Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Bir kedide dev hücreli malign fibröz histiyositom

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 247 - 249, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002259

Öz

This artiele reports macroscopical, histological, immunohistochemical and ultrastructural findings of malignant fibrous histiocytoma of the giant-cell type occurred in the left thoracal area of a cat with 8 year old, male, domestic short-hair. Bu çalışmada, 8 yaşlı, yerli, erkek bir kedinin sol torakal bölgesinde saptanan, derin fasial bölgeye infiltre, ancak tendo
ve kemikle bağlantılı olmayan dev hücreli malign fibröz histiyositom olgusu, makroskobik, ışık ve elektron mikroskobik, immunohistokimyasal bulgularıyla tanımlandı.

Kaynakça

 • 1. AlIen SW, Duncan JR (1988)] Malignant hhrous hisitioeytoma in a eat. J Am Yet Med!Assoc, 192, 90-9i.
 • 2. Ford GH, Empson RN, Ploppe~ CG, BrownlPH (1975): Giant eell tumor ofsofi parts: A Ireport ofequine und ufeline ease. Yet Patho!, 12,428-433'. J
 • 3. Garma-Avina A (1987): Malig~ant fihrous 1istioeytoma of the giant all type in u eut. J Cdmp Path, 97, bs 1-557.
 • 4. Gleiser CA, Raulston GL, Jardfne JH, GraYIKN (1979): Malignant fihrous fıistioeytomu in dogs and eats. Yet Pathol, 16, 199-208. . J
 • 5. Hamir AN (1988): Equine giuntl eell tumor o i soft tissues. Comell Yet, 79,173-177.
 • 6. Hendrick MJ, Brooks JJ (1994): Postvaecinul sarcomus in the eat: Histology and immuAohistochemiAry. Yet Pathol,31,126-129.

Bir kedide dev hücreli malign fibröz histiyositom

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 247 - 249, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002259

Öz

Bu çalışmada, 8 yaşlı, yerli, erkek bir kedinin sol torakal bölgesinde saptanan, derin fasial bölgeye infiltre, ancak tendo
ve kemikle bağlantılı olmayan dev hücreli malign fibröz histiyositom olgusu, makroskobik, ışık ve elektron mikroskobik, immunohistokimyasal bulgularıyla tanımlandı. Malign fibröz histiyositom, derin konnektif dokularda
gelişen pleomorfik bir sarkomdur; fibröz, miksoid ve dev
hücreli tip olmak üzere 3 tipi identifiye edilmiştir (3,16).
Dev hücreli tip, ekstraskeletal dev hücre tümörü, dev hücreli sarkom, yumuşak dokulann dev hücre tümörü gibi çeşitli başlıklar altında ele alınmış ve at (2,5) kedi (1,2-4,
14,15) ve köpek (4)'lerde ender olarak bildirilmiştir. Kedi
tümörleri üzerindeki araştırmalar (3,16,17), bu tümörün kedilerde çok ender görüldüğünü ortaya koymuş, ancak son
yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde kedilerde artan
oranlarda benzer tümör örnekleri dikkati çekmiş ve bu tip
tümörlere aşı yeri reaksiyonlarının neden olduğu belirlenmiştir (

Kaynakça

 • 1. AlIen SW, Duncan JR (1988)] Malignant hhrous hisitioeytoma in a eat. J Am Yet Med!Assoc, 192, 90-9i.
 • 2. Ford GH, Empson RN, Ploppe~ CG, BrownlPH (1975): Giant eell tumor ofsofi parts: A Ireport ofequine und ufeline ease. Yet Patho!, 12,428-433'. J
 • 3. Garma-Avina A (1987): Malig~ant fihrous 1istioeytoma of the giant all type in u eut. J Cdmp Path, 97, bs 1-557.
 • 4. Gleiser CA, Raulston GL, Jardfne JH, GraYIKN (1979): Malignant fihrous fıistioeytomu in dogs and eats. Yet Pathol, 16, 199-208. . J
 • 5. Hamir AN (1988): Equine giuntl eell tumor o i soft tissues. Comell Yet, 79,173-177.
 • 6. Hendrick MJ, Brooks JJ (1994): Postvaecinul sarcomus in the eat: Histology and immuAohistochemiAry. Yet Pathol,31,126-129.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz Aydın

Sevil Atalay Vural

Neslihan Öznur

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Aydın, Y., Vural, S. A., & Öznur, N. (2003). Bir kedide dev hücreli malign fibröz histiyositom. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(3), 247-249. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002259
AMA Aydın Y, Vural SA, Öznur N. Bir kedide dev hücreli malign fibröz histiyositom. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2003;50(3):247-249. doi:10.1501/Vetfak_0000002259
Chicago Aydın, Yılmaz, Sevil Atalay Vural, ve Neslihan Öznur. “Bir Kedide Dev hücreli Malign fibröz Histiyositom”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 3 (Eylül 2003): 247-49. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002259.
EndNote Aydın Y, Vural SA, Öznur N (01 Eylül 2003) Bir kedide dev hücreli malign fibröz histiyositom. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 3 247–249.
IEEE Y. Aydın, S. A. Vural, ve N. Öznur, “Bir kedide dev hücreli malign fibröz histiyositom”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 3, ss. 247–249, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002259.
ISNAD Aydın, Yılmaz vd. “Bir Kedide Dev hücreli Malign fibröz Histiyositom”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/3 (Eylül 2003), 247-249. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002259.
JAMA Aydın Y, Vural SA, Öznur N. Bir kedide dev hücreli malign fibröz histiyositom. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:247–249.
MLA Aydın, Yılmaz vd. “Bir Kedide Dev hücreli Malign fibröz Histiyositom”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 3, 2003, ss. 247-9, doi:10.1501/Vetfak_0000002259.
Vancouver Aydın Y, Vural SA, Öznur N. Bir kedide dev hücreli malign fibröz histiyositom. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(3):247-9.