Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1956, Cilt: 3 Sayı: 01.02, 93 - 119, 01.01.1956
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000414

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AVRUPA'DA HAYVAN BESLEME PROBLEMLERİ ÜZERİNDE III. KONGRE

Yıl 1956, Cilt: 3 Sayı: 01.02, 93 - 119, 01.01.1956
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000414

Öz

Avrupa Zootekni Federasyonu ve FAO’nun işbirliği ile «Avrupa'da hayvan besleme problemleri» üzerinde tertiplenen kongre serisinin üçün- cüsü 26-30 Eylül 1955 de Almanya’da Göttmgen şehrinde toplanmıştır.
Göttmgen kongresine memleketimizden Ziraat Vekâleti adına Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Sedat Kansu, Ziraat Fakültesi adına Prof. Dr.
İstendi yar Esat-Kadıaster ve Fakültemiz adına da Doç. Dr. Sabri Dilmen
katılmışlardır.
Wilhelm H e n n e b e r g (1825-1890, hayvan besleme biliminin ku- rueusu), Bernhard T o 1 1 e n s (1841-1918) ve Franz Lehman n(1860 - 1928) gibi hayvan besleme bilimi tarihinin ünlü otoritelerini sinesinde barındırmış bulunan şirin üniversite şehri GÖTTINGEN’de toplanan bu kongreye 17 Avrupa milletinden 48 delege resmen ve 16 delege müşahid olarak katılmıştır. Bundan başka muhtelif hayvan yetiştirme organ'zas- yonlarından 15 kadar delege de' kongrede temsilci olarak yer almışlardır.
Bu kongrenin özelliğinden birisi de ayn ayrı seksiyonlar halinde çalış­ mamış, bütün toplantılar umumi heyet şeklinde yapılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sabri Dilmen

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1956
Yayımlandığı Sayı Yıl 1956Cilt: 3 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Dilmen, S. (1956). AVRUPA’DA HAYVAN BESLEME PROBLEMLERİ ÜZERİNDE III. KONGRE. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3(01.02), 93-119. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000414
AMA Dilmen S. AVRUPA’DA HAYVAN BESLEME PROBLEMLERİ ÜZERİNDE III. KONGRE. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1956;3(01.02):93-119. doi:10.1501/Vetfak_0000000414
Chicago Dilmen, Sabri. “AVRUPA’DA HAYVAN BESLEME PROBLEMLERİ ÜZERİNDE III. KONGRE”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3, sy. 01.02 (Ocak 1956): 93-119. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000414.
EndNote Dilmen S (01 Ocak 1956) AVRUPA’DA HAYVAN BESLEME PROBLEMLERİ ÜZERİNDE III. KONGRE. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3 01.02 93–119.
IEEE S. Dilmen, “AVRUPA’DA HAYVAN BESLEME PROBLEMLERİ ÜZERİNDE III. KONGRE”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 3, sy. 01.02, ss. 93–119, 1956, doi: 10.1501/Vetfak_0000000414.
ISNAD Dilmen, Sabri. “AVRUPA’DA HAYVAN BESLEME PROBLEMLERİ ÜZERİNDE III. KONGRE”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3/01.02 (Ocak 1956), 93-119. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000414.
JAMA Dilmen S. AVRUPA’DA HAYVAN BESLEME PROBLEMLERİ ÜZERİNDE III. KONGRE. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1956;3:93–119.
MLA Dilmen, Sabri. “AVRUPA’DA HAYVAN BESLEME PROBLEMLERİ ÜZERİNDE III. KONGRE”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 01.02, 1956, ss. 93-119, doi:10.1501/Vetfak_0000000414.
Vancouver Dilmen S. AVRUPA’DA HAYVAN BESLEME PROBLEMLERİ ÜZERİNDE III. KONGRE. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1956;3(01.02):93-119.