Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

At dışkısında Anoplocephala perfoliata yumurtalarının saptanmasında değişik yöntem ve solüsyonların kantitatif karşılaştırılması

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 113 - 118, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002239

Öz

At dışkısında Anoplocephala perfoliata yumurtalannı saptamak amacıyla sedimentasyon ile sedimentasyon+santrifüjflotasyon yöntemlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Nekropside A.perfoliata taşımadığı belirlenen atlara ait dışkının lO'ar gramına
S, 1n. 25, SO, iDO ve 200 yumurta eklenmiştir. DIŞkl örnekleri sedimentasyon ve üç farklı solüsyon (NaCI+ZnCh d. J.3, ZnS04 d: 1.3
ve doymuş şekerli su d: 1.3) kullanılarak sedimentasyon+ santrifüj-flotasyon yöntemleriyle veya yöntem tekrarlanmaları ile incelenmiştir. En fazla yumurta, iki defa tekrarlanan sedimentasyon ile doymuş şekerli su solüsyonuyla yapılan sedimentasyon+santrifüjflotasyon yöntemlerinde bulunmuştur. 

Kaynakça

 • i Ş(1965): 1933-1961 yılları ara- Alibaşoğlu sında Ankara ve yöresinde atlarda gö'rülen hastalıklara ıoplu bir bakış. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 12,98- i i I. Arslan lerde bulunanhelmintve Eimeria (Pr~ıozoon) türleri. T ParazitoI Derg, 22,180-184.
 • AyazE (1998): At ve E,çeklerde DicfYocaulus (Cobbald, i arnjı.eldi )'in
 • Yayılış . DoktoraTezi. Ankara Univ i Yet Fak Sağ Bilim Enst. Ankara. Boch J, Supperer R (1992):Veterinürmedizinische Pa- rasilOlogie. 4.Auf1age. Verlag Paul Pan y, Berlin. •. Burgu Aılardabulunan Derg,42, Burgu •• i
 • A, Oge H, Oge S, Pişkin Ç (1999): , A, Doğanay helmint türleri. Ankara Univ Vet Fak 205. A, Toparlak i M (1985)
 • Pahımphistomum'larla doğal enlekıekoyunlarda kıyla Çıkarılan yumurıaların kıdaki yumurla miktarı ile rumendeki frişkin paraziı sayısı arasıııdaki ilişki. Uludağ Üniv Vet Fak: Derg, 4, 11-17. Cawdery günün değ~şik saatlerinde sayısmda~i değişmeler ve dış- dış- MJH, RuaneM (1971): Sedimentaıion method j(JI'ıhe demonstration of the eggs ol Fasciola hepatica in f(ıeces.
 • Demir S, TınarR, Aydın L, Çırak VY, ErgüI R (I 995): Bursa vöresı lektırnaklılarında anan helmini türleri ve yayılış . T Pafazitol Derg, 19, 124- 1 dışkii,imuayenesı ie sap- J. Dunn AM (1978): Veıerinary Helmühhology. i nded. Wil- liam Heinemann Medical Books Ltd, London. Dunn A, Keymer
 • Irealmenl wııh ıvermectm jor jıve years on ıhe prevalence ofAnoplocephala Yet Rec, 16,63-65. Happich FA, Boray JC (1969): QJantilalivediagnosis of chronic fcısciolosis.1. Comparative Istudies on quantitative faecal examİnationsfor chronic Fasbalahepatica infectian
 • İn sheep. Aust Vet l, 45, 326-328. J, Ljungström i Höglund BL, Nilsspn U, Uggla A (1995): Enzyme-linked leelion ol' antibodieslo Anoplocephala ass?y (ELlSA) for the de- perfoliaıa in horse i i sera. YetRec,59, 97-106. H, Jaeobs Imrie DE (1987): Prevalence of horseta- i peworm in norıh London and Her1f.ordshire. Vet Rec, 120, i Lyons ET,Drudge MW and ol TW, per- tho- fôliata lesions Drachib megasıoma in

Qua.ntitative comparison of various methods and solutions for detecting eggs of Anoplocephala perfoliata in horse faeces

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 113 - 118, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002239

Öz

SedimentatiOll and sedimentation+centrifugation-f1otation methods for recovery eggs of A.perfoliata from horse
faeces were tested for efficiency and suitability for routine use. Faecal samples were collected from necropsied horses without A. perfo/iala infected. The tests were done under standardised conditions on LOg of horse faeces contaminated experimentally with S, 10,
lS, SO, iDO and 100 eggs of A. perfo/iata. The samples were examined using sedimentation and sedimentation+centrifugationf1otation methods to use three different f1otation solutions (NaCI+ZnCh d: 1.3, ZnS04 d: 1.3 and saturated sucrose solution d: 1.3).
Significant best rate of recovery was achieved using sucrose solution for sedimentation+centrifugation-flotation method and double
sedimentation.

