Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 03, 387 - 413, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002061

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YERLİ TİFTİK KEÇiSi İLE KARAMAN KOYUNUNDA KARıN LEGEN VE ARD BACAK LENF SİSTEMİNİN MAKROANATOMİK (KOMPARATİF-TOPOGRAFİK) VE SUB-GROSS ARAŞTffiMASI*

Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 03, 387 - 413, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002061

Öz

Bu ar:\ştırmada kadavra lenf kanallarının demonstrasyonu için
krem halir deki siyah baskı mürekkebinin i i Lo oranında xylol'deki
eriyiği kullanılmıştır. Ayrıca subseröz afferent kanallar için % 3
hidrojenperoksit eriyiği ilc canlıda afferent ve efferent lenf kanallarının boyaLmasında siyah çini ınürekkebi solusyonu kullaı:ıılmışt~r.
Bu usuller dışında yani boya, hidrojenperoksid kullanıJmadan, karın,
, . ,
leğen ve aı d bacak lenf kanallarını kolayca izlemek ve disekeedebilmek
amacı ile canlıda operasyon yaparak, ductus thoracicus ligatüre edilmiş ve gerekli lenf sıtazı sağlanarak gayeye ulaşılmİştır. " "
Yerli tiftik keçisi ve karaman koyununda karın, leğeh ve ard bacak
lenf sistenıi detaylı olarak incelenmiştir. Etmuayenesi yönünden lüzumlu yumruların her iki' türde .de tartıları yapılmıştır.' Genellikle
denilebilir ki; bı,ı iki tür arasında tam ,bir diferansiycl diagnozu sağlayacak ı~üyük ayrımlar mevcut değildir. Türler arasında tesbit
edilen b"zı ufak ayrımlar sonuçlar bölümünde beliı;tilmişlerdir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Turgut Özgüden

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1967
Yayımlandığı Sayı Yıl 1967Cilt: 14 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Özgüden, T. (1967). YERLİ TİFTİK KEÇiSi İLE KARAMAN KOYUNUNDA KARıN LEGEN VE ARD BACAK LENF SİSTEMİNİN MAKROANATOMİK (KOMPARATİF-TOPOGRAFİK) VE SUB-GROSS ARAŞTffiMASI*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(03), 387-413. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002061
AMA Özgüden T. YERLİ TİFTİK KEÇiSi İLE KARAMAN KOYUNUNDA KARıN LEGEN VE ARD BACAK LENF SİSTEMİNİN MAKROANATOMİK (KOMPARATİF-TOPOGRAFİK) VE SUB-GROSS ARAŞTffiMASI*. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1967;14(03):387-413. doi:10.1501/Vetfak_0000002061
Chicago Özgüden, Turgut. “YERLİ TİFTİK KEÇiSi İLE KARAMAN KOYUNUNDA KARıN LEGEN VE ARD BACAK LENF SİSTEMİNİN MAKROANATOMİK (KOMPARATİF-TOPOGRAFİK) VE SUB-GROSS ARAŞTffiMASI*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14, sy. 03 (Ocak 1967): 387-413. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002061.
EndNote Özgüden T (01 Ocak 1967) YERLİ TİFTİK KEÇiSi İLE KARAMAN KOYUNUNDA KARıN LEGEN VE ARD BACAK LENF SİSTEMİNİN MAKROANATOMİK (KOMPARATİF-TOPOGRAFİK) VE SUB-GROSS ARAŞTffiMASI*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 03 387–413.
IEEE T. Özgüden, “YERLİ TİFTİK KEÇiSi İLE KARAMAN KOYUNUNDA KARıN LEGEN VE ARD BACAK LENF SİSTEMİNİN MAKROANATOMİK (KOMPARATİF-TOPOGRAFİK) VE SUB-GROSS ARAŞTffiMASI*”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 14, sy. 03, ss. 387–413, 1967, doi: 10.1501/Vetfak_0000002061.
ISNAD Özgüden, Turgut. “YERLİ TİFTİK KEÇiSi İLE KARAMAN KOYUNUNDA KARıN LEGEN VE ARD BACAK LENF SİSTEMİNİN MAKROANATOMİK (KOMPARATİF-TOPOGRAFİK) VE SUB-GROSS ARAŞTffiMASI*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14/03 (Ocak 1967), 387-413. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002061.
JAMA Özgüden T. YERLİ TİFTİK KEÇiSi İLE KARAMAN KOYUNUNDA KARıN LEGEN VE ARD BACAK LENF SİSTEMİNİN MAKROANATOMİK (KOMPARATİF-TOPOGRAFİK) VE SUB-GROSS ARAŞTffiMASI*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14:387–413.
MLA Özgüden, Turgut. “YERLİ TİFTİK KEÇiSi İLE KARAMAN KOYUNUNDA KARıN LEGEN VE ARD BACAK LENF SİSTEMİNİN MAKROANATOMİK (KOMPARATİF-TOPOGRAFİK) VE SUB-GROSS ARAŞTffiMASI*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 14, sy. 03, 1967, ss. 387-13, doi:10.1501/Vetfak_0000002061.
Vancouver Özgüden T. YERLİ TİFTİK KEÇiSi İLE KARAMAN KOYUNUNDA KARıN LEGEN VE ARD BACAK LENF SİSTEMİNİN MAKROANATOMİK (KOMPARATİF-TOPOGRAFİK) VE SUB-GROSS ARAŞTffiMASI*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14(03):387-413.