Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 04, 419 - 448, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001658

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TATLI SU SALYANGOZLARINDAN HELİSOMA TRİVOLVİS'İN OOCYTE VE ZYGOT'U ÜZERİNDE ELEKTRON MİKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR

Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 04, 419 - 448, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001658

Öz

Bu araştırme.d" tatlı su salyangozlarından Helisoma trivolvis'in oosit ve zigotunun
ultrastrukturu incelendi ve ~şağıdak i bulgular elde edildi:
i) Gelişmekte olan oositler, follikül hücreleri ile sarılı bulunmakta ;oosit olgunlaşınca
follikül hücreleri erimektcdir.
2) Oosit ve zigoıl?r pinositozis yoluyl,,_ dış h.ynaklard?n d'_v?mlı ol?r?k ~?dde almaktadır.
3) Genç oositlerin sitoplc.zmalc.rı çok ~z bir farklılaşma göstermekte; gelişme ilc sitoplazmc.da endoplaznıik retikulum, Golgi ?par?tı ve mitokondriyum s<,.yısı artmakt~; ye.ğ
damlacıkl~rı belirmcktc ve m~ltiveziküler eisimeikler şekillenmektedir.' .
4) Başlangıya veziküler olaıı endopl?zmik retikulum, gelişme il~rledikçe yassı kesceiklere dönüşmektedir.
5) Gelişme sıre.sında mitokondriYlımlard-:ı önemli değişiklikler olmaktadır. Genç
oositte çomakcık şeklinde olan bu teşekküller, olgun oositte ovalleşınekte, zigotta ise yuvulaklaşmaktc.dır. Mitokondriyal kristc.lar olgunlaşan 90sitte şişmeye be.şle.m,.kta, zigow~ ise
bütün kristalar şişmiş bulunmc.ktadır. Bölünmeye hazırle.nan zigolta ise mitokondriyumh:r
tekre.r eski ş~killerine dönmeye başlamakt,~dır.
6)' Hem oosilte ve hemde zigotta, sitople.zm?da multiveziküler cisimeikler bulunmakta;, bu teşekküller zame.nla vitellus globullerine dönüşmektedir.
7) Vitelllis globulleri heterojen teşekküllerdir. İçlerinde kristal kuruluşunda .kısımlar
.bulunme.ktadır.
8) Olgunlaşan vitellus globulleri şişip eriyerek, iri vakuoller meydana getirmektedir.
Bütün bu bulgular, diğer' he.yvanlarda oosit ve zigot üzerinde ye.pılmış olan morfolojik
araştırmaların sonuçları ile karşılaştırılıp konunun etraflı bir tartışması yapıldı ve bu.arada
vitellus globullerinin rolü özellikle tartışıldı. Bu globullerin, yedek besin deposuolmaktan
dah.a çok, yedek anzim depoları olmaları ihtimali üzerinde duruldu.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mahmut Sağlam

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1970
Yayımlandığı Sayı Yıl 1970Cilt: 17 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Sağlam, M. (1970). TATLI SU SALYANGOZLARINDAN HELİSOMA TRİVOLVİS’İN OOCYTE VE ZYGOT’U ÜZERİNDE ELEKTRON MİKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(04), 419-448. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001658
AMA Sağlam M. TATLI SU SALYANGOZLARINDAN HELİSOMA TRİVOLVİS’İN OOCYTE VE ZYGOT’U ÜZERİNDE ELEKTRON MİKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1970;17(04):419-448. doi:10.1501/Vetfak_0000001658
Chicago Sağlam, Mahmut. “TATLI SU SALYANGOZLARINDAN HELİSOMA TRİVOLVİS’İN OOCYTE VE ZYGOT’U ÜZERİNDE ELEKTRON MİKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17, sy. 04 (Ocak 1970): 419-48. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001658.
EndNote Sağlam M (01 Ocak 1970) TATLI SU SALYANGOZLARINDAN HELİSOMA TRİVOLVİS’İN OOCYTE VE ZYGOT’U ÜZERİNDE ELEKTRON MİKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17 04 419–448.
IEEE M. Sağlam, “TATLI SU SALYANGOZLARINDAN HELİSOMA TRİVOLVİS’İN OOCYTE VE ZYGOT’U ÜZERİNDE ELEKTRON MİKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 17, sy. 04, ss. 419–448, 1970, doi: 10.1501/Vetfak_0000001658.
ISNAD Sağlam, Mahmut. “TATLI SU SALYANGOZLARINDAN HELİSOMA TRİVOLVİS’İN OOCYTE VE ZYGOT’U ÜZERİNDE ELEKTRON MİKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17/04 (Ocak 1970), 419-448. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001658.
JAMA Sağlam M. TATLI SU SALYANGOZLARINDAN HELİSOMA TRİVOLVİS’İN OOCYTE VE ZYGOT’U ÜZERİNDE ELEKTRON MİKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17:419–448.
MLA Sağlam, Mahmut. “TATLI SU SALYANGOZLARINDAN HELİSOMA TRİVOLVİS’İN OOCYTE VE ZYGOT’U ÜZERİNDE ELEKTRON MİKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 17, sy. 04, 1970, ss. 419-48, doi:10.1501/Vetfak_0000001658.
Vancouver Sağlam M. TATLI SU SALYANGOZLARINDAN HELİSOMA TRİVOLVİS’İN OOCYTE VE ZYGOT’U ÜZERİNDE ELEKTRON MİKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17(04):419-48.