Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1965, Cilt: 12 Sayı: 01.02, 6 - 19, 01.01.1965
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002079

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi

KARACA İLE EvcİL KüçüK RUMİNANTLARIN İSKELET KEMİKLERİ ARASINDAKİ ANATOMOMORFOLOJİK AYRıMLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1965, Cilt: 12 Sayı: 01.02, 6 - 19, 01.01.1965
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002079

Öz

çalı~mamızın bu bölümünde tesbit edebildiğimiz önemli ayrım-o
lardan bazıları a~ağıda gösterilmi~tir:
1- Atlas: Karacada tuberculum dorsale, ön tarafından ba~ ve
,i~aret parmakları arasında sıkl~tırılmı~ gibi olup, bilhassa ön' yanmı
ziyadesiyle yassıla~mı~ bir haldedir. Küçük ruminantlardan koyunda
aynı olu~um yuvarlakçadır. Kcçide ise, karaca ile koyun arasında intermedier bir durum göstermektedir.
II- Epistropheus: Karacada epistrophcus'un proc. spinalis'inin
dorsal kenan'nın caudal ucu arka kenan geriye doğru aşan küçük
bir Çıklntl halindedir.. Koyun ve keçide bu çıkınt! yoktur. Yine karaeada proc. spinalis'in arka kenannda küçük bir incisura yer alml~tlr.
Bu, koyun ve kcçid~ yoktur.
III-- 3-5. ci BaYılln Omurları: Bu omurlar yandan bakılınca;
karacada, canalis transversarius'un yalnız arka dcliği görüldüğü
halde, koyun ve keçide aynı kanalın hem arka hem de ön deliği kolaylıklagörülmektedir.
18 Mustafa Gültckin

Sırt Omurlan: Sırt omurlarındaki incisura caudalis,. karacada
fazla kapalı ve yuvarlakçadır. Koyun ve keçide ise daha açık ve
.ovaldir. Sonkilerde incisura'nın üst kenan düz olduğu halde, karacada
aynı kenarın arka nihayetinde, ventralc doğru tebarüzeden küçük bir
çıkıntı vardır. Onun için bu hayvanda sözü edilen incisura daha çok
yuvarlakla~ml~tır .
. IV - Bel Omurlan: Processus transversus'ların yönü karacada
oro-ventral; koyun ve keçide ise horizontaldir. Karacada pro~essus
spinalis'lerin yüksekliği, eninden birkaç mm kadar daha büyüktür.
Koyun ve keçide durum tersinedir.'
V- Sternum: Karacada corpus sterni 4, koyun ve keçide 5
stenebrae'den meydana gelmi~tir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Gültekin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1965
Yayımlandığı Sayı Yıl 1965Cilt: 12 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Gültekin, M. (1965). KARACA İLE EvcİL KüçüK RUMİNANTLARIN İSKELET KEMİKLERİ ARASINDAKİ ANATOMOMORFOLOJİK AYRıMLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(01.02), 6-19. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002079
AMA Gültekin M. KARACA İLE EvcİL KüçüK RUMİNANTLARIN İSKELET KEMİKLERİ ARASINDAKİ ANATOMOMORFOLOJİK AYRıMLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1965;12(01.02):6-19. doi:10.1501/Vetfak_0000002079
Chicago Gültekin, Mustafa. “KARACA İLE EvcİL KüçüK RUMİNANTLARIN İSKELET KEMİKLERİ ARASINDAKİ ANATOMOMORFOLOJİK AYRıMLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12, sy. 01.02 (Ocak 1965): 6-19. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002079.
EndNote Gültekin M (01 Ocak 1965) KARACA İLE EvcİL KüçüK RUMİNANTLARIN İSKELET KEMİKLERİ ARASINDAKİ ANATOMOMORFOLOJİK AYRıMLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12 01.02 6–19.
IEEE M. Gültekin, “KARACA İLE EvcİL KüçüK RUMİNANTLARIN İSKELET KEMİKLERİ ARASINDAKİ ANATOMOMORFOLOJİK AYRıMLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 12, sy. 01.02, ss. 6–19, 1965, doi: 10.1501/Vetfak_0000002079.
ISNAD Gültekin, Mustafa. “KARACA İLE EvcİL KüçüK RUMİNANTLARIN İSKELET KEMİKLERİ ARASINDAKİ ANATOMOMORFOLOJİK AYRıMLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12/01.02 (Ocak 1965), 6-19. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002079.
JAMA Gültekin M. KARACA İLE EvcİL KüçüK RUMİNANTLARIN İSKELET KEMİKLERİ ARASINDAKİ ANATOMOMORFOLOJİK AYRıMLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1965;12:6–19.
MLA Gültekin, Mustafa. “KARACA İLE EvcİL KüçüK RUMİNANTLARIN İSKELET KEMİKLERİ ARASINDAKİ ANATOMOMORFOLOJİK AYRıMLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 12, sy. 01.02, 1965, ss. 6-19, doi:10.1501/Vetfak_0000002079.
Vancouver Gültekin M. KARACA İLE EvcİL KüçüK RUMİNANTLARIN İSKELET KEMİKLERİ ARASINDAKİ ANATOMOMORFOLOJİK AYRıMLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1965;12(01.02):6-19.