Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001725

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MULTİCEPS MULTİCEPS LESKE, 1780 (HALL, 1910) İN BİYOLOJİSİ ve MORFOLOJİSİ

Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001725

Öz

Multicepe multiceps, ba~ta köpek olmak üzere kurt, çakal, tilki gibi
bir çok camivorların ince barsaklarında ya~amaktadır. Larva ~ekli
olan Coenurus cerebralis ise en çok koyunlarda, daha az olarak keçi,
sığır, deve ve diğer vah~i gevi~ getirenlerle, at, domuz, tav~an ve insanlarda, ba~ta beyin olmak üzere, medulla spinalis'te, bağ dokuda,
cİlt altında, kasIarda, lenf yumrularında, tüb~rküloz derenlerine benzer ~ekilde akciğerde,. dalakta, karaciğerde, kalp te rastlanılabilir.
Asıl yeri beyin ve medulla spinalistir. Zaman zaman koyunlarda epidemiler sonucu büyük zararlara sebep olmasına rağmen yurdumuzda
bu konuda yapılmış ar~tırma yoktur. Coenurose'un koyunlarımızda
meydana getirdiği kayıplar ve yayılış oranı bugüne kadar incelenmemiştir. Köpeklerimizde, özellikle çoban köpeklerinde Multiceps
multiceps'in insidensi hakkında hiç bir bilgiye sahip değiliz. Bu i~lerin
aydınlanması büyük emek ve masrafları gerektirmektedir. Yetiştirici,
coenurose'u çok iyi tanımakta ve bu hastalığa salıncak illeti, devvare,
delibaş, cin çarpması, dönek gibi adlar vermektedir. Bu adların hiç
biri ilmı olmayıp, hastalığın gösterdiği semptomlara göre verilmiştir.
Hastalığı tanıyan ve tedavisİ olmadığını bilen yetiştirici, hastalık
ilerlemeden bulunduğu yerde hasta hayvanları kesmekte, bundan
ötürü mezbahalara Coenurus cerebralis'li hayvan çok az gelmektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz Tiğin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1970
Yayımlandığı Sayı Yıl 1970Cilt: 17 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Tiğin, Y. (1970). MULTİCEPS MULTİCEPS LESKE, 1780 (HALL, 1910) İN BİYOLOJİSİ ve MORFOLOJİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001725
AMA Tiğin Y. MULTİCEPS MULTİCEPS LESKE, 1780 (HALL, 1910) İN BİYOLOJİSİ ve MORFOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1970;17(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001725
Chicago Tiğin, Yılmaz. “MULTİCEPS MULTİCEPS LESKE, 1780 (HALL, 1910) İN BİYOLOJİSİ Ve MORFOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17, sy. 02 (Ocak 1970). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001725.
EndNote Tiğin Y (01 Ocak 1970) MULTİCEPS MULTİCEPS LESKE, 1780 (HALL, 1910) İN BİYOLOJİSİ ve MORFOLOJİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17 02
IEEE Y. Tiğin, “MULTİCEPS MULTİCEPS LESKE, 1780 (HALL, 1910) İN BİYOLOJİSİ ve MORFOLOJİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 17, sy. 02, 1970, doi: 10.1501/Vetfak_0000001725.
ISNAD Tiğin, Yılmaz. “MULTİCEPS MULTİCEPS LESKE, 1780 (HALL, 1910) İN BİYOLOJİSİ Ve MORFOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17/02 (Ocak 1970). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001725.
JAMA Tiğin Y. MULTİCEPS MULTİCEPS LESKE, 1780 (HALL, 1910) İN BİYOLOJİSİ ve MORFOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17. doi:10.1501/Vetfak_0000001725.
MLA Tiğin, Yılmaz. “MULTİCEPS MULTİCEPS LESKE, 1780 (HALL, 1910) İN BİYOLOJİSİ Ve MORFOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 17, sy. 02, 1970, doi:10.1501/Vetfak_0000001725.
Vancouver Tiğin Y. MULTİCEPS MULTİCEPS LESKE, 1780 (HALL, 1910) İN BİYOLOJİSİ ve MORFOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17(02).