Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA İDRAR ANALİZİNİN ÖNEMİ

Yıl 1959, Cilt: 6 Sayı: 01.02, 1 - 10, 01.01.1959
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001808

Öz

Yirmi yıldan fazla bir zamandır Trakya 'bölgesind.e sığırlarda gö­ rülen fakat sebebi'billinm'iyen bir hastalılk çeşitdii mutahassi'slar tara­ fından incelenımdş'se de sebebi bulunamamıiştı. • Nihayet 1953 yılında Ziraat Vekâlete tarafından teşkil edidien beş kâşdlik bîr ıfcomîŞyon hasta­ lığı tetkike memur edflldi. Bu yazının yazarı komlisyona d'ahda olup idrar analialerînî ve hematoiLojik araştırm'al'arı yapmakla görevli bulunuyordu.
Kcimisyon .iki! buçuk ay haıstahk görülen köylerd.e gezerek tetkik­ lerini. yapmış ve ihastalığın C 1 o s t r i d i u mi b o t u 1 i n u m un D tipinden ileri gelme' ibotulismus olduğunu tesibit ebmiştir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1959, Cilt: 6 Sayı: 01.02, 1 - 10, 01.01.1959
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001808

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Noyan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1959
Yayımlandığı Sayı Yıl 1959Cilt: 6 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Noyan, A. (1959). SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA İDRAR ANALİZİNİN ÖNEMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 6(01.02), 1-10. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001808
AMA Noyan A. SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA İDRAR ANALİZİNİN ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1959;6(01.02):1-10. doi:10.1501/Vetfak_0000001808
Chicago Noyan, Ahmet. “SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA İDRAR ANALİZİNİN ÖNEMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6, sy. 01.02 (Ocak 1959): 1-10. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001808.
EndNote Noyan A (01 Ocak 1959) SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA İDRAR ANALİZİNİN ÖNEMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6 01.02 1–10.
IEEE A. Noyan, “SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA İDRAR ANALİZİNİN ÖNEMİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 6, sy. 01.02, ss. 1–10, 1959, doi: 10.1501/Vetfak_0000001808.
ISNAD Noyan, Ahmet. “SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA İDRAR ANALİZİNİN ÖNEMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6/01.02 (Ocak 1959), 1-10. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001808.
JAMA Noyan A. SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA İDRAR ANALİZİNİN ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1959;6:1–10.
MLA Noyan, Ahmet. “SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA İDRAR ANALİZİNİN ÖNEMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 01.02, 1959, ss. 1-10, doi:10.1501/Vetfak_0000001808.
Vancouver Noyan A. SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA İDRAR ANALİZİNİN ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1959;6(01.02):1-10.