Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000440

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA MEZBAHASINDA KESİLEN DEGİŞİK YAŞLARDAKİ KOYUN ve SIĞIRLARIN ORGANLARINDA GÖRÜLEN EKİNOKOK KİSTLERİNİN FERTİLİTE DURUMLARı

Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000440

Öz

Koyun ve sığırların değişik organlarında görülen kist hidatidlerin yaşla ilgili
olarak fertilite oranını saptamak üzere yaptığımız bu çalışmada ekinokok keselerine her iki
hayvan türünde de bil' yaşından büyük olanlarda rastlamış, iki yaşındakilerde bu keseleI'in
hemen hepsinin steril bulunduğu anlaşılmıştır. Koyunlarda fertil kistler en çok beş yaşında,
sığırlarda ise altı ve daha yukarı yaşlarda görülmüştür.
Muayene edilen koyunların % 63 ünün hem karaciğer ve hem de akciğerlerinde müşterek olarak, % 19 unun yalnız akciğerlerinde, % 18 inin ise sadece karaciğerlerinde ekinokok keselerine tesadüf edilmiş, % 3 ünün dalağında akeiğer ve karaciğerle müşterek olarak
kist hidatidlcr bulunmuştur.
Gözden geçirilen sığırların % 70 inin yalnız akciğerlerinde, % i7 sinin karaciğerinde,
% i3 ünün hem akciğer ve hem de karaciğerlerinde müşterek olarak, % 2 sinin ise dal aklarında yine akciğer ve karaciğerle müşterek olarak hidatid kistlere rastlanmıştır.
Toplam olarak kist hidatidli 560 koyuna ait kistlerin %, 93 ü fertil, % 7 si steril olduğu;
ii7 sığıra ait kistlerin ise % 49.57 si fertil, % 50.42 si steril olduğu görülmüştür.
Her yaşta görülen fertil ekinokok keseleri sığıı'lara oranla koyunlarda daha yüksek bulunmuştur.
Sığırlarda akciğer ckinokok keseleri daha fazla görüldüğü halde, koyunların aynı organında bulunan bu keselerin fertilite oranınm daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nevzat Güralp

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1971
Yayımlandığı Sayı Yıl 1971Cilt: 18 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Güralp, N. (1971). ANKARA MEZBAHASINDA KESİLEN DEGİŞİK YAŞLARDAKİ KOYUN ve SIĞIRLARIN ORGANLARINDA GÖRÜLEN EKİNOKOK KİSTLERİNİN FERTİLİTE DURUMLARı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000440
AMA Güralp N. ANKARA MEZBAHASINDA KESİLEN DEGİŞİK YAŞLARDAKİ KOYUN ve SIĞIRLARIN ORGANLARINDA GÖRÜLEN EKİNOKOK KİSTLERİNİN FERTİLİTE DURUMLARı. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1971;18(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000440
Chicago Güralp, Nevzat. “ANKARA MEZBAHASINDA KESİLEN DEGİŞİK YAŞLARDAKİ KOYUN Ve SIĞIRLARIN ORGANLARINDA GÖRÜLEN EKİNOKOK KİSTLERİNİN FERTİLİTE DURUMLARı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, sy. 02 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000440.
EndNote Güralp N (01 Ocak 1971) ANKARA MEZBAHASINDA KESİLEN DEGİŞİK YAŞLARDAKİ KOYUN ve SIĞIRLARIN ORGANLARINDA GÖRÜLEN EKİNOKOK KİSTLERİNİN FERTİLİTE DURUMLARı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 02
IEEE N. Güralp, “ANKARA MEZBAHASINDA KESİLEN DEGİŞİK YAŞLARDAKİ KOYUN ve SIĞIRLARIN ORGANLARINDA GÖRÜLEN EKİNOKOK KİSTLERİNİN FERTİLİTE DURUMLARı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 18, sy. 02, 1971, doi: 10.1501/Vetfak_0000000440.
ISNAD Güralp, Nevzat. “ANKARA MEZBAHASINDA KESİLEN DEGİŞİK YAŞLARDAKİ KOYUN Ve SIĞIRLARIN ORGANLARINDA GÖRÜLEN EKİNOKOK KİSTLERİNİN FERTİLİTE DURUMLARı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/02 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000440.
JAMA Güralp N. ANKARA MEZBAHASINDA KESİLEN DEGİŞİK YAŞLARDAKİ KOYUN ve SIĞIRLARIN ORGANLARINDA GÖRÜLEN EKİNOKOK KİSTLERİNİN FERTİLİTE DURUMLARı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18. doi:10.1501/Vetfak_0000000440.
MLA Güralp, Nevzat. “ANKARA MEZBAHASINDA KESİLEN DEGİŞİK YAŞLARDAKİ KOYUN Ve SIĞIRLARIN ORGANLARINDA GÖRÜLEN EKİNOKOK KİSTLERİNİN FERTİLİTE DURUMLARı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 02, 1971, doi:10.1501/Vetfak_0000000440.
Vancouver Güralp N. ANKARA MEZBAHASINDA KESİLEN DEGİŞİK YAŞLARDAKİ KOYUN ve SIĞIRLARIN ORGANLARINDA GÖRÜLEN EKİNOKOK KİSTLERİNİN FERTİLİTE DURUMLARı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18(02).