Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Unilateral hydronephrosis in a cat

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 229 - 231, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002255

Öz

 In this study, unilateral hydronephrosis was described in a 11 year-old domestic male caL.Dehydration, trembling,
incoordination, and weakness of the muscle were observed clinically. Hypersensitivity to abdominal palpation and deep respiration
were another clinical findings. Body temperature was low. An examination of the blood serum urea nitrogen and creatine were 337
mg/dj, 15,2 mg/dı, respectively. High values for MCV (65 ll), PCV (52%) were found in the serum biochemical analysis. Hydronephrosis of left the kidney was seen at the abdominal ultrasonography. Marked stenotic lumen and massive fibrosis of the mucosa in
the left ureter were observed. In the left kidney, chronic glomerulonephritis was detected. The right kidney and ureter were normal in
appearance at necropsy and histological examination. 

Kaynakça

 • ı. Cardweıı JM, Thorne MH (1999): Hydronephrosis and duplication in a young alpaca. Yet Rec, 145, 104-107.
 • 2. HoIt PE (1990): Urinary incontinence in dogs and cats. Yet Rec, 127, 347-350.
 • 3. HoIt PE, Gibbs C (1992): Congenital urinary incontinence in cats: A rewiev of 19 cases. Yet Rec, 130,437-442.
 • 4. Knottebilt DC, Knottebilt MK, MouIton J, Hill FWG (1988): Unilateral hydronephrososis in a dog. Aust Yet J, 65,400-402.
 • 5. Leib MS, Aııen TA, Konde LJ, Jokinen MP (1988): Bilateral hydronephrosis attributable to bilateral ureteralfibrosis in a cat. J Am Yet Med Assoc, 192,795-797.
 • 6. Milli ÜH (2001): Üriner Sistem. 157-159. In: R Hazıroğlu, ÜH Milli (Eds), Yeteriner Patoloji. 2. Cilt. Özkan Matbacılık Ltd Şti, Ankara.
 • 7. Rowlings GA (1969): Bilateral hydronephrosis and hydroureter in a young dog. J Amer Anim Hosp Assoc, 155, 26- 27.
 • 8. Sheehan MD, Davis JC (1959): Experimental hydronephrosis. J Med Assoc, 68, 185-225.

Bir kedide unilateral hidronefrozis

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 229 - 231, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002255

Öz

On bir yaşlı, erkek yerli bir kedideki unilateral hidronefrozis olgusu tanımlandı. Klinik incelemede dehidrasyon, koordinasyon bozukluğu, k:aslarda zayıflık, titreme, derin solunum ve abdominal palpasyonda duyarlılık tespit edildi. Vücut ısısı düşüktü. Serum üre nitrojen değeri 337 mg/dı, keratinin 15,2 mg/dı olarak belirlendi. Ortalama eritrosit hacmi (mean corpuscular volume=MCV) ve hematokrit (packed cell volume=PCV) değerlerinde artış kaydedildi. Abdominal ultrasonografi sonucunda sol
böbrekte pelvis renalisin genişlemiş olduğu görüldü. Nekropside ve histopatolojik incelemede sol üreterde göze çarpıcı stenotik
lumen ve mukozada fibrozis gözlendi. Sol böbrekte kronik glomerulonefritis dikkati çekti. Sağ böbrek ve üreterde herhangi bir değişikliğe rastlanmadı

Kaynakça

 • ı. Cardweıı JM, Thorne MH (1999): Hydronephrosis and duplication in a young alpaca. Yet Rec, 145, 104-107.
 • 2. HoIt PE (1990): Urinary incontinence in dogs and cats. Yet Rec, 127, 347-350.
 • 3. HoIt PE, Gibbs C (1992): Congenital urinary incontinence in cats: A rewiev of 19 cases. Yet Rec, 130,437-442.
 • 4. Knottebilt DC, Knottebilt MK, MouIton J, Hill FWG (1988): Unilateral hydronephrososis in a dog. Aust Yet J, 65,400-402.
 • 5. Leib MS, Aııen TA, Konde LJ, Jokinen MP (1988): Bilateral hydronephrosis attributable to bilateral ureteralfibrosis in a cat. J Am Yet Med Assoc, 192,795-797.
 • 6. Milli ÜH (2001): Üriner Sistem. 157-159. In: R Hazıroğlu, ÜH Milli (Eds), Yeteriner Patoloji. 2. Cilt. Özkan Matbacılık Ltd Şti, Ankara.
 • 7. Rowlings GA (1969): Bilateral hydronephrosis and hydroureter in a young dog. J Amer Anim Hosp Assoc, 155, 26- 27.
 • 8. Sheehan MD, Davis JC (1959): Experimental hydronephrosis. J Med Assoc, 68, 185-225.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Bir kedide unilateral hidronefrozis. (2003). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(3), 229-231. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002255
AMA Bir kedide unilateral hidronefrozis. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2003;50(3):229-231. doi:10.1501/Vetfak_0000002255
Chicago “Bir Kedide Unilateral Hidronefrozis”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 3 (Eylül 2003): 229-31. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002255.
EndNote (01 Eylül 2003) Bir kedide unilateral hidronefrozis. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 3 229–231.
IEEE “Bir kedide unilateral hidronefrozis”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 3, ss. 229–231, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002255.
ISNAD “Bir Kedide Unilateral Hidronefrozis”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/3 (Eylül 2003), 229-231. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002255.
JAMA Bir kedide unilateral hidronefrozis. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:229–231.
MLA “Bir Kedide Unilateral Hidronefrozis”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 3, 2003, ss. 229-31, doi:10.1501/Vetfak_0000002255.
Vancouver Bir kedide unilateral hidronefrozis. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(3):229-31.