Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Relationship between broİler performanee and hygiene variables

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 2, 151 - 157, 01.06.2004
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002285

Öz

The objective of this research was to determine the effects of some hygiene variables on performanceof commercialbroilers. Investigation data coming from 1430 commercİal broiler 1l0cks kept on 298 broiler production units were collected in sixteen months of time from April i999 to October 2000. European Efficiency Factor (EEF: dependent variable) was used as a quantitative measure of the 1l0ck performance. Thirty seven hygiene variables (independent variables) with two responses were defined. Thestepwise regressionswere performedusing of a software program. An index for hygiene (HI) variables associated with EEF wasdeveloped at the end of analysis. In the final regression model, the following hygiene variables were found to be significantly (p

Kaynakça

 • Akhtar eİated wi/h hydropericardium Yet Rec, 131,48]-484. Aksoy FT (1999): Tavuk Yetiştiricili,~i. 3. Baskı, Şahin Matbaası, Ankara. syndrome in broilerflocks.
 • AH (1996): Biosecurity İs the baltam line. World Poultry, 12,17-19.
 • Angen0,Skov MN, Chriet M, Agger JF, Bisgaard (I 996): A Retrospective M study on Salmoneıla infection Ankara Üniv Vet Fak Derg, 51, 2004 North MO(1972): Commercial
 • Manual. The Avi PublishingCompany,INC. Westport, Conneetieut. Refregier-Petton Risk factors French broiler-chickenflocks at the end of the rearing period. Prev Vet Med, 50,89-100. Chicken Production J, Rose N, DeNis M, Salvot G (2001): forcampylobacter spp. contamination in
 • Rose N, BeaudeauF, Drouin NP, Toux JY, Rose Y, Colin P (2000): Risk factors for salmonella persistence af ter eleansing and disinfection in French broiler-chicken houses. Prev Vet Med, 44, 9-20.
 • SPSS 8.0. for Windows.Release 8.0.0 (22 Dee 1997)
 • Standart Version, SPSS Ine., USA. SümbüllüoğluK, Sümbüllüoğlu Y (2000): Biyoistatistik. Baskı, Ankara. ,Şahin Matbaası
 • Tablante NL, Brunet PY, Odor EM, Salem M, Harter- Dennis JM, Hueston WD (1999): Riskfac/ors associated disease complex in broiler chick- Yaillaneourt Jp (2002): Biosecurity now. Poultry International, 41, 12-18.
 • Yalli L (1992): Poultry manure drying in deep pit plants. , 29-31.
 • Yan De Giessen A W, Tilburg JJ, Ritmeester WS, vad der Plas J (1998): Reduction of campylobacter in broiler flocks Epidemiol Infeet, 121,57-66. infections by application of hygienemeasures.

Broiler verimlilik indeksi ile hijyen değişkenleri arasındaki ilişkiler

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 2, 151 - 157, 01.06.2004
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002285

Öz

Bu araştırma bazı hijyen değişkenlerinin broiler verimliliğini ne ölçüde etkilediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Nısan 1999 - Ekim 2000 tarihleri arasıııda 298 kümeste üretilen 1430 sürü üzerinde yürütülmüştür. Broiler verimliliğinin ölçüsü olarak Broiler Verimlilik Indeksi (BVl), hijyen koşul1arıııııı ölçüsü olarak da iki sonuçl u olarak taııımlanan 37 değişken kullaııılmıştır. Hijyen değişkenleri ile BVI arasıııda bir bilgisayar paket programda, adım adım regresyon analizi uygulanarak her sürünün içinde bulunduğu hijyen koşullarınııı ölçüsü olacak bir hijyen indeksi (Hİ) geliştirilmiştir. Regresyon analizi sonucunda salgııı hastalık, ölen hayvanların uzaklaştırılması, kümes yapısı, kümesin çevre kümesIerden uzaklığı, üretim dönemi sonunda altlık materyalinin uzaklaştırılması, kümes girişinde dezenfeksiyon, kümesin yaşı, kümes kapasitesi, kümes havalandırması, üretim çiftliğinde başka tür ya da yaş grubundan kanatlı hayvanların varlığı ve ısıtma değişkenleri hijyen indeksinde yer almıştır. Seçilen regresyon modelinin belirtme katsayısı (R2) modelin, broiler verimlilik indeksi açısıııdan sürüler arasıııda gözlenen farklılığııı % 49'unu açıklayabildiğini göstermiştir. Bvi ile Hi arasıııda pozitif ve önemli (p

