Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Dirofilaria immilis ile enfekte köpeklerde mikrofller periodisitesinin kantitatif analizi

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 2, 117 - 125, 01.06.2004
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002281

Öz

Dirofilariaimmilis ile enfekte köpeklerde,perifer kandaki mikrofiler periodisitesi,trigonometrikmetot kullanılarak4sayım yöntemine göre analiz edilmiş ve yöntemler arasındaki farklılıklar istatikselolarakdört saat süresince 2 saat aralıklarla kan alınmış,aynızamanda köpeklerin vücut ısısı ile kalp frekansı ve solunum sayıları kaydedilmiştir. Bu işlemler 2 gün arayla tekrarlanmıştır.arasındaki en iyi uyum membran filtrasyon testi ile yapılan sayım sonucu elde edilmiştir. Bu yönteme göre her iki köpek için saptananperiodisite indeksi 42.9=45.3, maksimum mikrofiler yoğunluğununD. immilis enfeksiyonundalimlerinde kanda gözlenen mikrofiler yoğunluğu ile kalp frekansı arasında köpek no I' de r=0.17 (p>O .05) pozitif yönlü ancak zayıfbir ilişki, köpek no 2'de r= -0.62 (p

Kaynakça

 • Aikat TK, Das M (1977): A modified statistieal method
 • Vertebrates. 2ııded. CABI Publishing, Wallingford. Campbell JB, Campbell ed. C.Y. Company, Mathematies. StLouis. The Mosby Church EM, Georgi JR, Robson DS (1976): Analysis of the mierojllarial periodicity of Dirofilaria immitis. Cornell Yet, 66,333-346. GrieveRB, Lauria
 • S (1983): Periodieity of Dirojllaria immitis mierofilariae in canine and murine hosts. Acta Trop, 40,121-127. Lehman
 • EL (1998): Nonparametries Statistieal Methods
 • Based on Ranks. Prentice Hall, New lersey. Leuterer G, Gothe R (1993): Die herzwurmkrankheit des erregerbiologie und -ökologie, hundes: klinik, diagnose, therapie und prophylaxe. Kleintierpraxis, ,633-646. pathogenese
 • MartinTE, ColIins GH (1985): Prevalenee of Diroftlaria immitis and Dipetalonema Aust Yet l. 62,159-163. reeonditum in greyhoUlıds.
 • YG (1991):Periodieity of Dirojllariaimmitü mierojllariae in a dog from Muheza distriet, Tanzania. 1 Helmintho1, 65, 76-78.
 • MinesJJ(1967): A teehniqueforeounting and dijferenti- ating mierojllariae in the blood of dogs in Australia. Aust Yet l, 43, 599. MouIia-Pelat L, Marcet
 • (1993): Periodicity of Wuehereria baııerofti var. Paeifiea jilariasis in French Polynesia. Trop Med Parasito . 44,83- S, Nguyen-Ngoc PMV, Cartel Y, Gardines R, Martin JL Sasa M, Tanaka
 • H (1972): Studies oıı the methods for statistieal analysis of the mierojllarial periodieily survey data. SoutheastAsian 1 Trop Med Publ Health, 3, 518- Simonsen (1997): Wuehereria in Meyrowitsch
 • Tanzania: microfilarial periodieityand ejfeet of blood sampling time on microfilarial intensities. Trop Med Int Health, 2,153-158. bancrofti Şahal M, DoğanayA, İmren H (1986): Untersuehungen auf die wirksamkeit der priiparate Citarin-LR und ArieylR gegen mikrofilarienund adulte würmer von Dirofilaria immitis und Dirofilaria repens bei natürlieh infizierten hunden. Ankara Üniv Yet Fak Derg, 33, 297-308. Elazığ Yaydışı. Doktora Köpeklerde Filaria'lann
 • Yeteriner Fakültesi, Elazığ. tezi.FıratÜniversitesi Tongson MS, Romero FR (1962): Observations on the periodieity of Dirqfilaria immilis in the peripheral cireu- lation of the dog. Brit Yet l, 116,299-304.

Quantitative analysis of microtilarial periodidty of Dirofilaria immilis in dogs

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 2, 117 - 125, 01.06.2004
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002281

Öz

Microfilarial periodicity of Dirofilaria immitis in the venous blood of infected dogs was analyzed according to fourcounting methods by using trigonometric model and, the differences among the counting techniques were examined statistically. Theblood was collected from infected dogs every 2h during 24h period beginning at 6.00h, at the same time body temperature, pulsationand breathingrelation between the observed and expected microfilarialdensities was determined by the membrane filtration technique. Accordingto this technique, cakulatedperiodicity index was 42.9-45.3 and the estimated hour of peak (K) microfilarial density was ranged from20.6-21 .2h in these two dogs. Thus the periodicity of microfilaria of D. immilis was characterizeddog no i, the correlation between the observed microfilarial densities and pulsation at the same time periods was r=O.l7 (p>0.05) andin the dog no 2 was r= -0.62 (pO.05) among microfilarial densities, body temperature and breathing frcqueny in both dogs

