Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001727

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SALMONELLA GALLİNARUM ENFEKSİYONLARINA KARŞI DÖLLÜ TAVUK YUMURTALARINDA AKTİF VE İNAKTİF AŞI HAZIRLANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001727

Öz

Tavuk tifosu (Typhus Gallinarum), kanatlı hayvanların (tavuk
hindi, kaz, ördek, sülün ve diğer ku~ların), S. gallinarum'dan ileri
gelen çok bula~ıcı, salgın ve septisemik bir hastalığıdır. Kümes hayvanları arasında, büyük oranda, ölümlerin nedeni olmaktadır. Son
yıllarda, gerek yurdumuzda ve gerekse yabancı ülkelerde bu hastalığın sebeb olduğu ekonomik zararlar çok fazla olmu~tur( ı).
Salgının önüne geçmek, hastaları tedavi etmek, etkenin etrafa
yayılmasını önlemek ve ekonomik zararları minimal sınırlara indirmek
için bir çok çaı:,eler dü~ünülmü~ ve ortaya konulmu~tur. Bunların
ba~ında, hayvanları a~ılamak suretiyle enfeksiyonu önlemek ve aktif
bağı~ıklık kazanmı~ sürüler meydana getirmek, yer almaktadır.
Önceleri, hastalığı önlemede, patogen S. gaııinarum su~ıarı
çe~itli madde ve yoııarla (fenol, formül, kloroform, iSi, mertiolet,
brillant ye~ili, kristal violet) inaktive edilerek, a~ılar hazırlanmı~
ve kuııanılml~tlr. Fakat bu ölü mikroorganizmalarla yapılan a~ılama
sonucu elde edilen bağı~ıklığın, çok zayıf olduğu, hayvanları doğal
ve deneysel enfeksiyonlara kaqı koruyamadığı yapılan çalı~malardan
anlaşılml~tır (

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Arda

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1970
Yayımlandığı Sayı Yıl 1970Cilt: 17 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Arda, M. (1970). SALMONELLA GALLİNARUM ENFEKSİYONLARINA KARŞI DÖLLÜ TAVUK YUMURTALARINDA AKTİF VE İNAKTİF AŞI HAZIRLANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001727
AMA Arda M. SALMONELLA GALLİNARUM ENFEKSİYONLARINA KARŞI DÖLLÜ TAVUK YUMURTALARINDA AKTİF VE İNAKTİF AŞI HAZIRLANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1970;17(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001727
Chicago Arda, Mustafa. “SALMONELLA GALLİNARUM ENFEKSİYONLARINA KARŞI DÖLLÜ TAVUK YUMURTALARINDA AKTİF VE İNAKTİF AŞI HAZIRLANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17, sy. 02 (Ocak 1970). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001727.
EndNote Arda M (01 Ocak 1970) SALMONELLA GALLİNARUM ENFEKSİYONLARINA KARŞI DÖLLÜ TAVUK YUMURTALARINDA AKTİF VE İNAKTİF AŞI HAZIRLANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17 02
IEEE M. Arda, “SALMONELLA GALLİNARUM ENFEKSİYONLARINA KARŞI DÖLLÜ TAVUK YUMURTALARINDA AKTİF VE İNAKTİF AŞI HAZIRLANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 17, sy. 02, 1970, doi: 10.1501/Vetfak_0000001727.
ISNAD Arda, Mustafa. “SALMONELLA GALLİNARUM ENFEKSİYONLARINA KARŞI DÖLLÜ TAVUK YUMURTALARINDA AKTİF VE İNAKTİF AŞI HAZIRLANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17/02 (Ocak 1970). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001727.
JAMA Arda M. SALMONELLA GALLİNARUM ENFEKSİYONLARINA KARŞI DÖLLÜ TAVUK YUMURTALARINDA AKTİF VE İNAKTİF AŞI HAZIRLANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17. doi:10.1501/Vetfak_0000001727.
MLA Arda, Mustafa. “SALMONELLA GALLİNARUM ENFEKSİYONLARINA KARŞI DÖLLÜ TAVUK YUMURTALARINDA AKTİF VE İNAKTİF AŞI HAZIRLANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 17, sy. 02, 1970, doi:10.1501/Vetfak_0000001727.
Vancouver Arda M. SALMONELLA GALLİNARUM ENFEKSİYONLARINA KARŞI DÖLLÜ TAVUK YUMURTALARINDA AKTİF VE İNAKTİF AŞI HAZIRLANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17(02).