Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

14-18 EYLÜL 1956 TARIHINDE ATINA'DA TOPLANAN MİLLETLERARASI VI. HYDATİDOLOGİE KONGRESİNE DAİR

Yıl 1956, Cilt: 3 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1956
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002352

Öz

Bu sene 14-18 Eylül 1956 tarihinde Atina'da Milletleraras ^^ VI. Hyda- tidologie kongresi toplannu^ t^r. Kyste hydatique veya sade Echinococcus ad^^ verilen, ^köpeklerden insanlara ve bütün memeli hayvanlara geçen bu hastal^k, son senelerde büyük bir önem kazanm^^t^r. Birçok memleketlerde insan ve hayvanlarda, tahmin edildi^inden daha fazla zararlar yapt ^^^^ an- la^^ ld^^^ ndan, daha s^k^^ çal^^ ma^ a ba^lanm^^^ ve bu hastal^^ a kar^^^ daha esasl^^ korunma ve sa^^ tma çareleri bulunmu^tur. Köpeklerin barsaklar ^nda ya^ a- yan ve Echinococcus granulosus denilen 3-4 halkadan ibaret, küçük bir Taenia'mn gözle görülemeyecek kadar küçük olan yumurtalar ^n^, herhan- gi bir ^ekilde yemek suretiyle insan ve hayvanlar hastal ^^ a yakalan^rlar.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1956, Cilt: 3 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1956
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002352

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

H. Şükrü Oytun

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1956
Yayımlandığı Sayı Yıl 1956Cilt: 3 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Oytun, H. Ş. (1956). 14-18 EYLÜL 1956 TARIHINDE ATINA’DA TOPLANAN MİLLETLERARASI VI. HYDATİDOLOGİE KONGRESİNE DAİR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002352
AMA Oytun HŞ. 14-18 EYLÜL 1956 TARIHINDE ATINA’DA TOPLANAN MİLLETLERARASI VI. HYDATİDOLOGİE KONGRESİNE DAİR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1956;3(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000002352
Chicago Oytun, H. Şükrü. “14-18 EYLÜL 1956 TARIHINDE ATINA’DA TOPLANAN MİLLETLERARASI VI. HYDATİDOLOGİE KONGRESİNE DAİR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3, sy. 03.04 (Ocak 1956). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002352.
EndNote Oytun HŞ (01 Ocak 1956) 14-18 EYLÜL 1956 TARIHINDE ATINA’DA TOPLANAN MİLLETLERARASI VI. HYDATİDOLOGİE KONGRESİNE DAİR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3 03.04
IEEE H. Ş. Oytun, “14-18 EYLÜL 1956 TARIHINDE ATINA’DA TOPLANAN MİLLETLERARASI VI. HYDATİDOLOGİE KONGRESİNE DAİR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 3, sy. 03.04, 1956, doi: 10.1501/Vetfak_0000002352.
ISNAD Oytun, H. Şükrü. “14-18 EYLÜL 1956 TARIHINDE ATINA’DA TOPLANAN MİLLETLERARASI VI. HYDATİDOLOGİE KONGRESİNE DAİR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3/03.04 (Ocak 1956). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002352.
JAMA Oytun HŞ. 14-18 EYLÜL 1956 TARIHINDE ATINA’DA TOPLANAN MİLLETLERARASI VI. HYDATİDOLOGİE KONGRESİNE DAİR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1956;3. doi:10.1501/Vetfak_0000002352.
MLA Oytun, H. Şükrü. “14-18 EYLÜL 1956 TARIHINDE ATINA’DA TOPLANAN MİLLETLERARASI VI. HYDATİDOLOGİE KONGRESİNE DAİR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 03.04, 1956, doi:10.1501/Vetfak_0000002352.
Vancouver Oytun HŞ. 14-18 EYLÜL 1956 TARIHINDE ATINA’DA TOPLANAN MİLLETLERARASI VI. HYDATİDOLOGİE KONGRESİNE DAİR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1956;3(03.04).