Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1959, Cilt: 6 Sayı: 01.02, - , 01.01.1959
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001809

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIĞIR KARACİĞERİNDE GÖRüLEN ECHINOCOCCUS MULTİLOCULARİs LEUKART, 1863 (= E. ALVEOLARİS ,KLEMlM, 1889) VAK'ASI

Yıl 1959, Cilt: 6 Sayı: 01.02, - , 01.01.1959
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001809

Öz

İLJk önce R. Rausch ve E. L. Schiller''iJrl A.1aısIkamnKuzey adala.rına, daha sonra H. Vogel'in Ha!9-iburg Tropen En~titüsünde, yaptıkları
raştınnail:a:ra. nazaran, a;yn biır tenya türünden ımtiitevıellit olduğu anaşılan Echinococcus multilocularis Leukart, 1863 larvaları, memieke-
'hnlİzdıesığıır ve maınıciıa'mrın karaciğerinde rastladı'ğrml, 1945 senesine yaYlımanan (Genel Parazitolaji ve He.lIrnıi..ntoıoji)kitalbımda (Sayfa:
71)bellirtmıiş, ancak yayJillLşıhaıkkında ciddi btr rakkam vermek mümün oılım:adığım kaydetmıiıştıilIn. 1953 senesande ya,yınJlamnış olan aynı
.ta"brmın ikincı] tail:>'mda (Sayf,a: 290) aynı iza!hatı vermekle bera,ber,
ıkara ve MersınIl:rrnıezbalh.alarında ıkesi!hmişolan sığır ve mandalarda
gördüğümü açık1,aımış.tıtm.Netekim 1956 sen.esıinde ts,tanlbu1da toplanmış olan VII. Türk Mikrobiyciloji Kongresinde Türik.iyede Hydatidose'a
,aiTyaıp.mış okluğum birr t€lbilii:ğde,görmüş olduğum Ibu :ilkiolayı, telc-aramak suretiyle nazan dJ!kkaıti eeiIbetmek 1IStemi;ştiım. M'Ulhtelif tarihlerde derslerimde ve diğ'er çeşitli mÜllasebetlerle tarafımdan verilmiş
oLan buiıZaın.atla bizde de insanlarda olduğu gibi, kasa.plrk hayvanlaIlmnızda, billihass'a sığır ve mandaılarda, Echinococcus multilocularis
Leukart, 1863 tenyasının larıva şekımerinin görüldüğü anlaşılımış bulunmaktaıdır. Benden başka tl. Maskar (1952) İs.tanbill mezbahasında
bir sığır karaciğerinde, aynı para,zitti görmüş ve Histo - patolojiık nmayenesini. yapmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükrü OYTUN
ANKARA VETERİNER PR.
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1959
Yayınlandığı Sayı Yıl 1959Cilt: 6 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd820521, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1959}, volume = {6}, number = {01.02}, pages = { - }, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001809}, title = {SIĞIR KARACİĞERİNDE GÖRüLEN ECHINOCOCCUS MULTİLOCULARİs LEUKART, 1863 (= E. ALVEOLARİS ,KLEMlM, 1889) VAK'ASI}, key = {cite}, author = {Oytun, Şükrü} }
APA Oytun, Ş. (1959). SIĞIR KARACİĞERİNDE GÖRüLEN ECHINOCOCCUS MULTİLOCULARİs LEUKART, 1863 (= E. ALVEOLARİS ,KLEMlM, 1889) VAK'ASI . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 6 (01.02) , - . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001809
MLA Oytun, Ş. "SIĞIR KARACİĞERİNDE GÖRüLEN ECHINOCOCCUS MULTİLOCULARİs LEUKART, 1863 (= E. ALVEOLARİS ,KLEMlM, 1889) VAK'ASI" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6 (1959 ): - <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/57815/820521>
Chicago Oytun, Ş. "SIĞIR KARACİĞERİNDE GÖRüLEN ECHINOCOCCUS MULTİLOCULARİs LEUKART, 1863 (= E. ALVEOLARİS ,KLEMlM, 1889) VAK'ASI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6 (1959 ): -
RIS TY - JOUR T1 - SIĞIR KARACİĞERİNDE GÖRüLEN ECHINOCOCCUS MULTİLOCULARİs LEUKART, 1863 (= E. ALVEOLARİS ,KLEMlM, 1889) VAK'ASI AU - ŞükrüOytun Y1 - 1959 PY - 1959 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001809 DO - 10.1501/Vetfak_0000001809 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 6 IS - 01.02 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001809 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001809 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi SIĞIR KARACİĞERİNDE GÖRüLEN ECHINOCOCCUS MULTİLOCULARİs LEUKART, 1863 (= E. ALVEOLARİS ,KLEMlM, 1889) VAK'ASI %A Şükrü Oytun %T SIĞIR KARACİĞERİNDE GÖRüLEN ECHINOCOCCUS MULTİLOCULARİs LEUKART, 1863 (= E. ALVEOLARİS ,KLEMlM, 1889) VAK'ASI %D 1959 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 6 %N 01.02 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001809 %U 10.1501/Vetfak_0000001809
ISNAD Oytun, Şükrü . "SIĞIR KARACİĞERİNDE GÖRüLEN ECHINOCOCCUS MULTİLOCULARİs LEUKART, 1863 (= E. ALVEOLARİS ,KLEMlM, 1889) VAK'ASI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6 / 01.02 (Ocak 1959): - . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001809
AMA Oytun Ş. SIĞIR KARACİĞERİNDE GÖRüLEN ECHINOCOCCUS MULTİLOCULARİs LEUKART, 1863 (= E. ALVEOLARİS ,KLEMlM, 1889) VAK'ASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1959; 6(01.02): -.
Vancouver Oytun Ş. SIĞIR KARACİĞERİNDE GÖRüLEN ECHINOCOCCUS MULTİLOCULARİs LEUKART, 1863 (= E. ALVEOLARİS ,KLEMlM, 1889) VAK'ASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1959; 6(01.02): -.
IEEE Ş. Oytun , "SIĞIR KARACİĞERİNDE GÖRüLEN ECHINOCOCCUS MULTİLOCULARİs LEUKART, 1863 (= E. ALVEOLARİS ,KLEMlM, 1889) VAK'ASI", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 01.02, ss. , Oca. 1959, doi:10.1501/Vetfak_0000001809