Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001661

Öz

Kedi ve köpek korpus siliyaresinde bağ doku mast hücreleri ve farklı boyanma özellikleri

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001661

Öz

 Bu çalı~ma kedi ve köpeğin korpus siliyaresinde hağ doku maS! hiicrelerinııı v;ırlığıııı ve graniıl yapıLııını ml;ıy;ı
kOYllldk ,uııacıyLı yapıldı. Bu dmaçla nötiir for:'ııolde tespit edilen gözlerden alıııan kesiıleriıı bır hiiliımiı b;ığ dokıı ııı;ısı iıulTl'lninlıl
\;ırlığıııı orıaYd koymak dm;ıeıyla ınelakromal.i içın toluidin hlue ilc hoyandı. Diğeı kesiıler ıse b,ığ doku ması hiıere gı;uıııllnınııı
I;ııkıııı onay;ı koymak amacıyla meıhylgreeıı-pyronın yiintemiyle hoy;lıldllar. Toluıdiıı hluc ıle boyaıııada Iıeı ikı Iıayv;ııı gııılıuııda
kıııpııs sıliyarede çok seyrek bağ doku ması hiierelerine rasılandı. Meıhylgreen -pymnııı ılc hoyaıııa solllıı'lılld;1 kedı kmpı!,
"Iıyaresinde bdğ uokıı ması hiiere gramilleri kırmıl! renge. çekirdekleri de solıık mavıye bOY;lI1dı. Bıııılar mast Iııınesıııe ()i<~ii tıpık
yapılaıı ilc farkedildıler. Köpek korpus siliyaresinde ise hağ doku mast hiiereleri metlıylgreen-pyronin ile boy;ln[nadILıı. S()lllıc;l,ı.
kıipck ve kedi korpus siliYdresinde çok seyrek bağ dokıı ması hiineleri varlığı onaya kondil \c kedı bağ dokıı ıııası hiıerekrıııde
g['aniıllerin methylgrecn-pyronin ile kırım!.ıya hoyandığı köpeklerinkinin ise boyanmauığı göriildiı. Bıı nedenle ıkı iıay\an glılblıl\(Lı
korpus sılıy,ıre b,ığ doku ması hiiere graniil içeriklerinin farklı olabileeeği ortaya kondu

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ziya ÖZCAN

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd623897, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {2}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001661}, title = {Kedi ve köpek korpus siliyaresinde bağ doku mast hücreleri ve farklı boyanma özellikleri}, key = {cite}, author = {Özcan, Ziya} }
APA Özcan, Z. (2002). Kedi ve köpek korpus siliyaresinde bağ doku mast hücreleri ve farklı boyanma özellikleri . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (2) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001661
MLA Özcan, Z. "Kedi ve köpek korpus siliyaresinde bağ doku mast hücreleri ve farklı boyanma özellikleri" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/48919/623897>
Chicago Özcan, Z. "Kedi ve köpek korpus siliyaresinde bağ doku mast hücreleri ve farklı boyanma özellikleri". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Kedi ve köpek korpus siliyaresinde bağ doku mast hücreleri ve farklı boyanma özellikleri AU - ZiyaÖzcan Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001661 DO - 10.1501/Vetfak_0000001661 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 49 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001661 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001661 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Kedi ve köpek korpus siliyaresinde bağ doku mast hücreleri ve farklı boyanma özellikleri %A Ziya Özcan %T Kedi ve köpek korpus siliyaresinde bağ doku mast hücreleri ve farklı boyanma özellikleri %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 2 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001661 %U 10.1501/Vetfak_0000001661
ISNAD Özcan, Ziya . "Kedi ve köpek korpus siliyaresinde bağ doku mast hücreleri ve farklı boyanma özellikleri". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 2 (Haziran 2002): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001661
AMA Özcan Z. Kedi ve köpek korpus siliyaresinde bağ doku mast hücreleri ve farklı boyanma özellikleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(2): 0-0.
Vancouver Özcan Z. Kedi ve köpek korpus siliyaresinde bağ doku mast hücreleri ve farklı boyanma özellikleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(2): 0-0.
IEEE Z. Özcan , "Kedi ve köpek korpus siliyaresinde bağ doku mast hücreleri ve farklı boyanma özellikleri", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 2, ss. 0-0, Haz. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001661