Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1958, Cilt: 5 Sayı: 01.02, - , 01.11.1958
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001773

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARADA KEÇİ VE KOYUNLARDA SKRJABİNEMA OVİS (SKRJABİN 1915) İN YAYILIŞ DURUMU VE KEÇİLERDEKİ BU PARAZİT İNVAZİYONUNUN 3 MUHTELİF PİPERAZİNE TUZUYLA MUKAYESELİ TEDAVİSİ HAKKINDA MÜŞAHEDELERİMİZ

Yıl 1958, Cilt: 5 Sayı: 01.02, - , 01.11.1958
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001773

Öz

Yurdumuz evcil küçük gevişenlerinde Skrjabinema ovis invaziyonlarına son zamanlarda sık sık rastlanmaya başlanmıştır. Ank~rada bilhassa keçilerde bu parazit türünün yaygın bir durum arzettiğini
yaptığımız müteaddid muayeneler neticesi öğrenmiş bulunuyoruz.
Bu muayenelerimize nazaran Skr. Ovis,Ankaraca tiftik keçilerin:n % 21,15 inde, koyunların ise % 0,39 unda görülmüştür.
Son olarak Ziraat Fakültesi Zootekni Kürsüsüne ait Kilis keçilerinin gaita muayeneleri esnasında mezkur keçilereeki Skrjabinema
ovis'in yayılış nisbetin'n % 42,30 olduğunu tesbit ettik.
Piperazine'in muhtelif tuzlarının insanlardaki Enterobius ve diğer bazı hayvanların Oxyurose a711illerinekarşı başarılı bir şekilde
kullanıldığı ve memnuniyet ver:c~ neticeler alındığı aşağıda arzettiğimiz literatürün tetkikinden kolayca anlaşılmaktadır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nevzat Güralp

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 1958
Yayımlandığı Sayı Yıl 1958Cilt: 5 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Güralp, N. (1958). ANKARADA KEÇİ VE KOYUNLARDA SKRJABİNEMA OVİS (SKRJABİN 1915) İN YAYILIŞ DURUMU VE KEÇİLERDEKİ BU PARAZİT İNVAZİYONUNUN 3 MUHTELİF PİPERAZİNE TUZUYLA MUKAYESELİ TEDAVİSİ HAKKINDA MÜŞAHEDELERİMİZ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001773
AMA Güralp N. ANKARADA KEÇİ VE KOYUNLARDA SKRJABİNEMA OVİS (SKRJABİN 1915) İN YAYILIŞ DURUMU VE KEÇİLERDEKİ BU PARAZİT İNVAZİYONUNUN 3 MUHTELİF PİPERAZİNE TUZUYLA MUKAYESELİ TEDAVİSİ HAKKINDA MÜŞAHEDELERİMİZ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Kasım 1958;5(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000001773
Chicago Güralp, Nevzat. “ANKARADA KEÇİ VE KOYUNLARDA SKRJABİNEMA OVİS (SKRJABİN 1915) İN YAYILIŞ DURUMU VE KEÇİLERDEKİ BU PARAZİT İNVAZİYONUNUN 3 MUHTELİF PİPERAZİNE TUZUYLA MUKAYESELİ TEDAVİSİ HAKKINDA MÜŞAHEDELERİMİZ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 5, sy. 01.02 (Kasım 1958). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001773.
EndNote Güralp N (01 Kasım 1958) ANKARADA KEÇİ VE KOYUNLARDA SKRJABİNEMA OVİS (SKRJABİN 1915) İN YAYILIŞ DURUMU VE KEÇİLERDEKİ BU PARAZİT İNVAZİYONUNUN 3 MUHTELİF PİPERAZİNE TUZUYLA MUKAYESELİ TEDAVİSİ HAKKINDA MÜŞAHEDELERİMİZ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 5 01.02
IEEE N. Güralp, “ANKARADA KEÇİ VE KOYUNLARDA SKRJABİNEMA OVİS (SKRJABİN 1915) İN YAYILIŞ DURUMU VE KEÇİLERDEKİ BU PARAZİT İNVAZİYONUNUN 3 MUHTELİF PİPERAZİNE TUZUYLA MUKAYESELİ TEDAVİSİ HAKKINDA MÜŞAHEDELERİMİZ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 5, sy. 01.02, 1958, doi: 10.1501/Vetfak_0000001773.
ISNAD Güralp, Nevzat. “ANKARADA KEÇİ VE KOYUNLARDA SKRJABİNEMA OVİS (SKRJABİN 1915) İN YAYILIŞ DURUMU VE KEÇİLERDEKİ BU PARAZİT İNVAZİYONUNUN 3 MUHTELİF PİPERAZİNE TUZUYLA MUKAYESELİ TEDAVİSİ HAKKINDA MÜŞAHEDELERİMİZ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 5/01.02 (Kasım 1958). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001773.
JAMA Güralp N. ANKARADA KEÇİ VE KOYUNLARDA SKRJABİNEMA OVİS (SKRJABİN 1915) İN YAYILIŞ DURUMU VE KEÇİLERDEKİ BU PARAZİT İNVAZİYONUNUN 3 MUHTELİF PİPERAZİNE TUZUYLA MUKAYESELİ TEDAVİSİ HAKKINDA MÜŞAHEDELERİMİZ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1958;5. doi:10.1501/Vetfak_0000001773.
MLA Güralp, Nevzat. “ANKARADA KEÇİ VE KOYUNLARDA SKRJABİNEMA OVİS (SKRJABİN 1915) İN YAYILIŞ DURUMU VE KEÇİLERDEKİ BU PARAZİT İNVAZİYONUNUN 3 MUHTELİF PİPERAZİNE TUZUYLA MUKAYESELİ TEDAVİSİ HAKKINDA MÜŞAHEDELERİMİZ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 5, sy. 01.02, 1958, doi:10.1501/Vetfak_0000001773.
Vancouver Güralp N. ANKARADA KEÇİ VE KOYUNLARDA SKRJABİNEMA OVİS (SKRJABİN 1915) İN YAYILIŞ DURUMU VE KEÇİLERDEKİ BU PARAZİT İNVAZİYONUNUN 3 MUHTELİF PİPERAZİNE TUZUYLA MUKAYESELİ TEDAVİSİ HAKKINDA MÜŞAHEDELERİMİZ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1958;5(01.02).