Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 01, 26 - 54, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000377

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TENDOGEN VE ARTHROGEN HYDROPS'LARIN ÇEŞİTLİ CORTİsON PREPARATLARİYLE TEDAVİsİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 01, 26 - 54, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000377

Öz

A.Ü.Vet.Fak. 1. Şirurji Kürsüsü Kliniğinde 1963-1966 yılları
arasında 23 ü tektırnaklı rı i çifttırnaklı olmak üzere 31 Hydarthrose
v.eHydrops olayında tedavi gayesi ile Adrenocorticotropique hormon
preparatIarı ile cryst. Perucillin sülüsynu kombine olarak intra-articulaer ve intra-synovial yolla kullanılmıştır. ilaç kürü en az ı, en
çok 5 defa ve her seferinde 62,5-250 mg.lik müessir maddeyi tutacak
şekilde uygulanmıştır. Vak'alarımızdan 6 sında (% ıg) tam iyileşme,
II inde iyile~meye yakın düzdme hali (% 35,5), 12 sinde 1/5-2/3 oranında düzelme görülmüş (% 38,7) ve 2 olayda da tedavi tesirsiz,
kalmıştır (% 6,4).
Yaptırılan bakteriyolojik muayenelerde, tektırnak1ılardan iki
vak'ada Staphylococcus, birinde ise Hac. anthrocoides ürediği bildirilmiş, gevişenlcrin synovia'ları steril kalmıştır.
Yapılan punction'larda synovia'nın rengi gevişenlerde, tek tırnaklılarınkinden genel olarak açık (renksizden açık sarıya kadar)
tonda bulunin'ıştur. Üç vak'ada synovia'da kan izleri tesbit edilmiş,
hepsinde berraklık, pıhtısız ve viskoziteleri hafiften bal kıvamına değişen şekilde özellikler kaydedilmiştir.
Biyo-şimik analizlerinde; Glycose, Albumin, Üre, Na, K, Ca,
anorg. P ve Cl. miktarlarının tayinleri yapılmıştır.
Bütün vak'alarda glycose seviyesi, normal svnovia'daki miktarın
çok altında bulunm'ış, albumin miktarları ise normal seviyeye yakın
olarak saptanmıştır. Sığırlarda Ca,K,Na ve Anorg. P ortalamalarından Ca müstesna, diğerlerinin normalden biraz fazla olduğu anlaşılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Burhanettin Öktem

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1967
Yayımlandığı Sayı Yıl 1967Cilt: 14 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Öktem, B. (1967). TENDOGEN VE ARTHROGEN HYDROPS’LARIN ÇEŞİTLİ CORTİsON PREPARATLARİYLE TEDAVİsİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(01), 26-54. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000377
AMA Öktem B. TENDOGEN VE ARTHROGEN HYDROPS’LARIN ÇEŞİTLİ CORTİsON PREPARATLARİYLE TEDAVİsİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1967;14(01):26-54. doi:10.1501/Vetfak_0000000377
Chicago Öktem, Burhanettin. “TENDOGEN VE ARTHROGEN HYDROPS’LARIN ÇEŞİTLİ CORTİsON PREPARATLARİYLE TEDAVİsİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14, sy. 01 (Ocak 1967): 26-54. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000377.
EndNote Öktem B (01 Ocak 1967) TENDOGEN VE ARTHROGEN HYDROPS’LARIN ÇEŞİTLİ CORTİsON PREPARATLARİYLE TEDAVİsİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 01 26–54.
IEEE B. Öktem, “TENDOGEN VE ARTHROGEN HYDROPS’LARIN ÇEŞİTLİ CORTİsON PREPARATLARİYLE TEDAVİsİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 14, sy. 01, ss. 26–54, 1967, doi: 10.1501/Vetfak_0000000377.
ISNAD Öktem, Burhanettin. “TENDOGEN VE ARTHROGEN HYDROPS’LARIN ÇEŞİTLİ CORTİsON PREPARATLARİYLE TEDAVİsİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14/01 (Ocak 1967), 26-54. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000377.
JAMA Öktem B. TENDOGEN VE ARTHROGEN HYDROPS’LARIN ÇEŞİTLİ CORTİsON PREPARATLARİYLE TEDAVİsİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14:26–54.
MLA Öktem, Burhanettin. “TENDOGEN VE ARTHROGEN HYDROPS’LARIN ÇEŞİTLİ CORTİsON PREPARATLARİYLE TEDAVİsİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 14, sy. 01, 1967, ss. 26-54, doi:10.1501/Vetfak_0000000377.
Vancouver Öktem B. TENDOGEN VE ARTHROGEN HYDROPS’LARIN ÇEŞİTLİ CORTİsON PREPARATLARİYLE TEDAVİsİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14(01):26-54.