Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The veins of the head region in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cuniculus L.). Part I: Maxillar vein and its branches

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 173 - 179, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002248

Öz

In the present study, the veins of the head region in the New Zealand rabbit were examined macro anatomically.A numberoffrom the angularocular vein formingporomandibularvein originated from the maxillarvein as a single branch and gaye the lateral and intermedialauricular veins and the deep auricularveins. The lateral auricular vein coursed along the cranialborderintermedial auricular veins at the apex auricula. It was observed that the minor and major palatina veins arised from the descendenspalatine vein as a common trunk anastomosing

Kaynakça

 • ı. Ahmed the head and neck of donkey.Anat Histol Embryol, 157. MSM (1985): Veins of , Barone D'wwtomie and C, Paris. P (1973): Atlas Masson Doğuer paratif Angiologie 'si. Ankara Üniversitesi kara. Evcil Hayvanların Kom- An- Basımevi, Dursun yınevi, Ankara .• Anatomi il. Medisan Ya- Flecknell
 • Academic Press Limited, London. Animal Anaesthesia. McLaughlin tomy of the Rabbit. Education, Wm C Publishers, Boston. Higher GC, Evans HE (1965): Anatamy Nickel R, Schummer
 • A, SeiferleH (1981): The Anatamy of the Dornestic AnimaL. The Circulatory and the Cutaneous Organs of the Domestic Mammals. Yol
 • Yerlag Paul Parey, Berlin. System. the Skin NominaAnatomica International Nomenc ature. (1994): Puhlished hy the Commitees Fourth Ed. New-York. NurİH (1997):Beyaz Yeni Zelanda tavşanlamıda eks- hir trakranial çalışma. YYÜ Yet Fak Derg, 8, 88-98. üzerinemakroanatomik J I. NurİH, Özmen E (I 996): Akkaraman koyununda eks- hir trakranialvenöz sirkülasyon çalışma. Tr J Yet Anim Sci, 20, 79-87. üzerinde makroanatomik PopeskoP, Rajtova
 • V, HorakJ(1992): A Colour Atlas of
 • Anatamy of Smail Lahoratory Animals. Rabbit-Guinea Yolume One. Wolfe Publishing Ltd, London. Pig. Tıpırdamaz S, Yalçın H, Beşoluk K, Eken E (1999): Ru- Toplardamarlar. minanllarda ve Geliştirme sımevi, Konya.
 • Selçuk Üniversitesi Yaşatma YakfıYayınları. Selçuk Üniversitesi Ba- Geliş tarihi: 10.09.2002/ Kahultarihi: 11.2002

Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena'ları I. Bölüm: V. maxillaris ve dalları

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 173 - 179, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002248

Öz

Bu çalışmada Yeni Zelanda tavşamnda baş bölgesi vena'ları makro anatomik olarak incelendi. Araştırmada i5 adet
ergin Yeni Zelanda tavşamndan faydalimıldı. Materyallerin tümü latex ile dolduruldu ve diseksiyon yapıldı. Vena palpebralis superior medialis'in v. palpebralis inferior medialis ile ortak bir kök halinde v. angularis oculi'den çıktığı saptandı. Venae articulares
temp0l'Omandibulares' in; v. temporalis superficialis, plexus pterygoideus ve v. transversa faciei' den çıkan dallar tarafından eklem
içinde ağ benzeri bir yapı oluşturulduğu belirlendi. Vena auricularis caudalis'in v. maxillaris'ten tek başına çıktığı ve v. auricularis
lateralis, v. auricularis intermedia ve v. profunda auriculae'yi verdiği saptandı. Ayrıca, v. auricularis lateralis'in auriculae'mn cranial
kenan boyunca seyrettiği ve apex auriculae'da v. auricularis intermedia ve v. auricularis rostralis ile anastomoz yaptığı tespit edildi.
Vena palatina major ile v. palatina minor'un ortak bir kök halinde v. palatina descendens'ten çıktığı ve plexus pterygoideus'un oluşumuna katıldığı belirlendi. 