Kaynakça

 • i Ş(1965): 1933-1961 yılları ara- Alibaşoğlu sında Ankara ve yöresinde atlarda gö'rülen hastalıklara ıoplu bir bakış. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 12,98- i i I. Arslan lerde bulunanhelmintve Eimeria (Pr~ıozoon) türleri. T ParazitoI Derg, 22,180-184.
 • AyazE (1998): At ve E,çeklerde DicfYocaulus (Cobbald, i arnjı.eldi )'in
 • Yayılış . DoktoraTezi. Ankara Univ i Yet Fak Sağ Bilim Enst. Ankara. Boch J, Supperer R (1992):Veterinürmedizinische Pa- rasilOlogie. 4.Auf1age. Verlag Paul Pan y, Berlin. •. Burgu Aılardabulunan Derg,42, Burgu •• i
 • A, Oge H, Oge S, Pişkin Ç (1999): , A, Doğanay helmint türleri. Ankara Univ Vet Fak 205. A, Toparlak i M (1985)
 • Pahımphistomum'larla doğal enlekıekoyunlarda kıyla Çıkarılan yumurıaların kıdaki yumurla miktarı ile rumendeki frişkin paraziı sayısı arasıııdaki ilişki. Uludağ Üniv Vet Fak: Derg, 4, 11-17. Cawdery günün değ~şik saatlerinde sayısmda~i değişmeler ve dış- dış- MJH, RuaneM (1971): Sedimentaıion method j(JI'ıhe demonstration of the eggs ol Fasciola hepatica in f(ıeces.
 • Demir S, TınarR, Aydın L, Çırak VY, ErgüI R (I 995): Bursa vöresı lektırnaklılarında anan helmini türleri ve yayılış . T Pafazitol Derg, 19, 124- 1 dışkii,imuayenesı ie sap- J. Dunn AM (1978): Veıerinary Helmühhology. i nded. Wil- liam Heinemann Medical Books Ltd, London. Dunn A, Keymer
 • Irealmenl wııh ıvermectm jor jıve years on ıhe prevalence ofAnoplocephala Yet Rec, 16,63-65. Happich FA, Boray JC (1969): QJantilalivediagnosis of chronic fcısciolosis.1. Comparative Istudies on quantitative faecal examİnationsfor chronic Fasbalahepatica infectian
 • İn sheep. Aust Vet l, 45, 326-328. J, Ljungström i Höglund BL, Nilsspn U, Uggla A (1995): Enzyme-linked leelion ol' antibodieslo Anoplocephala ass?y (ELlSA) for the de- perfoliaıa in horse i i sera. YetRec,59, 97-106. H, Jaeobs Imrie DE (1987): Prevalence of horseta- i peworm in norıh London and Her1f.ordshire. Vet Rec, 120, i Lyons ET,Drudge MW and ol TW, per- tho- fôliata lesions Drachib megasıoma in
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Semih Öge

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Öge, S. (2003). Qua.ntitative comparison of various methods and solutions for detecting eggs of Anoplocephala perfoliata in horse faeces. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(2), 113-118. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002239
AMA Öge S. Qua.ntitative comparison of various methods and solutions for detecting eggs of Anoplocephala perfoliata in horse faeces. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2003;50(2):113-118. doi:10.1501/Vetfak_0000002239
Chicago Öge, Semih. “Qua.Ntitative Comparison of Various Methods and Solutions for Detecting Eggs of Anoplocephala Perfoliata in Horse Faeces”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 2 (Haziran 2003): 113-18. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002239.
EndNote Öge S (01 Haziran 2003) Qua.ntitative comparison of various methods and solutions for detecting eggs of Anoplocephala perfoliata in horse faeces. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 2 113–118.
IEEE S. Öge, “Qua.ntitative comparison of various methods and solutions for detecting eggs of Anoplocephala perfoliata in horse faeces”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 2, ss. 113–118, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002239.
ISNAD Öge, Semih. “Qua.Ntitative Comparison of Various Methods and Solutions for Detecting Eggs of Anoplocephala Perfoliata in Horse Faeces”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/2 (Haziran 2003), 113-118. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002239.
JAMA Öge S. Qua.ntitative comparison of various methods and solutions for detecting eggs of Anoplocephala perfoliata in horse faeces. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:113–118.
MLA Öge, Semih. “Qua.Ntitative Comparison of Various Methods and Solutions for Detecting Eggs of Anoplocephala Perfoliata in Horse Faeces”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 2, 2003, ss. 113-8, doi:10.1501/Vetfak_0000002239.
Vancouver Öge S. Qua.ntitative comparison of various methods and solutions for detecting eggs of Anoplocephala perfoliata in horse faeces. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(2):113-8.