Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1954, Cilt: 1 Sayı: 03.04, 34 - 39, 01.01.1954
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002333

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN CHABERTİA OVİNA (Fabricius 1788) in MORFOLOJİ, BIYOLOJİ VE TEDAVİSİNE DAİR ARAŞTIRMALARIMIZ

Yıl 1954, Cilt: 1 Sayı: 03.04, 34 - 39, 01.01.1954
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002333

Öz

İstatistik Genel Müdürlüğünün bildirdiğine göre, Türkiye’de 1953 yılındaki koyun mevcudu 27, 211, 312 dîr. Yine aynı müesses enin 1953 yılında yaptığı an­ ketlere göre, vasati koyun fiatı 50 liradır. Bu duruma nazaran yurdumuzda 1, 360, 565, 600 liralık bir koyun serveti mevcut demektir. Bu serveti muhafa­ za etmek, miktarlannı artırmak ve verim kabiliyetlerini çoğaltmak, bu hayvan­ lan bakteriyel ve paraziter hastalıklardan korumakla mümkündür.
Yurdumuz koyunlannda fazla miktarda görülen ve ciddî telefata sebep □lan solunum ve sindirim sistemi parazitlerine ait (Metastronglidae ve Tric- hostrongylidae) düşüncelerimiz ayrı bir yazıda bildirilecektir. Bu defaki çalış­ malarımızı Anadolu koyunlamnn kaim barsaklannda çok görülen Chabertia ovina üzerinde yaparak bu parazitin morfoloji, biyoloji ve tedavisine dair top­ ladığımız bilgiyi arzediyonız.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nevzat Güralp

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1954
Yayımlandığı Sayı Yıl 1954Cilt: 1 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Güralp, N. (1954). KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN CHABERTİA OVİNA (Fabricius 1788) in MORFOLOJİ, BIYOLOJİ VE TEDAVİSİNE DAİR ARAŞTIRMALARIMIZ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(03.04), 34-39. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002333
AMA Güralp N. KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN CHABERTİA OVİNA (Fabricius 1788) in MORFOLOJİ, BIYOLOJİ VE TEDAVİSİNE DAİR ARAŞTIRMALARIMIZ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1954;1(03.04):34-39. doi:10.1501/Vetfak_0000002333
Chicago Güralp, Nevzat. “KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN CHABERTİA OVİNA (Fabricius 1788) in MORFOLOJİ, BIYOLOJİ VE TEDAVİSİNE DAİR ARAŞTIRMALARIMIZ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1, sy. 03.04 (Ocak 1954): 34-39. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002333.
EndNote Güralp N (01 Ocak 1954) KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN CHABERTİA OVİNA (Fabricius 1788) in MORFOLOJİ, BIYOLOJİ VE TEDAVİSİNE DAİR ARAŞTIRMALARIMIZ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1 03.04 34–39.
IEEE N. Güralp, “KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN CHABERTİA OVİNA (Fabricius 1788) in MORFOLOJİ, BIYOLOJİ VE TEDAVİSİNE DAİR ARAŞTIRMALARIMIZ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 1, sy. 03.04, ss. 34–39, 1954, doi: 10.1501/Vetfak_0000002333.
ISNAD Güralp, Nevzat. “KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN CHABERTİA OVİNA (Fabricius 1788) in MORFOLOJİ, BIYOLOJİ VE TEDAVİSİNE DAİR ARAŞTIRMALARIMIZ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1/03.04 (Ocak 1954), 34-39. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002333.
JAMA Güralp N. KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN CHABERTİA OVİNA (Fabricius 1788) in MORFOLOJİ, BIYOLOJİ VE TEDAVİSİNE DAİR ARAŞTIRMALARIMIZ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1954;1:34–39.
MLA Güralp, Nevzat. “KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN CHABERTİA OVİNA (Fabricius 1788) in MORFOLOJİ, BIYOLOJİ VE TEDAVİSİNE DAİR ARAŞTIRMALARIMIZ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 03.04, 1954, ss. 34-39, doi:10.1501/Vetfak_0000002333.
Vancouver Güralp N. KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN CHABERTİA OVİNA (Fabricius 1788) in MORFOLOJİ, BIYOLOJİ VE TEDAVİSİNE DAİR ARAŞTIRMALARIMIZ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1954;1(03.04):34-9.