Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 119 - 123, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001667

Öz

Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 119 - 123, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001667

Öz

Köpeklerin infeksiyöl. traheohronşitisinin (lTB) primer etkeninin 8ordl:'ll:'//i/ hmııdıise/JlIW oldıığu bildırılınckıedır Bu
ı;:ılı')maııın ,mıacı. sobk köpeklerinden B. hro/lc!ıisl:'/)ıiw'nın izolasyonu ve burun !lorasında hulunan dığer elJ..cnlerın ımla,von
,ıklığını ortay:ı koymaktiL Bu amal;la, heledıyelere aıt köpek hakım evlerinde barındırılan, ITB'nın klınik bCllrlllnıni giı,ıcren U iT
,a~lıkll görünen 119 sokak köpeğınin hurunlarından örnekler alındı. Alınan örneklerın B. hroııdıi5e/JIIClI il.pld'ypnıı ı,;ın ''ii. i O di
kanlı charcoal agara (Bordere//u suplemcJ1['li) ve diğer etkenkr ıı;in %5.7 koyun bnlı agara iT MacConke)' ag,ır,ı ckınılnı yapıldı
Yapılan hakterıyoloJik yoklamalar sonucu: 13 hastalıklı köpekten S'inde ('/061) B. hmlıc!ılsl:'jiıici/, ayrıca koagıılaı pOl.II11
Slujihr/owcLUs sp. (clr,23), kOdgulaz negatif Sıcıph\'/ococcııs 'I'. (%30), CorYlwhi/Cll"riımı 'I'. (%7.fı). Bi/cil/ııs sp. (°lr 15ı. Mıu(I(()<.'(/{\
'I'. (''1,7.6) ve Proleu.1 sp. (Ok23) değişik oranlarda izole edıldi. Sağlıklı ıi') köpekten ise IO'unda ('ii,X4) U. I"., 'ILC/ı{I I'p ii ciL
ımla'yonu gcrı;ekleştirıldi. Sonuı; olarak. ,obk köpeklerinin ,olunum yolu infcksiyonlarıJl1n predomindnı L.tkenınin 1/
hmlıc/ıisl'jiıicu olduğu kdnı,ına varıldı

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Jale Erdeğer

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Erdeğer, J. (2002). Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(2), 119-123. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001667
AMA Erdeğer J. Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2002;49(2):119-123. doi:10.1501/Vetfak_0000001667
Chicago Erdeğer, Jale. “Sokak köpeklerinin üst Solunum yollarından Bordetella broııchiseptica Izolasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, sy. 2 (Haziran 2002): 119-23. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001667.
EndNote Erdeğer J (01 Haziran 2002) Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 2 119–123.
IEEE J. Erdeğer, “Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 49, sy. 2, ss. 119–123, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001667.
ISNAD Erdeğer, Jale. “Sokak köpeklerinin üst Solunum yollarından Bordetella broııchiseptica Izolasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/2 (Haziran 2002), 119-123. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001667.
JAMA Erdeğer J. Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:119–123.
MLA Erdeğer, Jale. “Sokak köpeklerinin üst Solunum yollarından Bordetella broııchiseptica Izolasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sy. 2, 2002, ss. 119-23, doi:10.1501/Vetfak_0000001667.
Vancouver Erdeğer J. Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(2):119-23.