Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001729

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYEDE MANDALARDA (BUBALUS BUDALİS) THELAZİOSE

Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001729

Öz

Devlet İstatistik Enstitüsünün i968 rakamlarına göre yurdumuzdaki manda sayısı i.248.000 olup bunun 373 bini sağılmaktadır. Türkiyenin hemen her yerinde manda mevcut ise de, en kesif olduğu bölgeler sırasıyla Samsun (84.580), Kars (75.ı80), Kastamonu (62.510),
Çorum (58.8 io) ve Tokat (56.360) illeridir.
Yurdumuzda etinden, sütünden ve bir çeki hayvanı olarak kuvvetinden istifade edilen mandanın parazitleri hakkında Türkiyede
yapılan çalışqıalar sınırlıdır (3,5,6, 7, 10). Bu durumu göz önüne
alarak bu hayvanın' helmint türleri üzerinde durmayı yararlı gördük
ve daima beraber gezindiği ve aynı meralardan yan yana istifade ettikleri sığırlarda görülen ve gerek yurdumuzda ve gerekse dış ülkelerde
bu hayvanlarda geniş bir dağılış sahasına malik olan thelaziose'un
mandalardaki yayılışını incelerneyi gerekli bulduk. Anadolu sığırlarında Thelazia rhodesi'den mütevellit thelaziose'un yayılışının Oytun
(8) % 22 olduğunu bildirmektedir. Hakim tür bu olmakla beraber
Thelazia gulosa'ya da rastlandığını aynı yazar (8) anlatmaktadır.
Erschow'a göre (2) Sovyetlerde thelaziose % 60-90 dır. Yukarıdaki
türlere ilaveten Rusyada Th. skrjabini de bulunmaktadır. Schmidt
(I i), Eckert, Stöber ve Schmidt (I) Hannover mezbahasında kesilen
sığırlarda thelaziose'un yayılışını % i5.6 bulduklarını bu hayvanlarda Th. gulosa ve Th. skrjabini tesbit ettiklerini bildirmektedirler

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nevzat Güralp

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1970
Yayımlandığı Sayı Yıl 1970Cilt: 17 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Güralp, N. (1970). TÜRKİYEDE MANDALARDA (BUBALUS BUDALİS) THELAZİOSE. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001729
AMA Güralp N. TÜRKİYEDE MANDALARDA (BUBALUS BUDALİS) THELAZİOSE. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1970;17(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001729
Chicago Güralp, Nevzat. “TÜRKİYEDE MANDALARDA (BUBALUS BUDALİS) THELAZİOSE”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17, sy. 02 (Ocak 1970). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001729.
EndNote Güralp N (01 Ocak 1970) TÜRKİYEDE MANDALARDA (BUBALUS BUDALİS) THELAZİOSE. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17 02
IEEE N. Güralp, “TÜRKİYEDE MANDALARDA (BUBALUS BUDALİS) THELAZİOSE”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 17, sy. 02, 1970, doi: 10.1501/Vetfak_0000001729.
ISNAD Güralp, Nevzat. “TÜRKİYEDE MANDALARDA (BUBALUS BUDALİS) THELAZİOSE”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17/02 (Ocak 1970). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001729.
JAMA Güralp N. TÜRKİYEDE MANDALARDA (BUBALUS BUDALİS) THELAZİOSE. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17. doi:10.1501/Vetfak_0000001729.
MLA Güralp, Nevzat. “TÜRKİYEDE MANDALARDA (BUBALUS BUDALİS) THELAZİOSE”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 17, sy. 02, 1970, doi:10.1501/Vetfak_0000001729.
Vancouver Güralp N. TÜRKİYEDE MANDALARDA (BUBALUS BUDALİS) THELAZİOSE. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17(02).