Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1956, Cilt: 3 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1956
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002358

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Anadolu (Anatolia) Dergisi

YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1956, Cilt: 3 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1956
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002358

Öz

Bilindi^i gibi merinos koyunu çok eski zamanlardan beri ince elyafh, elas- tildyeti fazla, temiz ve harici tesirlere çok m ^ikavim oldu^u herkesce kabul edilmi^^ olan yapa^^ s^^ için yeti^tirilen bir koyun ^rk^d^r. .
Yapa^^ s^nu^^ üstün evsaf^^ ve mensucat san^ayiindeki fevkalâde yüksek lay- metine binaen hakl^^ olarak alt^n yapa^^ l^^ koyun diye adland^r^lan bu ^rk mem- leketimize ilk defa Abdülmecit zaman^nda 1841 y^l^nda ^spanyadan getirilmi^^ ve ^stanbuldald Feshane Fabrikas ^na yün temini için Hayrebolu ve ^slimyede yeti^tirilme^ e ba^lanm^^ t^r. 1843 y^l^nda bugünkü Karacabey Haras ^na (O zamanki Mihaliç nede getirilen merinoslar, tarak yapa ^^ s^^ ^rkmdan ve tek veçheli, ufak cüsseli, acaip tipte olduklar^^ için ra^bet görmedikleri gi^bi mevzuun ciddiyetle ele al^nmamas^^ ve zamanla araya ecnebi memleketler rekabetinin girmesi dolay ^- sile tutunup yay^l^nalar^^ mümkün olmam^^ t^r

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Anadolu (Anatolia) Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Alaettin KUTSAL
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1956
Yayınlandığı Sayı Yıl 1956Cilt: 3 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd819950, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1956}, volume = {3}, number = {03.04}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000002358}, title = {YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR}, key = {cite}, author = {Kutsal, Alaettin} }
APA Kutsal, A. (1956). YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 3 (03.04) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000002358
MLA Kutsal, A. "YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3 (1956 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/57784/819950>
Chicago Kutsal, A. "YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3 (1956 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AU - AlaettinKutsal Y1 - 1956 PY - 1956 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002358 DO - 10.1501/Vetfak_0000002358 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 3 IS - 03.04 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002358 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002358 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR %A Alaettin Kutsal %T YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR %D 1956 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 3 %N 03.04 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000002358 %U 10.1501/Vetfak_0000002358
ISNAD Kutsal, Alaettin . "YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3 / 03.04 (Ocak 1956): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002358
AMA Kutsal A. YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1956; 3(03.04): 0-0.
Vancouver Kutsal A. YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1956; 3(03.04): 0-0.
IEEE A. Kutsal , "YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı. 03.04, ss. 0-0, Oca. 1956, doi:10.1501/Vetfak_0000002358