Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1964, Cilt: 11 Sayı: 03.04, - , 01.01.1964
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002071

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE SIĞIR SUN'İ TOHUMLAMA TATBİKATININ HALİHAZIR DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI

Yıl 1964, Cilt: 11 Sayı: 03.04, - , 01.01.1964
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002071

Öz

Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Trakya bölgeleri s, ve
Güneybatı, Batı, iç Anadolu ve Ege bölgeleri 6 ile ilgili iki çalışmamızı izleyen bu araştırmamızda, 14 ili içine alan Güney, Güneydoğu
ve Orta Anadolu bölgelerinde uygulanan sığır sun'i tohumlaması
ele alınmıştır.
Sun'i tohumlama uygulamasında etkisi olan çeşitli faktörler
vardır. Bunlar bilimsel metod ve teknikIere göre sperma almak,
spermayı değerlendirip sulandırmak, muhafaza etmek, taşımak;
ineklerin tohumlanması için, en uygun kızgınlık durumlarını tespit
etmek ve tohumlamayı yapmak yanında; yetiştiricilerin sun'i tohumlamaya istekli olmaları; köylere her zaman gidebilecek yolların bulunması, telefon bağlantısı durumu; sun'i tuhumlama teknisyenlerinin
yetiştiricilerle olan ilişkilerinde olumlu davranmaları; gerekli kayıtların zamanında ve titizlikle tutulması; bölgedeki sığır varlığı ve
sığırcılık durumu; süt, te ve ürünleri pazarı durumu; üstün genetik yapıda boğalar sağlanması ve bunların gereği gibi bakılıp kullanılmaları; yeter sayı ve yetenekte teknik personel sağlanması ve çalışmaların etkili bir şekilde kontrolü; ve nihayet her ihtiyacı karşılayacak
sun'i tohumlama istasyonlariyle gerekli araçların bulundurulmasında özetlenebilir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Sevinç

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1964
Yayımlandığı Sayı Yıl 1964Cilt: 11 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Sevinç, A. (1964). TÜRKİYE’DE SIĞIR SUN’İ TOHUMLAMA TATBİKATININ HALİHAZIR DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002071
AMA Sevinç A. TÜRKİYE’DE SIĞIR SUN’İ TOHUMLAMA TATBİKATININ HALİHAZIR DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1964;11(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000002071
Chicago Sevinç, Arif. “TÜRKİYE’DE SIĞIR SUN’İ TOHUMLAMA TATBİKATININ HALİHAZIR DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 11, sy. 03.04 (Ocak 1964). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002071.
EndNote Sevinç A (01 Ocak 1964) TÜRKİYE’DE SIĞIR SUN’İ TOHUMLAMA TATBİKATININ HALİHAZIR DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 11 03.04
IEEE A. Sevinç, “TÜRKİYE’DE SIĞIR SUN’İ TOHUMLAMA TATBİKATININ HALİHAZIR DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 11, sy. 03.04, 1964, doi: 10.1501/Vetfak_0000002071.
ISNAD Sevinç, Arif. “TÜRKİYE’DE SIĞIR SUN’İ TOHUMLAMA TATBİKATININ HALİHAZIR DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 11/03.04 (Ocak 1964). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002071.
JAMA Sevinç A. TÜRKİYE’DE SIĞIR SUN’İ TOHUMLAMA TATBİKATININ HALİHAZIR DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1964;11. doi:10.1501/Vetfak_0000002071.
MLA Sevinç, Arif. “TÜRKİYE’DE SIĞIR SUN’İ TOHUMLAMA TATBİKATININ HALİHAZIR DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 11, sy. 03.04, 1964, doi:10.1501/Vetfak_0000002071.
Vancouver Sevinç A. TÜRKİYE’DE SIĞIR SUN’İ TOHUMLAMA TATBİKATININ HALİHAZIR DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1964;11(03.04).