baskı. Ankara
 • Üniversitesi Basımevi, Ankara. Mbassa GK, PoiılsenJS (1993): Reference ranges for clinical chemical values in Landrace. SmaIl Rum Res, 10, i42.
 • NareskK, Rastogi SK, Singh SP, Tyagi SK, Kumar N (1997): chemical constituerts due to age and sex in Gaddi goats. Indian J Anim Sci, 67,312-313.
 • Oser BL (1965): Hawk' s Physiological Chemistry 14 th
 • Ed. Me Graw- Hiıı Book Company. New York. Rastog SK, SinghSP (1990): Normal hemogram and blood analytes of mountain Gaddi goats. Indian Sei, 60,1338-1339. J Anim Sandhu AK, Saini A, Randhawa SS (2001)
 • Haematobiochemicalstudies in healthy goat.Indian Vet J, 78, 590-593. Sharma B, Bismas JC, Lal M (1990): Some biochemical parameters in serum of Cheghu goats. Indian J Anim Sei, , 1340- i341. Somvanshi R, Biswas JC, Sharma B, Koul GL (1987)
 • Haematological studies on Indian Pasmina goats. Res Vet Sei,42,124-126. Terzioğlu M, ÇakarL, Yiğit G (1995): Fizyoloji Pratik Üniversitesi
 • Kitabı. 3. Baskı. İstanbul Fak. Yay, No: 161. İstanbul Üniversitesi Basımevi, İstan- buL. Cerrahpaşa Tıp Geliş Tarihi 26.11.2002 Kabul Tarihi 29.05.2003

Kilis keçilerine ait bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 2, 83 - 85, 01.06.2004
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002275

Öz

Bu araştırma Şanlıurfa yöresinde yetiştirilenKilis keçilerinin bazı hematolojikve biyokimyasaldeğerlerini belirlemekamacıyla yapıldı. Materyalolaraklanıldı. Hayvanlar yaş gruplarına ayrılarak kan alındı. Alınan kan örneklerinde alyuvar ve akyuvar sayısı, hemoglobin miktarı, hematokrit değer ve akyuvar tiplerinin yüzde oranları belirlendi. Ayrıca ortalama alyuvar hacmi, ortalama alyuvar hemoglobini ve ortalama alyuvar hemoglobindüzeyi, inorganik fosfor miktarı, sodyum, potasyum ve toplam kalsiyum miktarı tespit edildi. Kilis keçilerinde birim hacimdeki alyuvar sayısının diğer ırkıara oranla daha fazla olduğu, ancakBunun Kilis keçilerininyüksek rakımdaki düşük oksijene karşı adaptasyonunanaklanmış

Kaynakça

 • Azab ME, Abdel HA (I 999): Changes in some haemato- logical and postpartum periods in fenıale Baladi goats. SmaH Rum Res, 34, 77-85. Bhargava SC (1980): Haematological studies in gOals. Indian Vet J, 57,485.
 • Jain NC (1986): Schalm'sVeterinary Henıatology. 4 th
 • Ed. Lea and Febiger, Philadelphia. JJ (1988): Kaneko
 • Clinical Riochemisty of Domestic animals. 4 th Ed, Aeademic Press Ine. New York. Kaymakçı M, Aşkın Y (1997): Keçi Yetiştiriciliği. Baran Ofset, Ankara. Konuk
 • T (1981): Pratik Fizyoloji 1. 2. Baskı. Ankara
 • Üniversitesi Basımevi, Ankara. Mbassa GK, PoiılsenJS (1993): Reference ranges for clinical chemical values in Landrace. SmaIl Rum Res, 10, i42.
 • NareskK, Rastogi SK, Singh SP, Tyagi SK, Kumar N (1997): chemical constituerts due to age and sex in Gaddi goats. Indian J Anim Sci, 67,312-313.
 • Oser BL (1965): Hawk' s Physiological Chemistry 14 th
 • Ed. Me Graw- Hiıı Book Company. New York. Rastog SK, SinghSP (1990): Normal hemogram and blood analytes of mountain Gaddi goats. Indian Sei, 60,1338-1339. J Anim Sandhu AK, Saini A, Randhawa SS (2001)
 • Haematobiochemicalstudies in healthy goat.Indian Vet J, 78, 590-593. Sharma B, Bismas JC, Lal M (1990): Some biochemical parameters in serum of Cheghu goats. Indian J Anim Sei, , 1340- i341. Somvanshi R, Biswas JC, Sharma B, Koul GL (1987)
 • Haematological studies on Indian Pasmina goats. Res Vet Sei,42,124-126. Terzioğlu M, ÇakarL, Yiğit G (1995): Fizyoloji Pratik Üniversitesi
 • Kitabı. 3. Baskı. İstanbul Fak. Yay, No: 161. İstanbul Üniversitesi Basımevi, İstan- buL. Cerrahpaşa Tıp Geliş Tarihi 26.11.2002 Kabul Tarihi 29.05.2003
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet İriadam

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2004
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004Cilt: 51 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA İriadam, M. (2004). Kilis keçilerine ait bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 51(2), 83-85. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002275
AMA İriadam M. Kilis keçilerine ait bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2004;51(2):83-85. doi:10.1501/Vetfak_0000002275
Chicago İriadam, Mehmet. “Kilis keçilerine Ait Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51, sy. 2 (Haziran 2004): 83-85. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002275.
EndNote İriadam M (01 Haziran 2004) Kilis keçilerine ait bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51 2 83–85.
IEEE M. İriadam, “Kilis keçilerine ait bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 51, sy. 2, ss. 83–85, 2004, doi: 10.1501/Vetfak_0000002275.
ISNAD İriadam, Mehmet. “Kilis keçilerine Ait Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51/2 (Haziran 2004), 83-85. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002275.
JAMA İriadam M. Kilis keçilerine ait bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51:83–85.
MLA İriadam, Mehmet. “Kilis keçilerine Ait Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 51, sy. 2, 2004, ss. 83-85, doi:10.1501/Vetfak_0000002275.
Vancouver İriadam M. Kilis keçilerine ait bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51(2):83-5.

Cited By