Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 03, 357 - 362, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002057

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE ASCARİDOSiS'lN YENİ BİR ANTHELMİNTİK OLAN TETRAMİsOLE iLE TEDAvİsİ

Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 03, 357 - 362, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002057

Öz

Per os yolla tek doz olarak 7.5 - io - i5 mg. fkg. miktarlarında
kullandığımız Tetramisole, köpek askaritlerine % ı 00 etkili bir anthdmintik olup parazitleri 24-72 saat zarfında dökmektedir. Bu sonuçlar yapılan otopsilerle de teyid edilmi~tir. Yukarda bildirilen dozlarda
verilen tetramisole köpeklerde yan etkilere sebeb olmaml~tır. Tetramisole askaritleri öldürmeden felce uğratmak suretiyle etkileyen vermifüj bir tesir göstermi~tir.
Tetramisole köpeklerin ascaridosis'inde tek dozla tesir edebilen,
zikrettiğimiz tedavi dozlarında yan tesirler göstermeyen, pratik
tatbikatı kolay bir anthelmintik olup çok genç ve ya~lı köpeklerde dahi
emniyetle kullanılabilir.
Terramisole'ün toksik etkisini kontrol maksadiyle 20 mg f kg.
verilen bir köpekle, 3° mg. f kg verilen diğer bir hayvanda, ilk ı5 - 25
ci dakikalarda hafif durgunluk, salivasyon, kusma ve ba~ta hafif sallantı
hareketleri görülmü~, bu belirtiler 2 - 4 cü saatler arasında tamamen
kaybolmu~tur.
Tetramisole'le tedavi sonunda köpeklerden dü~ürülen her iki tür
di~i askaritlerden elde edilen yumurtalar; laboratuvar ısı derecesinde,
yeti~tirmeğe tabi tutularak 18 - 2i gün içinde T. leonina da % 27,
T. canis te ise % 22 larva te~ekkülü ve hareketi görülmü~tür.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cahit Özcan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1967
Yayımlandığı Sayı Yıl 1967Cilt: 14 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Özcan, C. (1967). KÖPEKLERDE ASCARİDOSiS’lN YENİ BİR ANTHELMİNTİK OLAN TETRAMİsOLE iLE TEDAvİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(03), 357-362. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002057
AMA Özcan C. KÖPEKLERDE ASCARİDOSiS’lN YENİ BİR ANTHELMİNTİK OLAN TETRAMİsOLE iLE TEDAvİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1967;14(03):357-362. doi:10.1501/Vetfak_0000002057
Chicago Özcan, Cahit. “KÖPEKLERDE ASCARİDOSiS’lN YENİ BİR ANTHELMİNTİK OLAN TETRAMİsOLE ILE TEDAvİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14, sy. 03 (Ocak 1967): 357-62. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002057.
EndNote Özcan C (01 Ocak 1967) KÖPEKLERDE ASCARİDOSiS’lN YENİ BİR ANTHELMİNTİK OLAN TETRAMİsOLE iLE TEDAvİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 03 357–362.
IEEE C. Özcan, “KÖPEKLERDE ASCARİDOSiS’lN YENİ BİR ANTHELMİNTİK OLAN TETRAMİsOLE iLE TEDAvİsİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 14, sy. 03, ss. 357–362, 1967, doi: 10.1501/Vetfak_0000002057.
ISNAD Özcan, Cahit. “KÖPEKLERDE ASCARİDOSiS’lN YENİ BİR ANTHELMİNTİK OLAN TETRAMİsOLE ILE TEDAvİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14/03 (Ocak 1967), 357-362. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002057.
JAMA Özcan C. KÖPEKLERDE ASCARİDOSiS’lN YENİ BİR ANTHELMİNTİK OLAN TETRAMİsOLE iLE TEDAvİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14:357–362.
MLA Özcan, Cahit. “KÖPEKLERDE ASCARİDOSiS’lN YENİ BİR ANTHELMİNTİK OLAN TETRAMİsOLE ILE TEDAvİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 14, sy. 03, 1967, ss. 357-62, doi:10.1501/Vetfak_0000002057.
Vancouver Özcan C. KÖPEKLERDE ASCARİDOSiS’lN YENİ BİR ANTHELMİNTİK OLAN TETRAMİsOLE iLE TEDAvİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14(03):357-62.