Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 03, 414 - 427, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002055

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUN VE KEÇİLERİN AKCİGER, MİDE-BARSAK NEMATODLARlNA KARŞI NİL VERM' (TETRAMİSOLE) İN ETKİsİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 03, 414 - 427, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002055

Öz

Bu çalışmamızda Nilverm'in koyun ve keçilerdeki mide - barsak
parazitleri ile akciğer nematodlarına karşı etkisi üzerinde durulmuştur. Kürsümüzde denemeler tamamlanıp sonuçlar alındıktan sonra
saha denemeleri yapılmıştır. Koyunlarda 7.5 ve io mg. (kg. Nilverm
ile sırasiyle Trichostrongylidae'lerc % 95.35 - 99. i 2, S. papillosus'a %
26.78 - 81.98, C. ovina'ya % 96. 24 - 100, Trichuris spp. e % 12.40-
25 ve akciğer nematodlarından D. filaria'ya ise % 85 .55-89 .86 etki
elde edilmiştir. Koyunlarda saha denemesinde 7.5 mg. (kg. Nilverm
kullanılmış, Trichostrongylidae'lere % 95. 08, C. ovina'ya % i00 ve
D. filaria'ya % 82.77 etkili bulunmuştur. Tiftik keçilerinde io mg. (kg.Nilverm Trichostrongylidae'lere % 93.67, C. ovina'ya % 100 etkili
olmuştur. Saha denemelerinde ilacın aynı dozda kullanıldığında gene
tiftik keçi/erinde Trichostrongylidea'lere % 94.67, S. papillosus'a
% 33.33, C. ovina'ya % 9 1.79 ve D. filaria'ya % 85.95 etkili olduğu
görülmüştür.
Saanen keçilerinde lO ve i 2 ..) mg. jkg.!\ilverm kullanılmış sırası
ile Trichostrongylidae'lere °/0 92.65 - 96. 73, S. papillosus'a % 55.39-
44.60, C. ovina'ya ise her iki doz da % 100 etkili olmuştur. Kullanılan
bütün dozların F. hepatica ve Moniczia spp. e bir etkisi olmamıştır.
Toksik denemede tiftik keçilerinde 40 - 60 mg. j kg. tek doz halinde kullanılmış, 40 mg.jkg. da sadece iştahasızlık dikkati çekmiş,
60 mg. j kg. Nilverm verilende ise 24 saat devam eden durgunluk,
ürkeklik, kas titremeleri, yürüyüşte sertlik meydana gelmiştir. İki
dozda da salya ve ishal görülmemiştir. Kan tablolarında bir değişiklik
olmamıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz Tiğin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1967
Yayımlandığı Sayı Yıl 1967Cilt: 14 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Tiğin, Y. (1967). KOYUN VE KEÇİLERİN AKCİGER, MİDE-BARSAK NEMATODLARlNA KARŞI NİL VERM’ (TETRAMİSOLE) İN ETKİsİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(03), 414-427. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002055
AMA Tiğin Y. KOYUN VE KEÇİLERİN AKCİGER, MİDE-BARSAK NEMATODLARlNA KARŞI NİL VERM’ (TETRAMİSOLE) İN ETKİsİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1967;14(03):414-427. doi:10.1501/Vetfak_0000002055
Chicago Tiğin, Yılmaz. “KOYUN VE KEÇİLERİN AKCİGER, MİDE-BARSAK NEMATODLARlNA KARŞI NİL VERM’ (TETRAMİSOLE) İN ETKİsİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14, sy. 03 (Ocak 1967): 414-27. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002055.
EndNote Tiğin Y (01 Ocak 1967) KOYUN VE KEÇİLERİN AKCİGER, MİDE-BARSAK NEMATODLARlNA KARŞI NİL VERM’ (TETRAMİSOLE) İN ETKİsİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 03 414–427.
IEEE Y. Tiğin, “KOYUN VE KEÇİLERİN AKCİGER, MİDE-BARSAK NEMATODLARlNA KARŞI NİL VERM’ (TETRAMİSOLE) İN ETKİsİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 14, sy. 03, ss. 414–427, 1967, doi: 10.1501/Vetfak_0000002055.
ISNAD Tiğin, Yılmaz. “KOYUN VE KEÇİLERİN AKCİGER, MİDE-BARSAK NEMATODLARlNA KARŞI NİL VERM’ (TETRAMİSOLE) İN ETKİsİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14/03 (Ocak 1967), 414-427. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002055.
JAMA Tiğin Y. KOYUN VE KEÇİLERİN AKCİGER, MİDE-BARSAK NEMATODLARlNA KARŞI NİL VERM’ (TETRAMİSOLE) İN ETKİsİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14:414–427.
MLA Tiğin, Yılmaz. “KOYUN VE KEÇİLERİN AKCİGER, MİDE-BARSAK NEMATODLARlNA KARŞI NİL VERM’ (TETRAMİSOLE) İN ETKİsİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 14, sy. 03, 1967, ss. 414-27, doi:10.1501/Vetfak_0000002055.
Vancouver Tiğin Y. KOYUN VE KEÇİLERİN AKCİGER, MİDE-BARSAK NEMATODLARlNA KARŞI NİL VERM’ (TETRAMİSOLE) İN ETKİsİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14(03):414-27.