Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Survey for antibodies against to ovine adenoviruses (OA V-1,2,3,5) and bovine adenovinıscs (HAV-1,2,3) in goats in Marmara Region

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 125 - 128, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001664

Öz

Fi\'e hundered hlood sera eolleeted from goats whieh had been hred in publıe aml ,I,ıte rarııı ın 0 dlllnelll p"ııs ()i Marıııara Regıon and ha\'e been ıesıed agaınsı avine adeno\'inıs serotypes (ıype 1.2.3.5) and hOl'ıne ,ıdcno\ını, ,erolvpe, ııyp,' 1.231 by ııııemneulralizatıon ıest. According ıo ıesı results. 4A'Yc. %4.R. 9.2%. 7.2%. RA';;. 6.2'ir ancl 5.2'1, seJ'tırre\"lancc wcre detccıed against OA V-I. 0/\ V.2. OA V -3. OA V -5. BA V -I. SA V-2. and SA V -3. respecıively. Oııı or 500 goat,er,!. 16() \\.cre l()lınd lO be positıve for antibodies against at 1cast one serotype of adeno\'irııses. 50.6% (84/166) and 3.:1.3% (57/16(,) of ıhese sna wclc deıecıed ,ıs posilive for only ovine adenovinıses (ıype 1.2.3.5) and bovine adenovinıses (type 1.2.3). reSpCllI\ c1y. Thesc Il'SllllS showed thaı the adenovinıs infecıion wiıh o\'ine (type ı.2.3.5) and bm'ine (type 1.2.3) adenovinıs semtypcs in "O;lh wilicspre,ıd in Marıııara Region.ırcnıcly

Marmara Bölgesİ'ndeki keçilerde koyun adenovirusları OA V-1,2,3,5 ve sığır adenovirusları BA V-1,2,3 'na karşı antikor dağılımının araştırılması

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 125 - 128, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001664

Öz

Marıııara Bölgesı'ndeki 9 ayrı yerle~im birıminde. balk elinde ve devlete ait bir i.~leımede yetl~tirilen kc,'ılnden "lın,ın 5(1) kan senıııııı örııe~i. koyun adenuvinıs seroıipleri (tip 1.2,3.5) ve sı~ır adenovirııs snoıipleri (ıip 1.2.3)'ne k"r~ı II(\tr,ı1il"syon teslı ılc ıesı edıldi. Tesı somıeunda senımlarda. OAV-I'e kar~ı '/'04.4. OAV-2'ye kar~ı %4.R. OAV-Te kar~ı °;'02. O'\V )'e k,ıı'~ı <;';7.2. 13AV-I'e karşı %8.4. BA V-2'ye karşı o,I,.(J.2 ve BAV-3'e kar~ı %5.2 oranında niitr,ı1lzan antık,ır s"!,taııclı Ik~yıı/ kel.'l serlılıılımLın 166'sl bu çalışmada kullanılan en aı bir adenovirus seroıipi ıçin poıitir bulnndu. BlInl,lrdan %511.6'sl 1:->.:I/16(ı)y"lnl/.l" kuyıın adenovınısl,ırı \'l' ';;,.:ı4.3'ii (57/166) yalnızca sığır adenovinısları için po/itir olcırak belirlendI. Bu s<)11Iı,'I,Iı' '\Lirııı,ıı':ı Bölgesi' ndeki keçilerde. araştırıııada kullanılan koyun (tıp 1.2.3.5) ve sı~ır adenovirııs (iip 1.2.3) serotipleriyle enkksı yonıııı oldıık"ı y:ıygın olduğunu ort,ıya koydu

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sema Okur GÜMÜŞOVA


Yılmaz AKÇA

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd623906, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {2}, pages = {125 - 128}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001664}, title = {Marmara Bölgesİ'ndeki keçilerde koyun adenovirusları OA V-1,2,3,5 ve sığır adenovirusları BA V-1,2,3 'na karşı antikor dağılımının araştırılması}, key = {cite}, author = {Gümüşova, Sema Okur and Akça, Yılmaz} }
APA Gümüşova, S. O. & Akça, Y. (2002). Marmara Bölgesİ'ndeki keçilerde koyun adenovirusları OA V-1,2,3,5 ve sığır adenovirusları BA V-1,2,3 'na karşı antikor dağılımının araştırılması . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (2) , 125-128 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001664
MLA Gümüşova, S. O. , Akça, Y. "Marmara Bölgesİ'ndeki keçilerde koyun adenovirusları OA V-1,2,3,5 ve sığır adenovirusları BA V-1,2,3 'na karşı antikor dağılımının araştırılması" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 125-128 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/48919/623906>
Chicago Gümüşova, S. O. , Akça, Y. "Marmara Bölgesİ'ndeki keçilerde koyun adenovirusları OA V-1,2,3,5 ve sığır adenovirusları BA V-1,2,3 'na karşı antikor dağılımının araştırılması". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 125-128
RIS TY - JOUR T1 - Marmara Bölgesİ'ndeki keçilerde koyun adenovirusları OA V-1,2,3,5 ve sığır adenovirusları BA V-1,2,3 'na karşı antikor dağılımının araştırılması AU - Sema OkurGümüşova, YılmazAkça Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001664 DO - 10.1501/Vetfak_0000001664 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 128 VL - 49 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001664 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001664 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Marmara Bölgesİ'ndeki keçilerde koyun adenovirusları OA V-1,2,3,5 ve sığır adenovirusları BA V-1,2,3 'na karşı antikor dağılımının araştırılması %A Sema Okur Gümüşova , Yılmaz Akça %T Marmara Bölgesİ'ndeki keçilerde koyun adenovirusları OA V-1,2,3,5 ve sığır adenovirusları BA V-1,2,3 'na karşı antikor dağılımının araştırılması %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 2 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001664 %U 10.1501/Vetfak_0000001664
ISNAD Gümüşova, Sema Okur , Akça, Yılmaz . "Marmara Bölgesİ'ndeki keçilerde koyun adenovirusları OA V-1,2,3,5 ve sığır adenovirusları BA V-1,2,3 'na karşı antikor dağılımının araştırılması". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 2 (Haziran 2002): 125-128 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001664
AMA Gümüşova S. O. , Akça Y. Marmara Bölgesİ'ndeki keçilerde koyun adenovirusları OA V-1,2,3,5 ve sığır adenovirusları BA V-1,2,3 'na karşı antikor dağılımının araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(2): 125-128.
Vancouver Gümüşova S. O. , Akça Y. Marmara Bölgesİ'ndeki keçilerde koyun adenovirusları OA V-1,2,3,5 ve sığır adenovirusları BA V-1,2,3 'na karşı antikor dağılımının araştırılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(2): 125-128.
IEEE S. O. Gümüşova ve Y. Akça , "Marmara Bölgesİ'ndeki keçilerde koyun adenovirusları OA V-1,2,3,5 ve sığır adenovirusları BA V-1,2,3 'na karşı antikor dağılımının araştırılması", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 2, ss. 125-128, Haz. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001664