Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1961, Cilt: 8 Sayı: 02, 143 - 147, 01.01.1961
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001934

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

«ORİSUL» ADLI SULFONAMİD PREPARATININ MUHTELİF BAKTERİ NEVİLERİNE KARŞI BAKTERİOSTATİK VE BAKTERİSİT TESİR DENEMELERİ

Yıl 1961, Cilt: 8 Sayı: 02, 143 - 147, 01.01.1961
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001934

Öz

Ciba Societe Anonyme, Bale (Suisse) firması tarafından imâl edil­ mekte ve 3-Sulfanilamido-2-phenyl-pyragol.natric.corresp.3-Sulfanilami- do-2-phenyl-pyragol terkibindeki «Orisul» adlı sulfonamidin yeni bir preparat olması dolayısile pratikte çalışan meslektaşlarımıza faydalı olur kanaatile bu deneme yapılmıştır.
İnfeksiyon hastalıkların tedavilerinde kullanılacak bir preparatın hastalık etkenlerine tesir derecesi ile tatbik edileceği organizmaya kar­ şı olan toksik etkisinin bilinmesi lâzımdır. Bu iki hususun denenmesile bir ilâcın pratikte kullanılacağı sahalar ve zararlı etkileri tesbit edil­ miş olur. İnfeksiyon hastalıkların tedavilerinde kullamlacak bir mad­ denin gram pozitif, gram negatif ve aside dayanıklı bakteriler ve pato- gen mantarlar gibi değişik nevi mikroorganizmalara karşı tesir dere­ cesi az veya çok farklıdır. Değişik mikroorganizma nevilerinin hepsine karşı aktif olan pek az ilâç vardır. Bundan dolayı yeni olarak elde edi­ len bir maddenin tedavi maksadile kullanılmasından evvel mümkün ol­ duğu kadar değişik nevi mikroorganizmalara karşı gösterdiği tesir de­ recesinin testoit edilmesi lâzım gelir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selahattin Gürtürk

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1961
Yayımlandığı Sayı Yıl 1961Cilt: 8 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Gürtürk, S. (1961). «ORİSUL» ADLI SULFONAMİD PREPARATININ MUHTELİF BAKTERİ NEVİLERİNE KARŞI BAKTERİOSTATİK VE BAKTERİSİT TESİR DENEMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8(02), 143-147. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001934
AMA Gürtürk S. «ORİSUL» ADLI SULFONAMİD PREPARATININ MUHTELİF BAKTERİ NEVİLERİNE KARŞI BAKTERİOSTATİK VE BAKTERİSİT TESİR DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1961;8(02):143-147. doi:10.1501/Vetfak_0000001934
Chicago Gürtürk, Selahattin. “«ORİSUL» ADLI SULFONAMİD PREPARATININ MUHTELİF BAKTERİ NEVİLERİNE KARŞI BAKTERİOSTATİK VE BAKTERİSİT TESİR DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8, sy. 02 (Ocak 1961): 143-47. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001934.
EndNote Gürtürk S (01 Ocak 1961) «ORİSUL» ADLI SULFONAMİD PREPARATININ MUHTELİF BAKTERİ NEVİLERİNE KARŞI BAKTERİOSTATİK VE BAKTERİSİT TESİR DENEMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 02 143–147.
IEEE S. Gürtürk, “«ORİSUL» ADLI SULFONAMİD PREPARATININ MUHTELİF BAKTERİ NEVİLERİNE KARŞI BAKTERİOSTATİK VE BAKTERİSİT TESİR DENEMELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 8, sy. 02, ss. 143–147, 1961, doi: 10.1501/Vetfak_0000001934.
ISNAD Gürtürk, Selahattin. “«ORİSUL» ADLI SULFONAMİD PREPARATININ MUHTELİF BAKTERİ NEVİLERİNE KARŞI BAKTERİOSTATİK VE BAKTERİSİT TESİR DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8/02 (Ocak 1961), 143-147. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001934.
JAMA Gürtürk S. «ORİSUL» ADLI SULFONAMİD PREPARATININ MUHTELİF BAKTERİ NEVİLERİNE KARŞI BAKTERİOSTATİK VE BAKTERİSİT TESİR DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1961;8:143–147.
MLA Gürtürk, Selahattin. “«ORİSUL» ADLI SULFONAMİD PREPARATININ MUHTELİF BAKTERİ NEVİLERİNE KARŞI BAKTERİOSTATİK VE BAKTERİSİT TESİR DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 8, sy. 02, 1961, ss. 143-7, doi:10.1501/Vetfak_0000001934.
Vancouver Gürtürk S. «ORİSUL» ADLI SULFONAMİD PREPARATININ MUHTELİF BAKTERİ NEVİLERİNE KARŞI BAKTERİOSTATİK VE BAKTERİSİT TESİR DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1961;8(02):143-7.