Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 01, 87 - 94, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001762

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AMİNO ASİDLERİN TAYİN METODLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BECKMAN 120/B MODEL OTOMATİK AMİNO ASİT ANALİZER'İN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 01, 87 - 94, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001762

Öz

Amino asidier, bilhassa beslenme ve biyokimya yönünden pek
büyük bir önem ta~ımaktadırlar. Gerek besinlerde ve gerekse biyolojik materyalde bulunan amino asidierin kalite ve kantitelerinin bilinmesinde hekimlik yönünden büyük faydalar vardır.
Amino asidierin tayini maksadıyla eskidenberi birçok metodlar
kullanılmaktadır. Bu hususta ilk metodlardan birisi, amino asidierin
etil esterlerinin vakumda fraksiyonel distilasyona tabi tutulmasıdır.
Muayyen amino asit gruplarını birbirinden separe edebilmek için
butil alkol kuııanılmı~tır.
Amino asidierin nötral, bazik ve asidik gruplar halinde fraksiyone edilmelerinden sonra Van Slyke'nin nitröz asidi metodunun tatbik edilmesi, protein hidrolizatında bulunan amino asidierin separe
edilmesi ve hesaplanması için ba~vurulmu~ ilk metodlardan bir diğeridir. Bu teknikler, zamanımızda nadiren kullanılmaktadır. Bu konuda kullanılan bir diğer metod da elektrodia1İz metodudur. Bunda,
yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmı~ üç parçalı bir düzeneğin
orta kompartmanında bulunan bir amino asit karı~ımından elektrik
akımı geçirilmek suretiyle amino asidierin bir kompartmandan diğerine farklı ~ekilde göç ettirilmeleri mümkündür. Amino asidIerin taşıdıkları yükler, özel pH ayarlayıcıları tarafından ayarlanabilir ve
bu suretle mesela, diamino asidler katotta, dikarboksilik asidler anot
kompartmanında ve mono amino mono karboksilik asitler de orta
kompartmanda toplanabilirler.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nihat Bayşu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1970
Yayımlandığı Sayı Yıl 1970Cilt: 17 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Bayşu, N. (1970). AMİNO ASİDLERİN TAYİN METODLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BECKMAN 120/B MODEL OTOMATİK AMİNO ASİT ANALİZER’İN ÇALIŞMA PRENSİBİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(01), 87-94. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001762
AMA Bayşu N. AMİNO ASİDLERİN TAYİN METODLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BECKMAN 120/B MODEL OTOMATİK AMİNO ASİT ANALİZER’İN ÇALIŞMA PRENSİBİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1970;17(01):87-94. doi:10.1501/Vetfak_0000001762
Chicago Bayşu, Nihat. “AMİNO ASİDLERİN TAYİN METODLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BECKMAN 120/B MODEL OTOMATİK AMİNO ASİT ANALİZER’İN ÇALIŞMA PRENSİBİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17, sy. 01 (Ocak 1970): 87-94. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001762.
EndNote Bayşu N (01 Ocak 1970) AMİNO ASİDLERİN TAYİN METODLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BECKMAN 120/B MODEL OTOMATİK AMİNO ASİT ANALİZER’İN ÇALIŞMA PRENSİBİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17 01 87–94.
IEEE N. Bayşu, “AMİNO ASİDLERİN TAYİN METODLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BECKMAN 120/B MODEL OTOMATİK AMİNO ASİT ANALİZER’İN ÇALIŞMA PRENSİBİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 17, sy. 01, ss. 87–94, 1970, doi: 10.1501/Vetfak_0000001762.
ISNAD Bayşu, Nihat. “AMİNO ASİDLERİN TAYİN METODLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BECKMAN 120/B MODEL OTOMATİK AMİNO ASİT ANALİZER’İN ÇALIŞMA PRENSİBİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17/01 (Ocak 1970), 87-94. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001762.
JAMA Bayşu N. AMİNO ASİDLERİN TAYİN METODLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BECKMAN 120/B MODEL OTOMATİK AMİNO ASİT ANALİZER’İN ÇALIŞMA PRENSİBİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17:87–94.
MLA Bayşu, Nihat. “AMİNO ASİDLERİN TAYİN METODLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BECKMAN 120/B MODEL OTOMATİK AMİNO ASİT ANALİZER’İN ÇALIŞMA PRENSİBİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 17, sy. 01, 1970, ss. 87-94, doi:10.1501/Vetfak_0000001762.
Vancouver Bayşu N. AMİNO ASİDLERİN TAYİN METODLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BECKMAN 120/B MODEL OTOMATİK AMİNO ASİT ANALİZER’İN ÇALIŞMA PRENSİBİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17(01):87-94.