Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1962, Cilt: 9 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1962
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001758

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Otitis media ve complicatıon’ları üzerinde Amerikanın Boston şehri Angell Memorial hayvan hastanesindeki müşahedelerle ilgili incelemeler

Yıl 1962, Cilt: 9 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1962
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001758

Öz

i96 i - i962 yılları araslııda Amerikada branşımla ilgili çeşitli çalışmalarda bulundum. Bu çalışmalarımdan biri olan Otitis mcdia ve vestibular bozuklukları üzerinde, Iıemen hemen Amerikanın en büyük küçük
hayvan hastanesi olan Angell Memorial Animal Hospital'de çalıştım.
Çalışmamın materyalini bulunduğum Mayıs i962 ayında hastaneye gelen
Otitis media'lı hastalar ile son yıllarda getirilen ve otitis media tcshisi konan vak'aların klinik kayıtları, otopsi raporu ve röntgen filimleri teşkil etti.
Otitis media kliniklere seyrek gelen ve teşhisi güçlükler gösteren bir
hastalıktır. Ancak Boston gibi nufuzu fazla olan bir şehirde ve günde polikliniklerine ortalama i50 hasta hayvan getirilen Angell Me:norial Animal
Hospital'de rastlanılma nispeti fazla olmaktadır. Bu sebeble bir aylık çalışma müddetim içerisinde otitis media teşhisi konmuş vak'alara ait bütün
hastane kayıtlarını inccledim ve hastane doktorları ile yapmış olduğum
konuşmalarla otitis media ve bunun neticesi olarak teşekkül eden vestibular bozukları tophyarak aşağıdaki şekilde bir neticeye vardım

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Akın Finci

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1962
Yayımlandığı Sayı Yıl 1962Cilt: 9 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Finci, A. (1962). Otitis media ve complicatıon’ları üzerinde Amerikanın Boston şehri Angell Memorial hayvan hastanesindeki müşahedelerle ilgili incelemeler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001758
AMA Finci A. Otitis media ve complicatıon’ları üzerinde Amerikanın Boston şehri Angell Memorial hayvan hastanesindeki müşahedelerle ilgili incelemeler. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1962;9(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001758
Chicago Finci, Akın. “Otitis Media Ve complicatıon’ları üzerinde Amerikanın Boston şehri Angell Memorial Hayvan Hastanesindeki müşahedelerle Ilgili Incelemeler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9, sy. 03.04 (Ocak 1962). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001758.
EndNote Finci A (01 Ocak 1962) Otitis media ve complicatıon’ları üzerinde Amerikanın Boston şehri Angell Memorial hayvan hastanesindeki müşahedelerle ilgili incelemeler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9 03.04
IEEE A. Finci, “Otitis media ve complicatıon’ları üzerinde Amerikanın Boston şehri Angell Memorial hayvan hastanesindeki müşahedelerle ilgili incelemeler”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 9, sy. 03.04, 1962, doi: 10.1501/Vetfak_0000001758.
ISNAD Finci, Akın. “Otitis Media Ve complicatıon’ları üzerinde Amerikanın Boston şehri Angell Memorial Hayvan Hastanesindeki müşahedelerle Ilgili Incelemeler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9/03.04 (Ocak 1962). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001758.
JAMA Finci A. Otitis media ve complicatıon’ları üzerinde Amerikanın Boston şehri Angell Memorial hayvan hastanesindeki müşahedelerle ilgili incelemeler. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1962;9. doi:10.1501/Vetfak_0000001758.
MLA Finci, Akın. “Otitis Media Ve complicatıon’ları üzerinde Amerikanın Boston şehri Angell Memorial Hayvan Hastanesindeki müşahedelerle Ilgili Incelemeler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 9, sy. 03.04, 1962, doi:10.1501/Vetfak_0000001758.
Vancouver Finci A. Otitis media ve complicatıon’ları üzerinde Amerikanın Boston şehri Angell Memorial hayvan hastanesindeki müşahedelerle ilgili incelemeler. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1962;9(03.04).