Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 119 - 123, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001667

Öz

Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 119 - 123, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001667

Öz

Köpeklerin infeksiyöl. traheohronşitisinin (lTB) primer etkeninin 8ordl:'ll:'//i/ hmııdıise/JlIW oldıığu bildırılınckıedır Bu
ı;:ılı')maııın ,mıacı. sobk köpeklerinden B. hro/lc!ıisl:'/)ıiw'nın izolasyonu ve burun !lorasında hulunan dığer elJ..cnlerın ımla,von
,ıklığını ortay:ı koymaktiL Bu amal;la, heledıyelere aıt köpek hakım evlerinde barındırılan, ITB'nın klınik bCllrlllnıni giı,ıcren U iT
,a~lıkll görünen 119 sokak köpeğınin hurunlarından örnekler alındı. Alınan örneklerın B. hroııdıi5e/JIIClI il.pld'ypnıı ı,;ın ''ii. i O di
kanlı charcoal agara (Bordere//u suplemcJ1['li) ve diğer etkenkr ıı;in %5.7 koyun bnlı agara iT MacConke)' ag,ır,ı ckınılnı yapıldı
Yapılan hakterıyoloJik yoklamalar sonucu: 13 hastalıklı köpekten S'inde ('/061) B. hmlıc!ılsl:'jiıici/, ayrıca koagıılaı pOl.II11
Slujihr/owcLUs sp. (clr,23), kOdgulaz negatif Sıcıph\'/ococcııs 'I'. (%30), CorYlwhi/Cll"riımı 'I'. (%7.fı). Bi/cil/ııs sp. (°lr 15ı. Mıu(I(()<.'(/{\
'I'. (''1,7.6) ve Proleu.1 sp. (Ok23) değişik oranlarda izole edıldi. Sağlıklı ıi') köpekten ise IO'unda ('ii,X4) U. I"., 'ILC/ı{I I'p ii ciL
ımla'yonu gcrı;ekleştirıldi. Sonuı; olarak. ,obk köpeklerinin ,olunum yolu infcksiyonlarıJl1n predomindnı L.tkenınin 1/
hmlıc/ıisl'jiıicu olduğu kdnı,ına varıldı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Jale ERDEĞER

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd623905, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {2}, pages = {119 - 123}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001667}, title = {Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu}, key = {cite}, author = {Erdeğer, Jale} }
APA Erdeğer, J. (2002). Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (2) , 119-123 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001667
MLA Erdeğer, J. "Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 119-123 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/48919/623905>
Chicago Erdeğer, J. "Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 119-123
RIS TY - JOUR T1 - Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu AU - JaleErdeğer Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001667 DO - 10.1501/Vetfak_0000001667 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 123 VL - 49 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001667 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001667 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu %A Jale Erdeğer %T Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 2 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001667 %U 10.1501/Vetfak_0000001667
ISNAD Erdeğer, Jale . "Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 2 (Haziran 2002): 119-123 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001667
AMA Erdeğer J. Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(2): 119-123.
Vancouver Erdeğer J. Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(2): 119-123.
IEEE J. Erdeğer , "Sokak köpeklerinin üst solunum yollarından Bordetella broııchiseptica izolasyonu", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 2, ss. 119-123, Haz. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001667