Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1959, Cilt: 6 Sayı: 03.04, 209 - 241, 01.01.1959
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001834

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA VE SIĞIRDA DEHYDRATİON VE>ÇEVRE ISISININ KAN ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 1959, Cilt: 6 Sayı: 03.04, 209 - 241, 01.01.1959
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001834

Öz

Yirmi seneden fazla bir zamandan beri Trakyada sığırlar ara­ sında sebebi bilinmiyen bir hastalık seyretmekte ve bilhaşsa yaz ayla­ rında önemli hayvan kaybma sebep olmaktaydı. Çeşitli zamanlarda çeşitli araştırıcılar hastalığı tetkik etmişler ve birbirine uymıyan fikir­ ler ileri sürmüşlerdi.
Nihayet Ziraat Vekâletince Veteriner Hekimliğin muhtelif ilirft şu­ belerine mensup beş kişilik bir komisyon teşkil edilerek memleket eko­ nomisine zarar veren bu hastalığm hakiki sebebinin bulunması sağ­ landı. Bu yazının yazan, komisyona dahil olup hematolojik muayene­ lerin ve idrar analizlerinin yapılması ile görevli bulunuyordu.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Noyan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1959
Yayımlandığı Sayı Yıl 1959Cilt: 6 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Noyan, A. (1959). SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA VE SIĞIRDA DEHYDRATİON VE>ÇEVRE ISISININ KAN ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 6(03.04), 209-241. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001834
AMA Noyan A. SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA VE SIĞIRDA DEHYDRATİON VE>ÇEVRE ISISININ KAN ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1959;6(03.04):209-241. doi:10.1501/Vetfak_0000001834
Chicago Noyan, Ahmet. “SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA VE SIĞIRDA DEHYDRATİON VE>ÇEVRE ISISININ KAN ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6, sy. 03.04 (Ocak 1959): 209-41. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001834.
EndNote Noyan A (01 Ocak 1959) SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA VE SIĞIRDA DEHYDRATİON VE>ÇEVRE ISISININ KAN ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6 03.04 209–241.
IEEE A. Noyan, “SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA VE SIĞIRDA DEHYDRATİON VE>ÇEVRE ISISININ KAN ÜZERİNE ETKİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 6, sy. 03.04, ss. 209–241, 1959, doi: 10.1501/Vetfak_0000001834.
ISNAD Noyan, Ahmet. “SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA VE SIĞIRDA DEHYDRATİON VE>ÇEVRE ISISININ KAN ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6/03.04 (Ocak 1959), 209-241. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001834.
JAMA Noyan A. SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA VE SIĞIRDA DEHYDRATİON VE>ÇEVRE ISISININ KAN ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1959;6:209–241.
MLA Noyan, Ahmet. “SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA VE SIĞIRDA DEHYDRATİON VE>ÇEVRE ISISININ KAN ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 03.04, 1959, ss. 209-41, doi:10.1501/Vetfak_0000001834.
Vancouver Noyan A. SIĞIR BOTULİSMUS’UNDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA VE SIĞIRDA DEHYDRATİON VE>ÇEVRE ISISININ KAN ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1959;6(03.04):209-41.