Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1966, Cilt: 13 Sayı: 02, 174 - 185, 01.01.1966
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002147

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KARAMAN KOÇ VE TİFTİK TEKESİNİN GENİTAL ORGANLARı (ORGANA GENlT ALlA MUSCULINA) ÜZERİNDE KOMPARATİv ARAŞTIRMA

Yıl 1966, Cilt: 13 Sayı: 02, 174 - 185, 01.01.1966
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002147

Öz

Bu çalışma koç ile teke erkek üreme organlarının Anatomomorfolojileri üzerinde komparatif bir araştırmadır.
Tekelerde, scrotum seyrek ve kısa, koçlar uzun ve kesif kıııara
sahiptir. Teke testislerinin cranialinde yer alan rudimenter memeler
koçlarınkinden daha büyüktür.
Koçların testislerinin paranchyması sarımtırak, tekelerinki
kirli beyazdır.
Koç testisinde septula'lar gayet -barizdir.
Koç testislerinin ağırlıkları sol 175, sağ ı70 gr. olduğu halde
tekelerde sol testis 65, sağ testis 45 gr. dır. Koç penis'iilde kavernöz doku tekelerinkine nazaran çok fazla
olduğundan koç penisi yumuşak tekeninki serttir.
Sulcus urethralis corporis penis tekede ventralden, çok açık,
koçta bir kanal gibi olup ventralinden çok az bir yarık ihtiva eder.
Koç processus urethrae'si tekeninkinden ~zun ve ucu kıvrıktır.
Koç testisinin cranial margosu tekeninkine göre daha fazla
convex'dir.
M. ischiocavernosus koçlarda kuvvetli ve yarım daireye benzer.
Tekede bu kas sivri, ucu caudoventrale dönük bir koniye benzer.
Tekelerin rudimenter memeleri koçunkinden çok daha büyüktür.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tayyip Çalışlar

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1966
Yayımlandığı Sayı Yıl 1966Cilt: 13 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Çalışlar, T. (1966). KARAMAN KOÇ VE TİFTİK TEKESİNİN GENİTAL ORGANLARı (ORGANA GENlT ALlA MUSCULINA) ÜZERİNDE KOMPARATİv ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(02), 174-185. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002147
AMA Çalışlar T. KARAMAN KOÇ VE TİFTİK TEKESİNİN GENİTAL ORGANLARı (ORGANA GENlT ALlA MUSCULINA) ÜZERİNDE KOMPARATİv ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1966;13(02):174-185. doi:10.1501/Vetfak_0000002147
Chicago Çalışlar, Tayyip. “KARAMAN KOÇ VE TİFTİK TEKESİNİN GENİTAL ORGANLARı (ORGANA GENlT ALlA MUSCULINA) ÜZERİNDE KOMPARATİv ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 13, sy. 02 (Ocak 1966): 174-85. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002147.
EndNote Çalışlar T (01 Ocak 1966) KARAMAN KOÇ VE TİFTİK TEKESİNİN GENİTAL ORGANLARı (ORGANA GENlT ALlA MUSCULINA) ÜZERİNDE KOMPARATİv ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 13 02 174–185.
IEEE T. Çalışlar, “KARAMAN KOÇ VE TİFTİK TEKESİNİN GENİTAL ORGANLARı (ORGANA GENlT ALlA MUSCULINA) ÜZERİNDE KOMPARATİv ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 13, sy. 02, ss. 174–185, 1966, doi: 10.1501/Vetfak_0000002147.
ISNAD Çalışlar, Tayyip. “KARAMAN KOÇ VE TİFTİK TEKESİNİN GENİTAL ORGANLARı (ORGANA GENlT ALlA MUSCULINA) ÜZERİNDE KOMPARATİv ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 13/02 (Ocak 1966), 174-185. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002147.
JAMA Çalışlar T. KARAMAN KOÇ VE TİFTİK TEKESİNİN GENİTAL ORGANLARı (ORGANA GENlT ALlA MUSCULINA) ÜZERİNDE KOMPARATİv ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1966;13:174–185.
MLA Çalışlar, Tayyip. “KARAMAN KOÇ VE TİFTİK TEKESİNİN GENİTAL ORGANLARı (ORGANA GENlT ALlA MUSCULINA) ÜZERİNDE KOMPARATİv ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 13, sy. 02, 1966, ss. 174-85, doi:10.1501/Vetfak_0000002147.
Vancouver Çalışlar T. KARAMAN KOÇ VE TİFTİK TEKESİNİN GENİTAL ORGANLARı (ORGANA GENlT ALlA MUSCULINA) ÜZERİNDE KOMPARATİv ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1966;13(02):174-85.