Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2020, Cilt: 67 Sayı: 3, 333 - 334, 03.06.2020
https://doi.org/10.33988/auvfd.747062

Öz

Kaynakça

  • 1. Armutak A (2002): İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kuruluşu ve ilk on yıllık (1972-1982) gelişimi. İ Ü Vet Fak Derg, 28: 429-445.
  • 2. Birinci A (2018): Baytar Miralay Muallim Mehmet Ali Bey’in hikâyesi. Müteferrika, 54: 7-74.
  • 3. Edhem S (1918): Nevsal-i Baytarî. Agop Matasyon Matbaası, İstanbul.
  • 4. Erk N, Dinçer F (1970): Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. A.Ü. Veteriner Fakültesi Yayın No: 259, A.Ü. Basımevi, Ankara.

A note on the opening date of the İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine

Yıl 2020, Cilt: 67 Sayı: 3, 333 - 334, 03.06.2020
https://doi.org/10.33988/auvfd.747062

Öz

A note on the opening date of the İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine

Kaynakça

  • 1. Armutak A (2002): İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kuruluşu ve ilk on yıllık (1972-1982) gelişimi. İ Ü Vet Fak Derg, 28: 429-445.
  • 2. Birinci A (2018): Baytar Miralay Muallim Mehmet Ali Bey’in hikâyesi. Müteferrika, 54: 7-74.
  • 3. Edhem S (1918): Nevsal-i Baytarî. Agop Matasyon Matbaası, İstanbul.
  • 4. Erk N, Dinçer F (1970): Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. A.Ü. Veteriner Fakültesi Yayın No: 259, A.Ü. Basımevi, Ankara.
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Editöre Mektup
Yazarlar

Ferruh Dinçer 0000-0002-8297-9974

Raziye Tamay Başağaç Gül 0000-0003-0089-9186

Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 67 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Dinçer, F., & Başağaç Gül, R. T. (2020). A note on the opening date of the İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 67(3), 333-334. https://doi.org/10.33988/auvfd.747062
AMA Dinçer F, Başağaç Gül RT. A note on the opening date of the İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2020;67(3):333-334. doi:10.33988/auvfd.747062
Chicago Dinçer, Ferruh, ve Raziye Tamay Başağaç Gül. “A Note on the Opening Date of the İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 67, sy. 3 (Haziran 2020): 333-34. https://doi.org/10.33988/auvfd.747062.
EndNote Dinçer F, Başağaç Gül RT (01 Haziran 2020) A note on the opening date of the İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 67 3 333–334.
IEEE F. Dinçer ve R. T. Başağaç Gül, “A note on the opening date of the İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 67, sy. 3, ss. 333–334, 2020, doi: 10.33988/auvfd.747062.
ISNAD Dinçer, Ferruh - Başağaç Gül, Raziye Tamay. “A Note on the Opening Date of the İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 67/3 (Haziran 2020), 333-334. https://doi.org/10.33988/auvfd.747062.
JAMA Dinçer F, Başağaç Gül RT. A note on the opening date of the İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2020;67:333–334.
MLA Dinçer, Ferruh ve Raziye Tamay Başağaç Gül. “A Note on the Opening Date of the İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 67, sy. 3, 2020, ss. 333-4, doi:10.33988/auvfd.747062.
Vancouver Dinçer F, Başağaç Gül RT. A note on the opening date of the İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2020;67(3):333-4.