Kaynakça

 • Aikat TK, Das M (1977): A modified statistieal method
 • Vertebrates. 2ııded. CABI Publishing, Wallingford. Campbell JB, Campbell ed. C.Y. Company, Mathematies. StLouis. The Mosby Church EM, Georgi JR, Robson DS (1976): Analysis of the mierojllarial periodicity of Dirofilaria immitis. Cornell Yet, 66,333-346. GrieveRB, Lauria
 • S (1983): Periodieity of Dirojllaria immitis mierofilariae in canine and murine hosts. Acta Trop, 40,121-127. Lehman
 • EL (1998): Nonparametries Statistieal Methods
 • Based on Ranks. Prentice Hall, New lersey. Leuterer G, Gothe R (1993): Die herzwurmkrankheit des erregerbiologie und -ökologie, hundes: klinik, diagnose, therapie und prophylaxe. Kleintierpraxis, ,633-646. pathogenese
 • MartinTE, ColIins GH (1985): Prevalenee of Diroftlaria immitis and Dipetalonema Aust Yet l. 62,159-163. reeonditum in greyhoUlıds.
 • YG (1991):Periodieity of Dirojllariaimmitü mierojllariae in a dog from Muheza distriet, Tanzania. 1 Helmintho1, 65, 76-78.
 • MinesJJ(1967): A teehniqueforeounting and dijferenti- ating mierojllariae in the blood of dogs in Australia. Aust Yet l, 43, 599. MouIia-Pelat L, Marcet
 • (1993): Periodicity of Wuehereria baııerofti var. Paeifiea jilariasis in French Polynesia. Trop Med Parasito . 44,83- S, Nguyen-Ngoc PMV, Cartel Y, Gardines R, Martin JL Sasa M, Tanaka
 • H (1972): Studies oıı the methods for statistieal analysis of the mierojllarial periodieily survey data. SoutheastAsian 1 Trop Med Publ Health, 3, 518- Simonsen (1997): Wuehereria in Meyrowitsch
 • Tanzania: microfilarial periodieityand ejfeet of blood sampling time on microfilarial intensities. Trop Med Int Health, 2,153-158. bancrofti Şahal M, DoğanayA, İmren H (1986): Untersuehungen auf die wirksamkeit der priiparate Citarin-LR und ArieylR gegen mikrofilarienund adulte würmer von Dirofilaria immitis und Dirofilaria repens bei natürlieh infizierten hunden. Ankara Üniv Yet Fak Derg, 33, 297-308. Elazığ Yaydışı. Doktora Köpeklerde Filaria'lann
 • Yeteriner Fakültesi, Elazığ. tezi.FıratÜniversitesi Tongson MS, Romero FR (1962): Observations on the periodieity of Dirqfilaria immilis in the peripheral cireu- lation of the dog. Brit Yet l, 116,299-304.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe Burgu

Mehmet Şahav

Alparslan Yıldırım

Serkal Gazyagcı

Safa Gürcan

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2004
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004Cilt: 51 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Burgu, A., Şahav, M., Yıldırım, A., Gazyagcı, S., vd. (2004). Dirofilaria immilis ile enfekte köpeklerde mikrofller periodisitesinin kantitatif analizi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 51(2), 117-125. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002281
AMA Burgu A, Şahav M, Yıldırım A, Gazyagcı S, Gürcan S. Dirofilaria immilis ile enfekte köpeklerde mikrofller periodisitesinin kantitatif analizi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2004;51(2):117-125. doi:10.1501/Vetfak_0000002281
Chicago Burgu, Ayşe, Mehmet Şahav, Alparslan Yıldırım, Serkal Gazyagcı, ve Safa Gürcan. “Dirofilaria Immilis Ile Enfekte köpeklerde Mikrofller Periodisitesinin Kantitatif Analizi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51, sy. 2 (Haziran 2004): 117-25. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002281.
EndNote Burgu A, Şahav M, Yıldırım A, Gazyagcı S, Gürcan S (01 Haziran 2004) Dirofilaria immilis ile enfekte köpeklerde mikrofller periodisitesinin kantitatif analizi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51 2 117–125.
IEEE A. Burgu, M. Şahav, A. Yıldırım, S. Gazyagcı, ve S. Gürcan, “Dirofilaria immilis ile enfekte köpeklerde mikrofller periodisitesinin kantitatif analizi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 51, sy. 2, ss. 117–125, 2004, doi: 10.1501/Vetfak_0000002281.
ISNAD Burgu, Ayşe vd. “Dirofilaria Immilis Ile Enfekte köpeklerde Mikrofller Periodisitesinin Kantitatif Analizi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51/2 (Haziran 2004), 117-125. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002281.
JAMA Burgu A, Şahav M, Yıldırım A, Gazyagcı S, Gürcan S. Dirofilaria immilis ile enfekte köpeklerde mikrofller periodisitesinin kantitatif analizi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51:117–125.
MLA Burgu, Ayşe vd. “Dirofilaria Immilis Ile Enfekte köpeklerde Mikrofller Periodisitesinin Kantitatif Analizi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 51, sy. 2, 2004, ss. 117-25, doi:10.1501/Vetfak_0000002281.
Vancouver Burgu A, Şahav M, Yıldırım A, Gazyagcı S, Gürcan S. Dirofilaria immilis ile enfekte köpeklerde mikrofller periodisitesinin kantitatif analizi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51(2):117-25.