Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1955, Cilt: 2 Sayı: 03.04, 166 - 175, 01.01.1955
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002338

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ÇAVDAR MAHMUZ (SECALE CORNUTUM) LU UN İLE ZEHİRLENME OLAYLARI

Yıl 1955, Cilt: 2 Sayı: 03.04, 166 - 175, 01.01.1955
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002338

Öz

însanlarda ve evcil ihayvanlarmnzda zehirlenmelerin sebepleri pek muh­ teliftir, İnsanların aldıkları besin maddeleri ile tabiî zehirlenmeler husule gel­ diği gibi kastı olarak da başka şahıslar tarafından yiyecek ve içeceklerine zehirler atılmak suretiyle de insanlarda zehirlenme va'k’alan her zaman vukua gelir, Hayvanlarda ise: ot yiyen hayvanların gıdaları ile birlikte zehirli bitkileri ye­ meleri ve çeşitli besinlerde bulunan, küf, pas ve .mantarları ilk evvel göze çarpan zehirlenme sebeplerini teşkil eder (17).
Konumuz bakımından çavdar mahmuzu İle zehirlenme insanlarda husule geldiği için büyük bir önem taşır, Çünkü insan h.ayatının korunıması ve zehir­ lenen şahısların hayatlarının kurtarılması bahis konusudur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şahin Akman

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1955
Yayımlandığı Sayı Yıl 1955Cilt: 2 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Akman, Ş. (1955). ÇAVDAR MAHMUZ (SECALE CORNUTUM) LU UN İLE ZEHİRLENME OLAYLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(03.04), 166-175. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002338
AMA Akman Ş. ÇAVDAR MAHMUZ (SECALE CORNUTUM) LU UN İLE ZEHİRLENME OLAYLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1955;2(03.04):166-175. doi:10.1501/Vetfak_0000002338
Chicago Akman, Şahin. “ÇAVDAR MAHMUZ (SECALE CORNUTUM) LU UN İLE ZEHİRLENME OLAYLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2, sy. 03.04 (Ocak 1955): 166-75. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002338.
EndNote Akman Ş (01 Ocak 1955) ÇAVDAR MAHMUZ (SECALE CORNUTUM) LU UN İLE ZEHİRLENME OLAYLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2 03.04 166–175.
IEEE Ş. Akman, “ÇAVDAR MAHMUZ (SECALE CORNUTUM) LU UN İLE ZEHİRLENME OLAYLARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 2, sy. 03.04, ss. 166–175, 1955, doi: 10.1501/Vetfak_0000002338.
ISNAD Akman, Şahin. “ÇAVDAR MAHMUZ (SECALE CORNUTUM) LU UN İLE ZEHİRLENME OLAYLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2/03.04 (Ocak 1955), 166-175. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002338.
JAMA Akman Ş. ÇAVDAR MAHMUZ (SECALE CORNUTUM) LU UN İLE ZEHİRLENME OLAYLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1955;2:166–175.
MLA Akman, Şahin. “ÇAVDAR MAHMUZ (SECALE CORNUTUM) LU UN İLE ZEHİRLENME OLAYLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 03.04, 1955, ss. 166-75, doi:10.1501/Vetfak_0000002338.
Vancouver Akman Ş. ÇAVDAR MAHMUZ (SECALE CORNUTUM) LU UN İLE ZEHİRLENME OLAYLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1955;2(03.04):166-75.