Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MEMLEKETİMİZDE BİR KÖPEKTE MÜŞAHEDE ETTİĞİMIZ EİMERİA CANİS'DEN MÜTEVELLİT İLK COCCİDİOSE OLAYI VE BUNA DAİR YAPTIĞIMIZ ENFEKSİYON VE TEDAVİ DENEYLERİ

Yıl 1956, Cilt: 3 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1956
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002355

Öz

Yurdumuz köpeklerinde Ein^eria canis Wenyon, 1923 den mütevellit ilk Coccidiose olay^^ tesbit edilmi^^ bulunmakta ve bu suretle yerli köpek- lerimizde evvelce ,malftm olan patojen Protozoalar aras ^na bir yenisi de kat^lm^^^ olmaktad^r. Bu parazit türünün memleketimizin gerek elli ve ge- rekse yabani karnivorlar ^^ aras^nda ilk defa görülmesi sebebiyle mü ^ ahede- lerimizi a^ a^^ da bildirmeyi faydal^^ bulduk. Elde etti ^ imiz materyalle ayr^ca yerli bir köpek üzerinde yapt ^^^ m^z enfeksiyon ve tedavi denemeleriyle birlikte bu parazitin yay^l^^^ durumunu ve bu duruma tesir eden faktör- lere ait bilgiyi de a ^a^^ da sunuyoruz.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Anadolu (Anatolia) Dergisi

MEMLEKETİMİZDE BİR KÖPEKTE MÜŞAHEDE ETTİĞİMIZ EİMERİA CANİS'DEN MÜTEVELLİT İLK COCCİDİOSE OLAYI VE BUNA DAİR YAPTIĞIMIZ ENFEKSİYON VE TEDAVİ DENEYLERİ

Yıl 1956, Cilt: 3 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1956
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002355

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Anadolu (Anatolia) Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nevzat Güralp

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1956
Yayımlandığı Sayı Yıl 1956Cilt: 3 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Güralp, N. (1956). MEMLEKETİMİZDE BİR KÖPEKTE MÜŞAHEDE ETTİĞİMIZ EİMERİA CANİS’DEN MÜTEVELLİT İLK COCCİDİOSE OLAYI VE BUNA DAİR YAPTIĞIMIZ ENFEKSİYON VE TEDAVİ DENEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002355
AMA Güralp N. MEMLEKETİMİZDE BİR KÖPEKTE MÜŞAHEDE ETTİĞİMIZ EİMERİA CANİS’DEN MÜTEVELLİT İLK COCCİDİOSE OLAYI VE BUNA DAİR YAPTIĞIMIZ ENFEKSİYON VE TEDAVİ DENEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1956;3(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000002355
Chicago Güralp, Nevzat. “MEMLEKETİMİZDE BİR KÖPEKTE MÜŞAHEDE ETTİĞİMIZ EİMERİA CANİS’DEN MÜTEVELLİT İLK COCCİDİOSE OLAYI VE BUNA DAİR YAPTIĞIMIZ ENFEKSİYON VE TEDAVİ DENEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3, sy. 03.04 (Ocak 1956). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002355.
EndNote Güralp N (01 Ocak 1956) MEMLEKETİMİZDE BİR KÖPEKTE MÜŞAHEDE ETTİĞİMIZ EİMERİA CANİS’DEN MÜTEVELLİT İLK COCCİDİOSE OLAYI VE BUNA DAİR YAPTIĞIMIZ ENFEKSİYON VE TEDAVİ DENEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3 03.04
IEEE N. Güralp, “MEMLEKETİMİZDE BİR KÖPEKTE MÜŞAHEDE ETTİĞİMIZ EİMERİA CANİS’DEN MÜTEVELLİT İLK COCCİDİOSE OLAYI VE BUNA DAİR YAPTIĞIMIZ ENFEKSİYON VE TEDAVİ DENEYLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 3, sy. 03.04, 1956, doi: 10.1501/Vetfak_0000002355.
ISNAD Güralp, Nevzat. “MEMLEKETİMİZDE BİR KÖPEKTE MÜŞAHEDE ETTİĞİMIZ EİMERİA CANİS’DEN MÜTEVELLİT İLK COCCİDİOSE OLAYI VE BUNA DAİR YAPTIĞIMIZ ENFEKSİYON VE TEDAVİ DENEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3/03.04 (Ocak 1956). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002355.
JAMA Güralp N. MEMLEKETİMİZDE BİR KÖPEKTE MÜŞAHEDE ETTİĞİMIZ EİMERİA CANİS’DEN MÜTEVELLİT İLK COCCİDİOSE OLAYI VE BUNA DAİR YAPTIĞIMIZ ENFEKSİYON VE TEDAVİ DENEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1956;3. doi:10.1501/Vetfak_0000002355.
MLA Güralp, Nevzat. “MEMLEKETİMİZDE BİR KÖPEKTE MÜŞAHEDE ETTİĞİMIZ EİMERİA CANİS’DEN MÜTEVELLİT İLK COCCİDİOSE OLAYI VE BUNA DAİR YAPTIĞIMIZ ENFEKSİYON VE TEDAVİ DENEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 03.04, 1956, doi:10.1501/Vetfak_0000002355.
Vancouver Güralp N. MEMLEKETİMİZDE BİR KÖPEKTE MÜŞAHEDE ETTİĞİMIZ EİMERİA CANİS’DEN MÜTEVELLİT İLK COCCİDİOSE OLAYI VE BUNA DAİR YAPTIĞIMIZ ENFEKSİYON VE TEDAVİ DENEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1956;3(03.04).