Kaynakça

 • Akhtar eİated wi/h hydropericardium Yet Rec, 131,48]-484. Aksoy FT (1999): Tavuk Yetiştiricili,~i. 3. Baskı, Şahin Matbaası, Ankara. syndrome in broilerflocks.
 • AH (1996): Biosecurity İs the baltam line. World Poultry, 12,17-19.
 • Angen0,Skov MN, Chriet M, Agger JF, Bisgaard (I 996): A Retrospective M study on Salmoneıla infection Ankara Üniv Vet Fak Derg, 51, 2004 North MO(1972): Commercial
 • Manual. The Avi PublishingCompany,INC. Westport, Conneetieut. Refregier-Petton Risk factors French broiler-chickenflocks at the end of the rearing period. Prev Vet Med, 50,89-100. Chicken Production J, Rose N, DeNis M, Salvot G (2001): forcampylobacter spp. contamination in
 • Rose N, BeaudeauF, Drouin NP, Toux JY, Rose Y, Colin P (2000): Risk factors for salmonella persistence af ter eleansing and disinfection in French broiler-chicken houses. Prev Vet Med, 44, 9-20.
 • SPSS 8.0. for Windows.Release 8.0.0 (22 Dee 1997)
 • Standart Version, SPSS Ine., USA. SümbüllüoğluK, Sümbüllüoğlu Y (2000): Biyoistatistik. Baskı, Ankara. ,Şahin Matbaası
 • Tablante NL, Brunet PY, Odor EM, Salem M, Harter- Dennis JM, Hueston WD (1999): Riskfac/ors associated disease complex in broiler chick- Yaillaneourt Jp (2002): Biosecurity now. Poultry International, 41, 12-18.
 • Yalli L (1992): Poultry manure drying in deep pit plants. , 29-31.
 • Yan De Giessen A W, Tilburg JJ, Ritmeester WS, vad der Plas J (1998): Reduction of campylobacter in broiler flocks Epidemiol Infeet, 121,57-66. infections by application of hygienemeasures.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükrü Gürler

Öznur Poyraz

Mehmet Nurullah Orman

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2004
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004Cilt: 51 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gürler, Ş., Poyraz, Ö., & Orman, M. N. (2004). Broiler verimlilik indeksi ile hijyen değişkenleri arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 51(2), 151-157. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002285
AMA Gürler Ş, Poyraz Ö, Orman MN. Broiler verimlilik indeksi ile hijyen değişkenleri arasındaki ilişkiler. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2004;51(2):151-157. doi:10.1501/Vetfak_0000002285
Chicago Gürler, Şükrü, Öznur Poyraz, ve Mehmet Nurullah Orman. “Broiler Verimlilik Indeksi Ile Hijyen değişkenleri arasındaki ilişkiler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51, sy. 2 (Haziran 2004): 151-57. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002285.
EndNote Gürler Ş, Poyraz Ö, Orman MN (01 Haziran 2004) Broiler verimlilik indeksi ile hijyen değişkenleri arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51 2 151–157.
IEEE Ş. Gürler, Ö. Poyraz, ve M. N. Orman, “Broiler verimlilik indeksi ile hijyen değişkenleri arasındaki ilişkiler”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 51, sy. 2, ss. 151–157, 2004, doi: 10.1501/Vetfak_0000002285.
ISNAD Gürler, Şükrü vd. “Broiler Verimlilik Indeksi Ile Hijyen değişkenleri arasındaki ilişkiler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51/2 (Haziran 2004), 151-157. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002285.
JAMA Gürler Ş, Poyraz Ö, Orman MN. Broiler verimlilik indeksi ile hijyen değişkenleri arasındaki ilişkiler. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51:151–157.
MLA Gürler, Şükrü vd. “Broiler Verimlilik Indeksi Ile Hijyen değişkenleri arasındaki ilişkiler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 51, sy. 2, 2004, ss. 151-7, doi:10.1501/Vetfak_0000002285.
Vancouver Gürler Ş, Poyraz Ö, Orman MN. Broiler verimlilik indeksi ile hijyen değişkenleri arasındaki ilişkiler. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51(2):151-7.