Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1959, Cilt: 6 Sayı: 01.02, - , 01.01.1959
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001812

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYEDE KOYUNLARDA TESADüF EDİLEN BİR ABORTUS VA'K'ASININ ETİYOLOJİSİ ÜZERİNDE B.AiKTERİYOLOJİK .~ .. , ARAŞTIRiMALAR

Yıl 1959, Cilt: 6 Sayı: 01.02, - , 01.01.1959
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001812

Öz

Hayva,mardaJk'i lliOOl'tus vak'alarını hiJri erufeks:i)'öz oilıma.:yanlar, dieni enfekısiyöz ol8J11l1ardiiye ilki büyük ıguruıba aıyıraıbi1ldır:iz.Koyunlaum
nf,eks'iıyöz oı1mayan aJbÜlrtları çok defa ibakım ve Y€Jll1aıerrnıe hataJ.arman ileri gelmektedir. (14 - 15). Bakım hatalan olarak; köpeklerin koailama.ısı, ağı~ paımnJaıkil.ıı!klla,rıındansıçrama:lar, ka.pılLa:rda s:ıkış.mlair,
oynuz çaT:P'mıailıarıyaıvru atıınıaJ1ıara.sebep oldukıllan ~ kezaillik ağır
abe k,oyun1Ja:rın yağışlı havaJ'arda dışarda kaJl'IIla~,arıda, yaıvru a tma-
'arınJl mÜIDik,ünkıila:1Jiilliır.
Yemlerne hatalaTl aLaraıkta, vitanllin noksanil.lığı ve biıl\hassa vlta-
~n E nok5a.nıı~ğı,.(6), !kuru ve yaş yem1erin sür'atıIli de~işik1ıi'k,leri.,pauik tohumu. arpa ba;şağı, çimtenanıiş patates vesatir gJbi, gıidailann aılınası koyunll'ardaaıoortla:ra sebebiyet vermekteclliir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selahattin Gürtürk

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1959
Yayımlandığı Sayı Yıl 1959Cilt: 6 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Gürtürk, S. (1959). TÜRKİYEDE KOYUNLARDA TESADüF EDİLEN BİR ABORTUS VA’K’ASININ ETİYOLOJİSİ ÜZERİNDE B.AiKTERİYOLOJİK .~ .. , ARAŞTIRiMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 6(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001812
AMA Gürtürk S. TÜRKİYEDE KOYUNLARDA TESADüF EDİLEN BİR ABORTUS VA’K’ASININ ETİYOLOJİSİ ÜZERİNDE B.AiKTERİYOLOJİK .~ . , ARAŞTIRiMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1959;6(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000001812
Chicago Gürtürk, Selahattin. “TÜRKİYEDE KOYUNLARDA TESADüF EDİLEN BİR ABORTUS VA’K’ASININ ETİYOLOJİSİ ÜZERİNDE B.AiKTERİYOLOJİK .~ . , ARAŞTIRiMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6, sy. 01.02 (Ocak 1959). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001812.
EndNote Gürtürk S (01 Ocak 1959) TÜRKİYEDE KOYUNLARDA TESADüF EDİLEN BİR ABORTUS VA’K’ASININ ETİYOLOJİSİ ÜZERİNDE B.AiKTERİYOLOJİK .~ . , ARAŞTIRiMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6 01.02
IEEE S. Gürtürk, “TÜRKİYEDE KOYUNLARDA TESADüF EDİLEN BİR ABORTUS VA’K’ASININ ETİYOLOJİSİ ÜZERİNDE B.AiKTERİYOLOJİK .~ .. , ARAŞTIRiMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 6, sy. 01.02, 1959, doi: 10.1501/Vetfak_0000001812.
ISNAD Gürtürk, Selahattin. “TÜRKİYEDE KOYUNLARDA TESADüF EDİLEN BİR ABORTUS VA’K’ASININ ETİYOLOJİSİ ÜZERİNDE B.AiKTERİYOLOJİK .~ . , ARAŞTIRiMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6/01.02 (Ocak 1959). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001812.
JAMA Gürtürk S. TÜRKİYEDE KOYUNLARDA TESADüF EDİLEN BİR ABORTUS VA’K’ASININ ETİYOLOJİSİ ÜZERİNDE B.AiKTERİYOLOJİK .~ . , ARAŞTIRiMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1959;6. doi:10.1501/Vetfak_0000001812.
MLA Gürtürk, Selahattin. “TÜRKİYEDE KOYUNLARDA TESADüF EDİLEN BİR ABORTUS VA’K’ASININ ETİYOLOJİSİ ÜZERİNDE B.AiKTERİYOLOJİK .~ . , ARAŞTIRiMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 01.02, 1959, doi:10.1501/Vetfak_0000001812.
Vancouver Gürtürk S. TÜRKİYEDE KOYUNLARDA TESADüF EDİLEN BİR ABORTUS VA’K’ASININ ETİYOLOJİSİ ÜZERİNDE B.AiKTERİYOLOJİK .~ . , ARAŞTIRiMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1959;6(01.02).