Kaynakça

 • ı. Ahmed the head and neck of donkey.Anat Histol Embryol, 157. MSM (1985): Veins of , Barone D'wwtomie and C, Paris. P (1973): Atlas Masson Doğuer paratif Angiologie 'si. Ankara Üniversitesi kara. Evcil Hayvanların Kom- An- Basımevi, Dursun yınevi, Ankara .• Anatomi il. Medisan Ya- Flecknell
 • Academic Press Limited, London. Animal Anaesthesia. McLaughlin tomy of the Rabbit. Education, Wm C Publishers, Boston. Higher GC, Evans HE (1965): Anatamy Nickel R, Schummer
 • A, SeiferleH (1981): The Anatamy of the Dornestic AnimaL. The Circulatory and the Cutaneous Organs of the Domestic Mammals. Yol
 • Yerlag Paul Parey, Berlin. System. the Skin NominaAnatomica International Nomenc ature. (1994): Puhlished hy the Commitees Fourth Ed. New-York. NurİH (1997):Beyaz Yeni Zelanda tavşanlamıda eks- hir trakranial çalışma. YYÜ Yet Fak Derg, 8, 88-98. üzerinemakroanatomik J I. NurİH, Özmen E (I 996): Akkaraman koyununda eks- hir trakranialvenöz sirkülasyon çalışma. Tr J Yet Anim Sci, 20, 79-87. üzerinde makroanatomik PopeskoP, Rajtova
 • V, HorakJ(1992): A Colour Atlas of
 • Anatamy of Smail Lahoratory Animals. Rabbit-Guinea Yolume One. Wolfe Publishing Ltd, London. Pig. Tıpırdamaz S, Yalçın H, Beşoluk K, Eken E (1999): Ru- Toplardamarlar. minanllarda ve Geliştirme sımevi, Konya.
 • Selçuk Üniversitesi Yaşatma YakfıYayınları. Selçuk Üniversitesi Ba- Geliş tarihi: 10.09.2002/ Kahultarihi: 11.2002
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özcan Özgel

Nejdet Dursun

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Özgel, Ö., & Dursun, N. (2003). Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena’ları I. Bölüm: V. maxillaris ve dalları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(3), 173-179. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002248
AMA Özgel Ö, Dursun N. Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena’ları I. Bölüm: V. maxillaris ve dalları. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2003;50(3):173-179. doi:10.1501/Vetfak_0000002248
Chicago Özgel, Özcan, ve Nejdet Dursun. “Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus Cuniculus L.) Baş bölgesinin vena’ları I. Bölüm: V. Maxillaris Ve Dalları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 3 (Eylül 2003): 173-79. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002248.
EndNote Özgel Ö, Dursun N (01 Eylül 2003) Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena’ları I. Bölüm: V. maxillaris ve dalları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 3 173–179.
IEEE Ö. Özgel ve N. Dursun, “Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena’ları I. Bölüm: V. maxillaris ve dalları”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 3, ss. 173–179, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002248.
ISNAD Özgel, Özcan - Dursun, Nejdet. “Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus Cuniculus L.) Baş bölgesinin vena’ları I. Bölüm: V. Maxillaris Ve Dalları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/3 (Eylül 2003), 173-179. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002248.
JAMA Özgel Ö, Dursun N. Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena’ları I. Bölüm: V. maxillaris ve dalları. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:173–179.
MLA Özgel, Özcan ve Nejdet Dursun. “Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus Cuniculus L.) Baş bölgesinin vena’ları I. Bölüm: V. Maxillaris Ve Dalları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 3, 2003, ss. 173-9, doi:10.1501/Vetfak_0000002248.
Vancouver Özgel Ö, Dursun N. Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena’ları I. Bölüm: V. maxillaris ve dalları. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(3):173-9.