Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

A survey of testicular tumors in dogs between the years 1971 and 2001

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 217 - 218, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002253

Öz

In this study, 16 testicular tumors diagnosed in the Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara University between the years 197iand 2001 were evaluated. Eleven of these 16 cases, one of which was obtained from a systemic necropsy, were seminomas (68.75%) and 5 ofthem (31.25%) were Sertoli cell tumorsoIn only four of the sixteen dogs with testicular tumor, cryptorchidismus (25%) were encountered. Four (26.6%) of the dogs with tumor were five years old or younger, 6 ofthem (40%) were between 9-10 years old, 5 of them (33.3%) were eleven years old or older, but in one case, the age of the dog wasnot notified. And also as the dogs in the study were from various species, no correlation between species and tumor developmentwere found

Kaynakça

 • G (1986): 1973-1984periyodunda Berkin ş,Alçığır in- celenen 523 köpeğin post mortem bulguları üzerınde survey çalışma. Ankara Univ Yet Fak Derg, 33, 153-16ıt RD, Eilts BE, Peehman
 • (1988): Use of ultrasonography oplasia and cryptorchidism in a dog. JA YMA, 1~2, 533-534.
 • ErerH, KıranMM (1993): Konya'da arasında köpeklerdegörülen tümörler.SÜ Ye~ Fak Derg, 1992 yılları ,87-89. Ertürk Kürsüsünde , kedi tümör;leri, Ankara Univ Yet Fak Derg, 18, 383-386. Jones TC, Hunt hology. Sixth ed. LippincottWilliams i E, Tanzer
 • F, Bulucu M (1971): Patolojik-Anatomi 70 yıllarıarasındaincelene n köpek ve , i
 • RD, King NW (1997): Vetelrinary Pat- and Williams, Bal- i timore. Ladds 512. In: KYF Jubb, PC Kennedy, N Palmerı (Eds), Pat- hology of Domestic Animals. Yol. 3. Fourth ed. Academic i Press Ine, San Diego. Nielsen Systems.479-491. i mestic Animals. Third ed. Univ Califomia Pr~ssl, Berkeley.
 • Nielsen SW, Lein DH (1974): Tıımour:s of the testis. Bull Wld Hlth Org, 50, 7 i-78. PC(1990): Tumorsof Genital (Ed), Tumorsin Do- Pamukçu AM; Ertürk
 • E (1962): Ankara 'da köpeklerde görülen tümö.: çeşitle~i. Ankara Üniv Yet Fak D1erg,9, 1-9.
 • Sönmez G, OzmenO (1996): Bursa'da ~996 yılları arasında incelenen köpek tümörleri. UÜ Yet FJıc Derg, 15, 76. Spaekman i
 • CJA, Roth L (1988): Prostatic cYist and con- current Sertoli cel tumor in a dog. JAYMA, 192, 11096-1098.
 • VuralSA, Aydın Y, Şahal M (1994): Bir kÖRekte ağızda fibrosarkom Yet Fak Derg, 41,351-355. i Geliş tarihi: 18.10.2002/ Kabul tarihi: 05. 11.2Q02 i

1971-2001 yılları arasında incelenen köpek testis tümörleri

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 217 - 218, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002253

Öz

Çalışmada, 1971-2001 yılları arasında Ankara Universitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı'nda incelenenköpek testis tümörleri değerlendirilmiştir. Bir tanesi nekropsiden olmak üzere 16 primer testis tümörünün 11'inin (%68.75) seminomve 5'İnin (%31.25) Sertoli hücre tümörü olduğu saptanmıştır. Testis tümörü belirlenen 16 köpekten sadece 4'ünün (%25) kriptorşidolduğu dikkati çekmiştir. Tümör ü köpeklerin 4'ü (%26.6) 5 yaş ve altında, 6'sl (%40) 6-10 yaş arasında ve 5'i de (%33.3) 11 yaşüzerinde olduğu belirlenmiş, ancak birinin yaşı bildirilmemiştir. Aynca testis tümörü saptanan köpeklerin çok farklı ırkıardan olmasınedeniyle, tümör gelişiminde belirgin bir ırk yatkınlığı saptanamamıştır

