Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1959, Cilt: 6 Sayı: 01.02, 119 - 125, 01.01.1959
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001800

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SAMSUN VİLÂYETİNDEKÎ «HAETVİAT'URİA VESİCALİS CHRONiCA ÎOVİSLl SIĞIRLAR ÜZERİNDE BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR

Yıl 1959, Cilt: 6 Sayı: 01.02, 119 - 125, 01.01.1959
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001800

Öz

Dünyanın mulıte'ljf memıleketlerin je ■ mevcut, olan bu hastalığa yuröumuzun çeşitli .bölge!erinde de rasîanmaktadır.
Georgieff• (4) e göre «hastalığın karakteristik belirtisi mesane mu­ kozası üzerindeki siyil tarzında üremeler ve kanlı idrar işemektir, yala­ nız sığırlar bu hastalığa tutulurlar. Gerek dişi gerekse erkeklerde has­ talığa Taslanır. Hastalık billlhassa 2 yaşından büyüklerde görü.iür. Bu sebepten 2 yaşından küçüıkierde bu hastalığa Taslanması istisnai hal­ leri teşkil eder. Hematüri müşahede edilen bölgeler 1000 metreden yük­ sek dağlık mıntakalardır. Onun için Popoff bu hastalığa dağ hema- türisi {Gebirgshâmaturie) ismini vermiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ethem Ersoy

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1959
Yayımlandığı Sayı Yıl 1959Cilt: 6 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Ersoy, E. (1959). SAMSUN VİLÂYETİNDEKÎ «HAETVİAT’URİA VESİCALİS CHRONiCA ÎOVİSLl SIĞIRLAR ÜZERİNDE BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 6(01.02), 119-125. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001800
AMA Ersoy E. SAMSUN VİLÂYETİNDEKÎ «HAETVİAT’URİA VESİCALİS CHRONiCA ÎOVİSLl SIĞIRLAR ÜZERİNDE BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1959;6(01.02):119-125. doi:10.1501/Vetfak_0000001800
Chicago Ersoy, Ethem. “SAMSUN VİLÂYETİNDEKÎ «HAETVİAT’URİA VESİCALİS CHRONiCA ÎOVİSLl SIĞIRLAR ÜZERİNDE BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6, sy. 01.02 (Ocak 1959): 119-25. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001800.
EndNote Ersoy E (01 Ocak 1959) SAMSUN VİLÂYETİNDEKÎ «HAETVİAT’URİA VESİCALİS CHRONiCA ÎOVİSLl SIĞIRLAR ÜZERİNDE BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6 01.02 119–125.
IEEE E. Ersoy, “SAMSUN VİLÂYETİNDEKÎ «HAETVİAT’URİA VESİCALİS CHRONiCA ÎOVİSLl SIĞIRLAR ÜZERİNDE BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 6, sy. 01.02, ss. 119–125, 1959, doi: 10.1501/Vetfak_0000001800.
ISNAD Ersoy, Ethem. “SAMSUN VİLÂYETİNDEKÎ «HAETVİAT’URİA VESİCALİS CHRONiCA ÎOVİSLl SIĞIRLAR ÜZERİNDE BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6/01.02 (Ocak 1959), 119-125. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001800.
JAMA Ersoy E. SAMSUN VİLÂYETİNDEKÎ «HAETVİAT’URİA VESİCALİS CHRONiCA ÎOVİSLl SIĞIRLAR ÜZERİNDE BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1959;6:119–125.
MLA Ersoy, Ethem. “SAMSUN VİLÂYETİNDEKÎ «HAETVİAT’URİA VESİCALİS CHRONiCA ÎOVİSLl SIĞIRLAR ÜZERİNDE BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 01.02, 1959, ss. 119-25, doi:10.1501/Vetfak_0000001800.
Vancouver Ersoy E. SAMSUN VİLÂYETİNDEKÎ «HAETVİAT’URİA VESİCALİS CHRONiCA ÎOVİSLl SIĞIRLAR ÜZERİNDE BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1959;6(01.02):119-25.