Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of birth type and sex factors which effect the birth weight in lambs by Bare-Bones META analysis

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 135 - 140, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002242

Öz

Properties that characterised growth are birth weight and live weight in different periods. These properties are figured by effects of genotype and environmental factorso Birth weight has important role in both effectiveness of growth rate of lambs in periods after birth and productivity of mother. The aim of this study is, to investigate all research about effect of sex and birth type (single, twin) factors that effect the birth weight of lambs in Turkey by Bare-Bones META analysis. In this study, the data which obtain from the suitable studies according to META analysis that published between i969 and 2001 in Turkey which are concemed with growth in lambs was used. Effect size which obtain from the META analysis is tested by z-tesı. Consequently, it is determined that birth weight is more effected by male to female and single birth type to twin birth type. Also, it is determined that in the figuration of birth weight, birth type has more effective role to sex.

Kaynakça

  • i Akcan A, OzbeyazC, Çetin O, Çınar K (1988): Antalya
  • Boztepe 'de yetiştirilen Sakız sürüsünde badı verim özel- liklerinin incelenmesi. TÜBİTAKYet Hayv /Derg, 12,99- Akçapınar i H (2000): Koyun Yetiştiriciliği.:Yenilenmiş 2. baskı. İsmat Matbaaeılık, Ankara. Akçapınar i
  • H, Aydın İ (1984): Morkaramankuzuların Er- zurum 'da özel bir i~çletmede yarı entansif şa1ılarda büyüme ve yaşama gücü. AU Yet Fak Derg, 31,128-136. Akçapınar karamanve Morkaraman'larda R (1982)
  • Bazı jl:ıktörlerin Ak- gebeliksJesi ve doğum ağırlığı üzerine etkileri. AU Yet Fak Derg,2p,392-400. t Akçapınar H, Kadak R (1982): Morkaranııan ve Kangal- Akkaraman rınde karşılaştırmalı ara,wrmalar.FU Ye~ Fak Derg, 7, ~12 i Akçapınar H, Özbeyaz C (1999): Hayvan Yetiştiriciliği i
  • Temel Bilgileri. I. baskı. Kariyer Matbaacılılk, Ankara. H, Ozbeyaz i Akçapınar C, Una N, Avcı M (2000): Kuzu eti liştirilmesinde Akkaraman, Ihatlarznın ge

Kuzularda doğum ağırlığını etkileyen faktörlerden doğum tipi ve cinsiyetin Bare-Bones META analizi ile değerlendirilmesi

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 135 - 140, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002242

Öz

-Büyürneyi karakterize eden özellikler doğum ağırlığı ve çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıklardır. Bir canlının doğum
ağırlığı ile çeşitli dönemlerindeki canlı ağırlıkları genotip ve çevresel faktörlerin etkisi ile şekillenir. Gerek kuzuların doğum sonrası
dönemdeki büyüme hızına etkisi yönünden gerekse ananın üretim gücünü ifade etmesi açısından doğum ağırlığı önem taşımaktadır.
Çalışmanın amacı, Türkiye'de kuzuların doğum ağırlığı üzerine etkili olan cinsiyet ve doğum tipi (tek, ikiz) faktörlC'nnin araştırıldığı
çalışmaların toplu olarak Bare-Bones META analizi ile incelenmesidir. Çalışmada, Türkiye'de kuzularda büyüme ile ilgili olarak
i969-200 i yılları arasında yayımlanan ve META analizine uygun çalışmalardan elde edilen bilgiler kullanılmıştır. META analizi sonucunda elde edilen etki büyüklükleri, z testi kullanılarak test edilmiştir. Sonuç olarak, erkek cinsiyetin dişi cinsiyete, tek doğum tipinin ikiz doğum tipine nazaran doğum ağırlığını daha fazla etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, doğum ağırlığının şekillenmesinde
doğum tipinin cinsiyete nazaran daha etkin roloynadığı belirlenmiştir

Kaynakça

  • i Akcan A, OzbeyazC, Çetin O, Çınar K (1988): Antalya
  • Boztepe 'de yetiştirilen Sakız sürüsünde badı verim özel- liklerinin incelenmesi. TÜBİTAKYet Hayv /Derg, 12,99- Akçapınar i H (2000): Koyun Yetiştiriciliği.:Yenilenmiş 2. baskı. İsmat Matbaaeılık, Ankara. Akçapınar i
  • H, Aydın İ (1984): Morkaramankuzuların Er- zurum 'da özel bir i~çletmede yarı entansif şa1ılarda büyüme ve yaşama gücü. AU Yet Fak Derg, 31,128-136. Akçapınar karamanve Morkaraman'larda R (1982)
  • Bazı jl:ıktörlerin Ak- gebeliksJesi ve doğum ağırlığı üzerine etkileri. AU Yet Fak Derg,2p,392-400. t Akçapınar H, Kadak R (1982): Morkaranııan ve Kangal- Akkaraman rınde karşılaştırmalı ara,wrmalar.FU Ye~ Fak Derg, 7, ~12 i Akçapınar H, Özbeyaz C (1999): Hayvan Yetiştiriciliği i
  • Temel Bilgileri. I. baskı. Kariyer Matbaacılılk, Ankara. H, Ozbeyaz i Akçapınar C, Una N, Avcı M (2000): Kuzu eti liştirilmesinde Akkaraman, Ihatlarznın ge
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İsmet Dogan

Fezan Şahin

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dogan, İ., & Şahin, F. (2003). Kuzularda doğum ağırlığını etkileyen faktörlerden doğum tipi ve cinsiyetin Bare-Bones META analizi ile değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(2), 135-140. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002242
AMA Dogan İ, Şahin F. Kuzularda doğum ağırlığını etkileyen faktörlerden doğum tipi ve cinsiyetin Bare-Bones META analizi ile değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2003;50(2):135-140. doi:10.1501/Vetfak_0000002242
Chicago Dogan, İsmet, ve Fezan Şahin. “Kuzularda doğum ağırlığını Etkileyen faktörlerden doğum Tipi Ve Cinsiyetin Bare-Bones META Analizi Ile değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 2 (Haziran 2003): 135-40. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002242.
EndNote Dogan İ, Şahin F (01 Haziran 2003) Kuzularda doğum ağırlığını etkileyen faktörlerden doğum tipi ve cinsiyetin Bare-Bones META analizi ile değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 2 135–140.
IEEE İ. Dogan ve F. Şahin, “Kuzularda doğum ağırlığını etkileyen faktörlerden doğum tipi ve cinsiyetin Bare-Bones META analizi ile değerlendirilmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 2, ss. 135–140, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002242.
ISNAD Dogan, İsmet - Şahin, Fezan. “Kuzularda doğum ağırlığını Etkileyen faktörlerden doğum Tipi Ve Cinsiyetin Bare-Bones META Analizi Ile değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/2 (Haziran 2003), 135-140. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002242.
JAMA Dogan İ, Şahin F. Kuzularda doğum ağırlığını etkileyen faktörlerden doğum tipi ve cinsiyetin Bare-Bones META analizi ile değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:135–140.
MLA Dogan, İsmet ve Fezan Şahin. “Kuzularda doğum ağırlığını Etkileyen faktörlerden doğum Tipi Ve Cinsiyetin Bare-Bones META Analizi Ile değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 2, 2003, ss. 135-40, doi:10.1501/Vetfak_0000002242.
Vancouver Dogan İ, Şahin F. Kuzularda doğum ağırlığını etkileyen faktörlerden doğum tipi ve cinsiyetin Bare-Bones META analizi ile değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(2):135-40.