Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002095

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

PHALANX III KIRIKLARI

Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002095

Öz

Phalanx III kırıkları bütün evcil hayvanlarda görülür. Kedi ve
köpeklerde çoğunlukla üzerine basmaktan veya ~iddetli eontusion'-
lardan ileri gelmektedir. Sığır ve atlarda dü~me, vurma, sıçrarken
maniaya çarpma, arazideki sıçramalardan sonra, kaygın zeminli yollarda hatalı duru~lardan, demiryollarında takılı kalma veya sıkı~-
malarda, anı olarak çekmelerle, nallamalarda mıhın phalanx III'e
kadar girmesi ile, arka ayağın yeti~tirmesi ile olur. Nallanmakta olan
ayağın birden yere bırakılması sırasında, ayağın bir çukura girmesi
ilc, nallama travayına veya dıvara çarpma, çifte atma ile, yemliğe
veya yular zincirine takılı kalan ayağın kurtarılması sırasındaki çabalamalarda, nevrektami yapılan ayaklarda hissizlik dolayısiyle zemine
~iddetle vurmalardan phalanx III kırılabilir. Şiddetli burkulmalarla
collateral liğamentlerin insertio'larındaki kemik, oradan ayrılabilir.
Aym ~ekilde m.extensor digitalis communis tendosunun phalanx
III'e yapl~tığı processus extensorius phalanx III'den ayrılabilir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selim Tolkun

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1967
Yayımlandığı Sayı Yıl 1967Cilt: 14 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Tolkun, S. (1967). PHALANX III KIRIKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002095
AMA Tolkun S. PHALANX III KIRIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1967;14(02). doi:10.1501/Vetfak_0000002095
Chicago Tolkun, Selim. “PHALANX III KIRIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14, sy. 02 (Ocak 1967). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002095.
EndNote Tolkun S (01 Ocak 1967) PHALANX III KIRIKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 02
IEEE S. Tolkun, “PHALANX III KIRIKLARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 14, sy. 02, 1967, doi: 10.1501/Vetfak_0000002095.
ISNAD Tolkun, Selim. “PHALANX III KIRIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14/02 (Ocak 1967). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002095.
JAMA Tolkun S. PHALANX III KIRIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14. doi:10.1501/Vetfak_0000002095.
MLA Tolkun, Selim. “PHALANX III KIRIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 14, sy. 02, 1967, doi:10.1501/Vetfak_0000002095.
Vancouver Tolkun S. PHALANX III KIRIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14(02).