Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1958, Cilt: 5 Sayı: 01.02, - , 01.11.1958
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001775

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ERKEN EMBRiYONiK ÖLÜM

Yıl 1958, Cilt: 5 Sayı: 01.02, - , 01.11.1958
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001775

Öz

Erken emlbriyonik 'r:ı:ı.2rtalite; yetiştiri'Ci:likte kuNarulan hayvanların
'dölverimi azaIDıasmm en mü:h:m seibe,plerinden birini teşkil eder. Embriyonun erıken ölüımü; yumurta veya embriyonun kongeni'ta!l bir tesirle,
hastal'anma veya enfekte olmasiy,le, hormon veya besin melkanizmasmda
anormal' letal bir tesiTin meıvcu.diyeüyle husule gele'bib, Dönek hayvanlarda (bir defa çiftleşmeıkle gebe kalmayıp yeniden kl:Zigınhk gösterenler) embriyonik ölüın; embriyoların yürzde 20-30 ve fe;lmnde edilmiş yumurtalarm dıa' yüooe 50 ni~bett~ kayibıLna sebep olmaJdad1r. Normal düğeleırıdıe bu m:iktar yanrya dlüşmektedir (10).

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüseyin Erk

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 1958
Yayımlandığı Sayı Yıl 1958Cilt: 5 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Erk, H. (1958). ERKEN EMBRiYONiK ÖLÜM. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001775
AMA Erk H. ERKEN EMBRiYONiK ÖLÜM. Ankara Univ Vet Fak Derg. Kasım 1958;5(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000001775
Chicago Erk, Hüseyin. “ERKEN EMBRiYONiK ÖLÜM”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 5, sy. 01.02 (Kasım 1958). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001775.
EndNote Erk H (01 Kasım 1958) ERKEN EMBRiYONiK ÖLÜM. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 5 01.02
IEEE H. Erk, “ERKEN EMBRiYONiK ÖLÜM”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 5, sy. 01.02, 1958, doi: 10.1501/Vetfak_0000001775.
ISNAD Erk, Hüseyin. “ERKEN EMBRiYONiK ÖLÜM”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 5/01.02 (Kasım 1958). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001775.
JAMA Erk H. ERKEN EMBRiYONiK ÖLÜM. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1958;5. doi:10.1501/Vetfak_0000001775.
MLA Erk, Hüseyin. “ERKEN EMBRiYONiK ÖLÜM”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 5, sy. 01.02, 1958, doi:10.1501/Vetfak_0000001775.
Vancouver Erk H. ERKEN EMBRiYONiK ÖLÜM. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1958;5(01.02).