Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1959, Cilt: 6 Sayı: 01.02, 96 - 112, 01.01.1959
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001805

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KAroVA İNEKHANESİNDE YAPIlMAKTA OLAN DOGU ANADOLU KIRMIZI SIGIRI X MONTAFON (ESMER IRK = BRAUNVİEH MELEZLEMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1959, Cilt: 6 Sayı: 01.02, 96 - 112, 01.01.1959
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001805

Öz

Memleketimizde artan nüfusla beraber son yillarda girişilen eko­ nomik ve sınai kaJikınma hareketlerinin hayvan ve hayvan mahsülieriı ihtiyacı, unuhtefllif bölgeleriimizde yetiştirilen yerli hayvan ırklarınıııun verimlerinin kifayetsizliği yüzünden layıkıyla kaTşılana!maimak.tadır.
Hattâ bugün bütün yurd’da hayvan ve hayvani ürünlere karşı duyru­ lan ihtiyaç bir sıkıntı halindedir. Bu gerçekler, artık bu konunun da hükümetler programına alınmasını gerektirmektedir. Bize göre hay­ vancılık probliLmlerimizin sür’atle halledilmesi hususunda ciddî teşîb- büslere geçümesi lâzımdır. Zira Türkiye’de ileri bir hayvancıhğm iîite- diği en mühim şartlar meıvcuttur. Bu, hayvan ve hayvan mahsulleri meselesinin çözülmesi bakımından ehemmiyetli bir faktördür. Ayrıca' nîemleketimizin üç tarafı denizle çevrilidir. îç pazar merkezleri liman­ lara uzak değildir. Bu gibi ekonomik münakala imkânları da hayvan­ cılığa ve onun problemlerinin çözülmesinde faydalı ve elverişU şartları teşkil etmektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emin ARLTÜRK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1959
Yayınlandığı Sayı Yıl 1959Cilt: 6 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd820830, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1959}, volume = {6}, number = {01.02}, pages = {96 - 112}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001805}, title = {KAroVA İNEKHANESİNDE YAPIlMAKTA OLAN DOGU ANADOLU KIRMIZI SIGIRI X MONTAFON (ESMER IRK = BRAUNVİEH MELEZLEMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR}, key = {cite}, author = {Arltürk, Emin} }
APA Arltürk, E. (1959). KAroVA İNEKHANESİNDE YAPIlMAKTA OLAN DOGU ANADOLU KIRMIZI SIGIRI X MONTAFON (ESMER IRK = BRAUNVİEH MELEZLEMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 6 (01.02) , 96-112 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001805
MLA Arltürk, E. "KAroVA İNEKHANESİNDE YAPIlMAKTA OLAN DOGU ANADOLU KIRMIZI SIGIRI X MONTAFON (ESMER IRK = BRAUNVİEH MELEZLEMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6 (1959 ): 96-112 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/57815/820830>
Chicago Arltürk, E. "KAroVA İNEKHANESİNDE YAPIlMAKTA OLAN DOGU ANADOLU KIRMIZI SIGIRI X MONTAFON (ESMER IRK = BRAUNVİEH MELEZLEMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6 (1959 ): 96-112
RIS TY - JOUR T1 - KAroVA İNEKHANESİNDE YAPIlMAKTA OLAN DOGU ANADOLU KIRMIZI SIGIRI X MONTAFON (ESMER IRK = BRAUNVİEH MELEZLEMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AU - EminArltürk Y1 - 1959 PY - 1959 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001805 DO - 10.1501/Vetfak_0000001805 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 112 VL - 6 IS - 01.02 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001805 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001805 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi KAroVA İNEKHANESİNDE YAPIlMAKTA OLAN DOGU ANADOLU KIRMIZI SIGIRI X MONTAFON (ESMER IRK = BRAUNVİEH MELEZLEMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR %A Emin Arltürk %T KAroVA İNEKHANESİNDE YAPIlMAKTA OLAN DOGU ANADOLU KIRMIZI SIGIRI X MONTAFON (ESMER IRK = BRAUNVİEH MELEZLEMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR %D 1959 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 6 %N 01.02 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001805 %U 10.1501/Vetfak_0000001805
ISNAD Arltürk, Emin . "KAroVA İNEKHANESİNDE YAPIlMAKTA OLAN DOGU ANADOLU KIRMIZI SIGIRI X MONTAFON (ESMER IRK = BRAUNVİEH MELEZLEMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6 / 01.02 (Ocak 1959): 96-112 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001805
AMA Arltürk E. KAroVA İNEKHANESİNDE YAPIlMAKTA OLAN DOGU ANADOLU KIRMIZI SIGIRI X MONTAFON (ESMER IRK = BRAUNVİEH MELEZLEMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1959; 6(01.02): 96-112.
Vancouver Arltürk E. KAroVA İNEKHANESİNDE YAPIlMAKTA OLAN DOGU ANADOLU KIRMIZI SIGIRI X MONTAFON (ESMER IRK = BRAUNVİEH MELEZLEMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1959; 6(01.02): 96-112.
IEEE E. Arltürk , "KAroVA İNEKHANESİNDE YAPIlMAKTA OLAN DOGU ANADOLU KIRMIZI SIGIRI X MONTAFON (ESMER IRK = BRAUNVİEH MELEZLEMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 01.02, ss. 96-112, Oca. 1959, doi:10.1501/Vetfak_0000001805