Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1966, Cilt: 13 Sayı: 02, 98 - 125, 01.01.1966
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002148

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUN, KEÇİ VE SIGIR PENİSLERİNİN HİSTO-MOR FOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERİN EREKSİYON OLAYı ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yıl 1966, Cilt: 13 Sayı: 02, 98 - 125, 01.01.1966
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002148

Öz

Bu ara~tırmada materyaI olarak koyun, keçi ve sığır penisIeri
kullanıldı. Amacımız, ereksiyon ve kopulasyonun bu hayvanlarda
çok kısa bir zamanda oIu~unun nedenlerini inceIemekti. Bu maksatla,
muhteIif boyama ve enjeksiyon metotları kullanarak organın histomorfoIojik strukturu, erektiI dokusu ve vaskularizasyonu incelendi
ve a~ağıdaki sonuçlar eIde ediIdi:
a) Penisin esasını tqkiI eden corpus bölgesinde, tunica aI buginea'nır. erektiI dokuya bakan iç kısmında, fibröz karakterde bir
kıkırdak halka müşahede ediIdi. Bağdoku trabekulaIarının mevcudiyeti doIayısiyle kopuntuIu bir görünü~ aIan bu kıkırdak, esasında
bol oIan kompakt bağdoku ile birlikte, kollaps halde. dahi penise
belirli bir sertlik kazandırmaktadır.
b) Organın crura böIgesinde duvarı kaslı ve kassız iki tip kavern
topIuIuğuna, corpus böIgesinde ise yaInızca kassız kavernIere rastrastlandı. Crura böIgesinin erektiI dokusu arteria heIicina'Iarla,
corpus'unki ise arteria profunda penis kolları iIe kayırılmaktadır.
c) Corpus böIgesindeki erektiI dokuda, kavernlerin lokaIizasyonu
bakımından farklı iki kısım tesbit ediIdi:
i . Periferik erektil doku (sığırda),
2. ŞebekeIi erektiI doku (koyun ve keçide).
d) GIans kavernIeri ile corpus kavernIeri arasında anastomozIara
rastlanmadı. Arteria ve vena dorsalis penis'Ierle corpus'un erektiI
dokusu arasındaki anastomozlar da pek nadirdir (nutritif özelIikte).
e) Corpus cavernosum penis'in ereksiyonunda kan, a.pudendaIis
interna, a.profunda penis (ana koI), a.helicina'Iar (crura'da),
a.profunda penis kolları (corpus'ta) iIe kavernIere geIir. Ereksiyon
hitamında ise yankollar aracı iIe, başlıca drenaj kanalları oIan
v. profunda penis'lere geçer. Sonuç: Corpus penis, koyun, keçi ve sığırda erektil dokudan fakir
olduğu için ereksiyonda fazla bir arterycl akıma ihtiyaç göstermez.
Arteria profunda penis kollarının taşıdığı kan bu kavernleri doldurmağa kafidir. Ayrıca, tuniea albuginea'nın iç kısmında bulunan kıkırdak
halka da penise gerekli sertliği sağlar. Bu sebeple, ereksiyon ve kopulasyon için uzun bir hazırlık devresine lüzum kalmaz. Museulus
retraetor penis'lerin gevşemesi ve flexura sigmoidea'nın düzclmesi
ile penis kısa bir zamanda kopulasyona hazır bir duruma girer. Drenaj
işi de vazifeIi venaların (v. profunda penis'lcr) strukturel özelliğinden dolayı süratle olur ve penis kollaps hale geçer.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Osman Hassa

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1966
Yayımlandığı Sayı Yıl 1966Cilt: 13 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Hassa, O. (1966). KOYUN, KEÇİ VE SIGIR PENİSLERİNİN HİSTO-MOR FOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERİN EREKSİYON OLAYı ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(02), 98-125. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002148
AMA Hassa O. KOYUN, KEÇİ VE SIGIR PENİSLERİNİN HİSTO-MOR FOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERİN EREKSİYON OLAYı ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1966;13(02):98-125. doi:10.1501/Vetfak_0000002148
Chicago Hassa, Osman. “KOYUN, KEÇİ VE SIGIR PENİSLERİNİN HİSTO-MOR FOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERİN EREKSİYON OLAYı ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 13, sy. 02 (Ocak 1966): 98-125. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002148.
EndNote Hassa O (01 Ocak 1966) KOYUN, KEÇİ VE SIGIR PENİSLERİNİN HİSTO-MOR FOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERİN EREKSİYON OLAYı ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 13 02 98–125.
IEEE O. Hassa, “KOYUN, KEÇİ VE SIGIR PENİSLERİNİN HİSTO-MOR FOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERİN EREKSİYON OLAYı ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 13, sy. 02, ss. 98–125, 1966, doi: 10.1501/Vetfak_0000002148.
ISNAD Hassa, Osman. “KOYUN, KEÇİ VE SIGIR PENİSLERİNİN HİSTO-MOR FOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERİN EREKSİYON OLAYı ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 13/02 (Ocak 1966), 98-125. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002148.
JAMA Hassa O. KOYUN, KEÇİ VE SIGIR PENİSLERİNİN HİSTO-MOR FOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERİN EREKSİYON OLAYı ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1966;13:98–125.
MLA Hassa, Osman. “KOYUN, KEÇİ VE SIGIR PENİSLERİNİN HİSTO-MOR FOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERİN EREKSİYON OLAYı ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 13, sy. 02, 1966, ss. 98-125, doi:10.1501/Vetfak_0000002148.
Vancouver Hassa O. KOYUN, KEÇİ VE SIGIR PENİSLERİNİN HİSTO-MOR FOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERİN EREKSİYON OLAYı ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1966;13(02):98-125.