Kaynakça

 • G (1986): 1973-1984periyodunda Berkin ş,Alçığır in- celenen 523 köpeğin post mortem bulguları üzerınde survey çalışma. Ankara Univ Yet Fak Derg, 33, 153-16ıt RD, Eilts BE, Peehman
 • (1988): Use of ultrasonography oplasia and cryptorchidism in a dog. JA YMA, 1~2, 533-534.
 • ErerH, KıranMM (1993): Konya'da arasında köpeklerdegörülen tümörler.SÜ Ye~ Fak Derg, 1992 yılları ,87-89. Ertürk Kürsüsünde , kedi tümör;leri, Ankara Univ Yet Fak Derg, 18, 383-386. Jones TC, Hunt hology. Sixth ed. LippincottWilliams i E, Tanzer
 • F, Bulucu M (1971): Patolojik-Anatomi 70 yıllarıarasındaincelene n köpek ve , i
 • RD, King NW (1997): Vetelrinary Pat- and Williams, Bal- i timore. Ladds 512. In: KYF Jubb, PC Kennedy, N Palmerı (Eds), Pat- hology of Domestic Animals. Yol. 3. Fourth ed. Academic i Press Ine, San Diego. Nielsen Systems.479-491. i mestic Animals. Third ed. Univ Califomia Pr~ssl, Berkeley.
 • Nielsen SW, Lein DH (1974): Tıımour:s of the testis. Bull Wld Hlth Org, 50, 7 i-78. PC(1990): Tumorsof Genital (Ed), Tumorsin Do- Pamukçu AM; Ertürk
 • E (1962): Ankara 'da köpeklerde görülen tümö.: çeşitle~i. Ankara Üniv Yet Fak D1erg,9, 1-9.
 • Sönmez G, OzmenO (1996): Bursa'da ~996 yılları arasında incelenen köpek tümörleri. UÜ Yet FJıc Derg, 15, 76. Spaekman i
 • CJA, Roth L (1988): Prostatic cYist and con- current Sertoli cel tumor in a dog. JAYMA, 192, 11096-1098.
 • VuralSA, Aydın Y, Şahal M (1994): Bir kÖRekte ağızda fibrosarkom Yet Fak Derg, 41,351-355. i Geliş tarihi: 18.10.2002/ Kabul tarihi: 05. 11.2Q02 i
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Osman Kutsal

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Kutsal, O. (2003). 1971-2001 yılları arasında incelenen köpek testis tümörleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(3), 217-218. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002253
AMA Kutsal O. 1971-2001 yılları arasında incelenen köpek testis tümörleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2003;50(3):217-218. doi:10.1501/Vetfak_0000002253
Chicago Kutsal, Osman. “1971-2001 yılları arasında Incelenen köpek Testis tümörleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 3 (Eylül 2003): 217-18. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002253.
EndNote Kutsal O (01 Eylül 2003) 1971-2001 yılları arasında incelenen köpek testis tümörleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 3 217–218.
IEEE O. Kutsal, “1971-2001 yılları arasında incelenen köpek testis tümörleri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 3, ss. 217–218, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002253.
ISNAD Kutsal, Osman. “1971-2001 yılları arasında Incelenen köpek Testis tümörleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/3 (Eylül 2003), 217-218. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002253.
JAMA Kutsal O. 1971-2001 yılları arasında incelenen köpek testis tümörleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:217–218.
MLA Kutsal, Osman. “1971-2001 yılları arasında Incelenen köpek Testis tümörleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 3, 2003, ss. 217-8, doi:10.1501/Vetfak_0000002253.
Vancouver Kutsal O. 1971-2001 yılları arasında incelenen köpek testis tümörleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(3):217-8.