Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 155 - 156, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002244

Öz

Kaynakça

 • ı. Alaçam E (I 994): Büyük Ruminantlarda Inj'ertilite. 271 (in): E Alaçam (Ed), Evcil Hayvanlarda Reprodüksion, Sun'i Tohumlama, Doğum ve İnfertilite. Medisan Yayınları, Ankara.
 • 2. Arthur GH, Noakes DE, Pearson H, Parkinson TJ (I 996): Veterinary Reproduction and Obstetrics. WB Saunders Comp, London.
 • 3. Braun U, Gansohr B, Feige K, Gardelle O, Suwattana D, Stranzinger G (2000): Urethral duplication and chromosomal translocation in a Swiss braunvieh heij'er, Vet Rec. 146, 44-46.
 • 4. Hughes.TP (I 993): Develapmental Anomalies of the Female Reproductive Tract. 410-411 (in): AD McKinnon, JL Voss (Eds), Equine Reproduction. WB Saunders Comp, Philadc1phia.
 • 5,Iannuzzİ L, Di Meo GP, Leifsson PS, Eggen A, Christensen K (20oı): A case oj' trisomy 28 in cattle revealed by both bwıding and F1SH-mapping techniques. Hereditas, 134,147-151.
 • 6. Leipold HW, Dennis SM (1986): Congenital DeRcts AI fecting Bovine Reproduction. 192- i99 (In): DA Nl1orrow (Ed), Current Therapy in Theriogenology. WB S1unders Comp, Philadelphia. '
 • 7. McEntee K (1990): Reproductive Pathology (!f' DçJlnestic Mammals. Academic Press Inc. San Diego.
 • 8. Roberts SJ (1971): Veterinary Obstetrics and Genital Disease. Edwards Brothers, Ann Arbor, Michigan.
 • 9. Tanabe TY, Almquist .TO (1966): Gross Genil'al Abi normalities. The Pennsylvannia State University, (:=ol1ege of Agriculture, Agricultural Experiment Station, University Park, Pennsylvania.

Simental bir düvede prolapsus vagina ve güç doğuma sebep olan çift çıkışlı cervix uteri olgusu

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 155 - 156, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002244

Öz

-Güç doğum şikayeti olan Simeııtal bir düvenin klinik muayenesinde, prolapsus vagina ve çift çıkışlı cervix olgusu belirlendi. Iki cervix kanalı caudal kısımda birleşip tek bir kanaloluşturmaktaydı. Anomaliye vaginal yoldan operatif girişim endike bulunmadığından, buzağı sezaryen operasyonuyla kurtarıldı. Sorun kalıtsalolduğundan, ana ve buzağının damızlıktan çıkartılması önerildi. likle yetiştiricilerin daha fazla verim almak amacıyla
verimli hayvanları aile içi çiftleştirmeleridir (6). Müller
kanallarının median duvarının kısmi kalıntısı; doku bantları ve şiddetli olgularda çift çıkışlı cervix veya çift cervix gibi doğmasal anomalilerin oluşumuna yol açar (4,7-
9). Çift çıkışlı cervix aslında tamamlanmamış bir çift cervix olgusudur (8,9). Çift cervix anomalisi kalıtsal bir
sorun olup resesif genler tarafından nakledildiği düşünülmektedir (1,2,8). Iannuzzi ve ark. (5) bir dişi Hereford buzağıda çift cervix anomalisini bildirmektedirler.
Çift cervix anomalilerinde daha önce trisomi 22 rapor
edilmesine rağmen bu bildirimde BTA28 trisomisinin etkili olduğu saptanmıştır. Yapılan diğer bir gözlemde, endoskopi yöntemi ile altı aylık bir Swiss braunvieh düvede; çift çıkışlı cervix ve vaginanın cranialinde yer alan
fibröz bir bant saptanmıştır. Bu gözlernde 20q23 ve
22q23 kromozamları arasında çift taraflı translokasyon
rapor edilmiştir 

Kaynakça

 • ı. Alaçam E (I 994): Büyük Ruminantlarda Inj'ertilite. 271 (in): E Alaçam (Ed), Evcil Hayvanlarda Reprodüksion, Sun'i Tohumlama, Doğum ve İnfertilite. Medisan Yayınları, Ankara.
 • 2. Arthur GH, Noakes DE, Pearson H, Parkinson TJ (I 996): Veterinary Reproduction and Obstetrics. WB Saunders Comp, London.
 • 3. Braun U, Gansohr B, Feige K, Gardelle O, Suwattana D, Stranzinger G (2000): Urethral duplication and chromosomal translocation in a Swiss braunvieh heij'er, Vet Rec. 146, 44-46.
 • 4. Hughes.TP (I 993): Develapmental Anomalies of the Female Reproductive Tract. 410-411 (in): AD McKinnon, JL Voss (Eds), Equine Reproduction. WB Saunders Comp, Philadc1phia.
 • 5,Iannuzzİ L, Di Meo GP, Leifsson PS, Eggen A, Christensen K (20oı): A case oj' trisomy 28 in cattle revealed by both bwıding and F1SH-mapping techniques. Hereditas, 134,147-151.
 • 6. Leipold HW, Dennis SM (1986): Congenital DeRcts AI fecting Bovine Reproduction. 192- i99 (In): DA Nl1orrow (Ed), Current Therapy in Theriogenology. WB S1unders Comp, Philadelphia. '
 • 7. McEntee K (1990): Reproductive Pathology (!f' DçJlnestic Mammals. Academic Press Inc. San Diego.
 • 8. Roberts SJ (1971): Veterinary Obstetrics and Genital Disease. Edwards Brothers, Ann Arbor, Michigan.
 • 9. Tanabe TY, Almquist .TO (1966): Gross Genil'al Abi normalities. The Pennsylvannia State University, (:=ol1ege of Agriculture, Agricultural Experiment Station, University Park, Pennsylvania.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rami Özer

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özer, R. (2003). Simental bir düvede prolapsus vagina ve güç doğuma sebep olan çift çıkışlı cervix uteri olgusu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(2), 155-156. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002244
AMA Özer R. Simental bir düvede prolapsus vagina ve güç doğuma sebep olan çift çıkışlı cervix uteri olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2003;50(2):155-156. doi:10.1501/Vetfak_0000002244
Chicago Özer, Rami. “Simental Bir düvede Prolapsus Vagina Ve güç doğuma Sebep Olan çift çıkışlı Cervix Uteri Olgusu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 2 (Haziran 2003): 155-56. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002244.
EndNote Özer R (01 Haziran 2003) Simental bir düvede prolapsus vagina ve güç doğuma sebep olan çift çıkışlı cervix uteri olgusu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 2 155–156.
IEEE R. Özer, “Simental bir düvede prolapsus vagina ve güç doğuma sebep olan çift çıkışlı cervix uteri olgusu”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 2, ss. 155–156, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002244.
ISNAD Özer, Rami. “Simental Bir düvede Prolapsus Vagina Ve güç doğuma Sebep Olan çift çıkışlı Cervix Uteri Olgusu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/2 (Haziran 2003), 155-156. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002244.
JAMA Özer R. Simental bir düvede prolapsus vagina ve güç doğuma sebep olan çift çıkışlı cervix uteri olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:155–156.
MLA Özer, Rami. “Simental Bir düvede Prolapsus Vagina Ve güç doğuma Sebep Olan çift çıkışlı Cervix Uteri Olgusu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 2, 2003, ss. 155-6, doi:10.1501/Vetfak_0000002244.
Vancouver Özer R. Simental bir düvede prolapsus vagina ve güç doğuma sebep olan çift çıkışlı cervix uteri olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(2):155-6.