Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000429

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

FASCİOLA GİGANTİCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARIN KAN SERUMLARINDA BAZI SPESİFİK KARACİĞER ENZİMLERİNİN (GIDH, SDH, GOT, GPT VE FDP-ALD) AKTİVİTELERİNİN TESBİTİ V

Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000429

Öz

Bu çalışma, F. gigantica ile sun'i olarak enfekte edilen koyunlarda serum GIDH,
SDH, GOT, GPT ve FDP-ALD. aktivitelerini tespit etmek ve bu aktivitelerde meydana
gelebilecek normalden sapmaların hastalığın erken teşhisinde faydalı olup olamayacağını
ortaya koymak amacı ile düzenlendi.
Denemede 36-42 kg. ağırlığında, i yaşında, erkek, 20 akkaraman koyun kullanıldı.
Koyunlardan 4 ü kontrololarak bırakıldı, 16 sı da 8 cr koyunluk 2 gruba ayınldı. Bu gruplardan biri 50, diğeri ise 100 F. gigantica metaserkeri ile enfekte edildi. Metaserkerler, tek
veya bölünmüş dozlar halinde verildi. Kan nümuneleri bekJetilmeksizin Eppendorf-Mikroliter sistemle analize edildi.
Enfeksiyondan 3 hafta sonra, enfekte bütün gruplarda serum GIDH ve SDH aktivitelerinde bariz bir artış meydana geldi. Artışlar, iı. nci haftaya kadar devam etti ve 100
metaserker verilen gruplarda 50 metaserker verilen gruplara nazaran daha fazla oldu. Diğer
taraftan enzim aktivitelerinin normal seviyeye inmeleri, 50 metaserker verilen gruplarda
daha süratli idi.
Serum GOT aktivitesi, enfeksiyondan sonraki i1-14 üncü haftalar arasında erken
teşhis için pratik faydası olmayan hafif bir artış gösterdi.
Serum GPT ve FDP-ALD. aktiviteleri ise deneme periyodu boyunca hiçbir grupta
değişmedi.
Koyunlarda F. gigantica'dan ileri gelen Fascioliasis'in, enfeksiyonun daha 3. üncü
haftasından itibaren, artan serum GIDH ve SDH aktiviteleri ölçülmek suretiyle erken teşhisinin mümkün olduğu sonucuna varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nevzat Güralp

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1971
Yayımlandığı Sayı Yıl 1971Cilt: 18 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Güralp, N. (1971). FASCİOLA GİGANTİCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARIN KAN SERUMLARINDA BAZI SPESİFİK KARACİĞER ENZİMLERİNİN (GIDH, SDH, GOT, GPT VE FDP-ALD) AKTİVİTELERİNİN TESBİTİ V. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000429
AMA Güralp N. FASCİOLA GİGANTİCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARIN KAN SERUMLARINDA BAZI SPESİFİK KARACİĞER ENZİMLERİNİN (GIDH, SDH, GOT, GPT VE FDP-ALD) AKTİVİTELERİNİN TESBİTİ V. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1971;18(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000429
Chicago Güralp, Nevzat. “FASCİOLA GİGANTİCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARIN KAN SERUMLARINDA BAZI SPESİFİK KARACİĞER ENZİMLERİNİN (GIDH, SDH, GOT, GPT VE FDP-ALD) AKTİVİTELERİNİN TESBİTİ V”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, sy. 01 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000429.
EndNote Güralp N (01 Ocak 1971) FASCİOLA GİGANTİCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARIN KAN SERUMLARINDA BAZI SPESİFİK KARACİĞER ENZİMLERİNİN (GIDH, SDH, GOT, GPT VE FDP-ALD) AKTİVİTELERİNİN TESBİTİ V. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 01
IEEE N. Güralp, “FASCİOLA GİGANTİCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARIN KAN SERUMLARINDA BAZI SPESİFİK KARACİĞER ENZİMLERİNİN (GIDH, SDH, GOT, GPT VE FDP-ALD) AKTİVİTELERİNİN TESBİTİ V”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 18, sy. 01, 1971, doi: 10.1501/Vetfak_0000000429.
ISNAD Güralp, Nevzat. “FASCİOLA GİGANTİCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARIN KAN SERUMLARINDA BAZI SPESİFİK KARACİĞER ENZİMLERİNİN (GIDH, SDH, GOT, GPT VE FDP-ALD) AKTİVİTELERİNİN TESBİTİ V”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/01 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000429.
JAMA Güralp N. FASCİOLA GİGANTİCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARIN KAN SERUMLARINDA BAZI SPESİFİK KARACİĞER ENZİMLERİNİN (GIDH, SDH, GOT, GPT VE FDP-ALD) AKTİVİTELERİNİN TESBİTİ V. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18. doi:10.1501/Vetfak_0000000429.
MLA Güralp, Nevzat. “FASCİOLA GİGANTİCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARIN KAN SERUMLARINDA BAZI SPESİFİK KARACİĞER ENZİMLERİNİN (GIDH, SDH, GOT, GPT VE FDP-ALD) AKTİVİTELERİNİN TESBİTİ V”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 01, 1971, doi:10.1501/Vetfak_0000000429.
Vancouver Güralp N. FASCİOLA GİGANTİCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARIN KAN SERUMLARINDA BAZI SPESİFİK KARACİĞER ENZİMLERİNİN (GIDH, SDH, GOT, GPT VE FDP-ALD) AKTİVİTELERİNİN TESBİTİ V. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18(01).